Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

A kutatói pálya első állomása a TDK - 700 dolgozat született a BME-n

2023. 12. 21.

A BME december 19-én rendezte meg az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság éves díjátadó ünnepségét. Idén közel 700 TDK pályamunka született a Műegyetemen.

A BME már közel fél évszázada elismeri és díjazza hallgatóinak és a tanítványaikat felkészítő oktatóinak kiváló TDK teljesítményeit.

A Műegyetem Központi épületének Dísztermében tartották meg a 2023. évi TDK díjátadó ceremóniát, amelyen az egyetemi elismerések mellett átadták a BME- mellett működő Pro Progressio Alapítvány díjait is. Az eseményen jelen voltak: Czigány Tibor rektor, Szilágyi Brigitta, az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság (ETDB) elnöke, Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint Radácsi Kristóf, az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) elnöke. A rendezvény moderátora Benkó Rita a Tudományos és Innovációs Igazgatóság tudományos koordinátora volt.

Czigány Tibor megnyitójában felsorolta a Műegyetem idei sikereit, köztük a nemzetközi és a hazai kutatási pályázatokon elért kimagasló eredményeket, amelyek sorába méltán tartoznak bele a kiváló TDK dolgozatok is. Két műegyetemi hallgató a napokban nyerte el a NOVOFER Alapítvány Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíját. „Nagyszerű érzés ma végignézni a Dísztermen, és itt látni önöket, akik a Műegyetem tudományos utánpótlásán a legelkötelezettebben dolgoznak. Önök is azok, akiknek köszönhető, hogy a BME-n újra és újra kiemelkedő tudományos áttörések születhetnek, és világszerte ismert kutatók, mérnökök, szakemberek alma matere lehet ez az intézmény” - köszöntötte a résztvevőket a rektor. Kiemelte, hogy ebben az évben az elmúlt 10 év legnagyobb számú, közel 700 dolgozat szerzői mutatkoztak be. Hangsúlyozta azt is, hogy a BME számára minden területen fontos a fenntarthatóság. Második alkalommal voltak a TDK-n „zöld” szekciók, ahol közel félszáz dolgozatot mutattak be a hallgatók. Tavaly a BME egyedülálló kezdeményezése volt a középiskolás TDK. Idén 33-an éltek a lehetőséggel, miszerint aki igazán elhivatott, akár 10. osztályos gimnazistaként is megtarthatta első előadását itt a Műegyetemen. A rektor beszédében azt is nyomatékosította, hogy a Műegyetem számára kiemelten fontos a nemzetközi együttműködés. „A BME felelőssége ugyanis az, hogy a Horizon programokban a legsikeresebb magyar egyetemként láttassa a nemzetközi együttműködések jelentőségét Magyarországon, míg a magyar sikereket, tudást és nyitottságot pedig külföldön. Stratégiai jelentősége van az egyedülálló EELISA szövetségnek, amely a vezető európai mérnökképző egyetemeket tömöríti, és amelynek egyik alapító tagja a Műegyetem. Nagy büszkeség, hogy 2023 tavaszán bemutattuk a tudományos diákköri kezdeményezést a szövetségnek, és a BME-s kollégák törekvésének hála 7 EELISA partneregyetemünk 101 hallgatója mutatta be kutatásait május közepén Pisában.”

A rektor arra bíztatott mindenkit, hogy keressék fel az EELISA honlapját és figyeljék a pályázati, együttműködési lehetőségeket, amelyekre a műegyetemi tanulmányaik vagy tudományos munkájuk során építhetnek.

Czigány Tibor végezetül reményét fejezte ki, hogy a ma legjobb hallgatóiból a jövő Karikó Katalinjai, Krausz Ferencei válhatnak majd. A rektor megköszönte a kari TDK felelősök és az Egyetemi TDK Bizottság munkáját, amellyel az idei esemény előkészítését és megszervezését biztosították. A TDK-zó hallgatóknak pedig további sikeres kutatómunkát kívánt.

Először a TDK „Rektori Különdíj” elismerést adták át. A díjat a Tudományos Diákköri Konferencián I. díjat nyert dolgozatok közül a karok Tudományos Diákköri Tanácsai „Rektori Különdíjra” terjesztik fel az adott évben legkiválóbb dolgozatok készítőit és a munkájukat segítő oktatóikat.         

A díjakat Czigány Tibor rektor és Szilágyi Brigitta egyetemi docens, az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság (ETDB) elnöke adta át.

 

Az esemény fotógalériája itt tekinthető meg.

 

TDK „Rektori Különdíj”

Építőmérnöki Kar (BME ÉMK)

Olosz Adél

Dolgozatának címe: Hazai fejlesztésű „Stockbridge damper” csillapítóberendezés paramétervizsgálata

Témavezetők:

Kövesdi Balázs (tudományos és innovációs ügyekért felelős dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék – BME ÉMK), valamint

Hegyi Péter (adjunktus, Hidak és Szerkezetek Tanszék - BME ÉMK)
 

Gépészmérnöki Kar (BME GPK)

Nagy Dániel

Dolgozatának címe: Buborék interakciók numerikus vizsgálata a szonokémiában

Témavezetők:

Hegedűs Ferenc (egyetemi docens, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék – BME GPK), valamint

Kalmár Péter (doktorandusz, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék – BME GPK)
 

Építészmérnöki Kar (BME ÉPK)

Lizer Dorottya és Szakonyi Luca

Dolgozatuk címe: Alakbánya

Témavezető:

Nagy Márton Kálmán (DLA, tanszékvezető egyetemi docens, Lakóépülettervezési Tanszék – BME ÉPK)

 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME VBK)

Jávor Bálint

Dolgozatának címe: Mikrotálca rendszeren alapuló, nagy áteresztőképességű enantiomerszeparációs eljárás kidolgozása

Témavezetők:

Tóth Tünde (egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék – BME VBK), valamint

Golcs Ádám (adjunktus, Gyógyszerészeti Kémia Intézet, Semmelweis Egyetem)
 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK)

Kárpát Flóra Viktória

Dolgozatának címe: Nemlineáris Raman szórás vizsgálata optikai kvantumkommunikációs rendszerekben

Témavezető:

Gerhátné Dr. Udvary Eszter (egyetemi docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék – BME VIK)

 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (BME KJK)

Seregi Bálint Leon

Dolgozatának címe: Gyártási paraméterek dinamikai hatásainak vizsgálata additív módon gyártott darabokon

Témavezető:

Ficzere Péter (egyetemi docens, Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék – BME KJK)

 

Természettudományi Kar (BME TTK)

Fitos Bence

Dolgozatának címe: Integrálhatóságsértés kölcsönható skalármező-elméletekben: erős vs. gyenge

Témavezető:

Takács Gábor (egyetemi tanár, Elméleti Fizika Tanszék, Fizikai Intézet – BME TTK)
 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME GTK)

Pintér András

Dolgozatának címe: Uniós Taxonómia tőkepiaci hatásainak elemzése

Témavezető:

Bartus Gábor (adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék – BME GTK)

Az egyetem vezetése 1987-ben alapította a „TDK Munkáért oktatói emlékéremelismerést. Az emlékplaketet a karok Tudományos Diákköri Tanácsai javaslatára, az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság egyetértésével olyan oktatóknak, kutatóknak adományozzák, akik életük részévé tették a hallgatók tudományos munkára való nevelését, több éven át szabadidejükben is foglalkoztak tanítványaikkal, emellett jelentős szerepük volt a díjazott pályaművek elkészítésében.

„TDK Munkáért oktatói emlékérem”

BME Építőmérnöki Kar (BME ÉMK)
Horváthné Nagy Eszter Dóra (adjunktus, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék – BME ÉMK)                                
BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK)
Tábi Tamás (egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék – BME GPK)

BME Építészmérnöki Kar (BME ÉPK)
Kronavetter Péter (tanszékvezető-helyettes egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék – BME ÉPK)

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME VBK)
Bálint Erika (egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék – BME VBK)

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK)
Bacsárdi László (egyetemi docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék – BME VIK)

BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (BME KJK)
Hörcher Dániel (tudományos munkatárs, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék – BME KJK)

BME Természettudományi Kar (BME TTK)
Pokol Gergő (egyetemi docens, Nukleáris Technikai Intézet – BME TTK)

BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME GTK)
Bartha Zsolt (testnevelő tanár, igazgatóhelyettes, Testnevelési Központ – BME GTK)

A TDK konferencián idén is több különálló szekcióban versenyeztek a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos dolgozatok. A legjobbak pályaműveket a Fenntartható BME különdíjjal jutalmazták.

Fenntartható BME különdíj

Nagy Levente Robin, a BME TTK hallgatója

Dolgozat címe: A magyar hidrogénipar modellezése nagy felbontású villamosenergia-piaci szoftver segítségével

Témavezetők:

Aszódi Attila (dékán, egyetemi tanár, Nukleáris Technikai Intézet – BME TTK), valamint

Biró Bence (doktoráns, Nukleáris Technikai Intézet – BME TTK)

 

Fenntartható BME Rektori Különdíj

Szilágyi Sarolta, a BME VBK hallgatója

Dolgozat címe: Foszfinsavszármazékok mikrohullámmal segített „klórmentes” szintézise

Témavezető:

Keglevich György (egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék – BME VBK)

 

Titz Virág, a BME VBK hallgatója

Dolgozat címe: Légszennyezés hatására bekövetkező kémiai változások mészkő falazatokon

Témavezetők:

Török Ákos (tanszékvezető egyetemi tanár, Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék – BME ÉMK), valamint

Kis Annamária (tanársegéd, Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék – BME ÉMK)

A Pro Progressio Alapítvány díjainak átadása előtt Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány kuratóriumának elnöke röviden összefoglalta az alapítány TDK-val kapcsolatos díjainak történetét. Elsőként 25 évvel ezelőtt a Hallgatói TDK ösztöndíj odaítééséről döntöttek, majd alig két évvel később a folyamatosan TDK dolgozatokat benyújtó hallgatókat mentoráló oktatók elismerésére létrehozták az Oktatói TDK ösztöndíjat. A TDK fontos szerepének elismerése 2011-től az OTDK hallgatói ösztöndíj meghirdetésével vált teljessé. 

A Pro Progressio Alapítvány által 1998-ban létrehozott Hallgatói TDK ösztöndíjat karonként egy hallgató nyerheti el a TDK tevékenysége elismeréseképpen a kari Tudományos Diákköri Bizottságok javaslata alapján.

Az idei díjakat Czigány Tibor rektor és Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány kuratóriumi elnöke adták át.

Pro Progressio Alapítvány Tudományos Diákköri díjai 2023-ban

 

BME Építőmérnöki Kar (BME ÉMK)

Tikász Gergely

Dolgozatának címe: Makróműanyag detektálása képalapú mesterséges intelligenciával

Témavezető: Baranya Sándor (tanszékvezető egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék - BME ÉMK)

 

BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK)

Bertók Zsanett

Dolgozatának címe: Állapotmegfigyelő tervezése állandómágneses gépek számára

Témavezetők:

Budai Csaba, (tanszékvezető-helyettes adjunktus, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék (MOGI) - BME GPK), valamint

Stumpf Péter Pál (egyetemi docens, Elektrotechnikai Csoport, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék - BME VIK)

 

BME Építészmérnöki Kar (BME ÉPK)

Szondi Máté Árpád

Dolgozatának címe: Alakevolúciós egyenlet használata membránfelületek számítására

Témavezető:

Sipos András Árpád (tanszékvezető egyetemi docens, Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék - BME ÉPK)

             

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME VBK)

Erdélyi Viktor

Dolgozatának címe: A Hsf-1 transzkripciós faktor és az ER-stressz kapcsolatának vizsgálata emlős sejvonalakba

Témavezető:

Deák Veronika (adjunktus, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék - BME VBK)

 

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK)

Floch Kristóf Zoltán

Dolgozatának címe: Kisméretű autonóm autók pályakövető szabályozása

Témavezetők:

Harmati István (egyetemi docens, Irányítástechnika és Informatika Tanszék - BME VIK), és

Péni Tamás (tudományos főmunkatárs, kutató, Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium, HU-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet), valamint

Tóth Roland (tudományos főmunkatárs, kutató, Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium, HU-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)

 

BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (BME KJK)

Knáb István Gellért

Dolgozatának címe: Multi-ágens Megerősítéses Tanulás alapú döntéshozás autópályás környezetben

Témavezető:

Kővári Bálint (PhD-hallgató, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék - BME KJK)

 

BME Természettudományi Kar (BME TTK)

Andorfi István

Dolgozatának címe: Szintetikus diagnosztika-alapú eljárás a HESEL turbulenciakód validációjához

Témavezető:

Asztalos Örs (doktorandusz, Atomenergetika Tanszék, Nukleáris Technikai Intézet - BME TTK)

 

BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME GTK)

Ladjánszky Rita

Dolgozatának címe: Kibővített valóság szoftvertermék felhasználó-központú fejlesztése empirikus és analitikus módszerekkel

Témavezetők:

Szabó Bálint (tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék - BME GTK), valamint

Kapusy Katalin Zita (adjunktus, Ergonómia és Pszichológia Tanszék - BME GTK)

A 2000-ben létrehozot Oktatói TDK ösztöndíjat karonként 1-1 olyan oktató nyerheti el, akinek tanítványai, mentoráljai folyamatosan eredményesen szerepelnek a TDK-n vagy az OTDK-n.

Oktatói TDK ösztöndíj

 

BME Építőmérnöki Kar (BME ÉMK)

Nagy Balázs (egyetemi docens, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék – BME ÉMK)

 

BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK)

Geier Norbert (adjunktus, Gyártástudomány és -technológia Tanszék – BME GPK)

 

BME Építészmérnöki Kar (BME ÉPK)

Domokos Gábor (kutatóprofesszor, egyetemi tanár Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék, valamint Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék – BME ÉPK)

 

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME VBK)

Hegedűs László (tanszékvezető egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék – BME VBK)

 

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK)

Gerhátné Dr. Udvary Eszter (egyetemi docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék – BME VIK)

 

BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (BME KJK)

Ficzere Péter (egyetemi docens, Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék – BME KJK)

 

BME Természettudományi Kar (BME TTK)

Takács Gábor (egyetemi tanár, Elméleti Fizika Tanszék, Fizikai Intézet – BME TTK)

 

BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME GTK)

Novák Zsuzsanna (egyetemi docens, Pénzügyek Tanszék – BME GTK)

2011-ben hirdették meg elöszőr a Pro Progressio Alapítvány OTDK hallgatói és tanári ösztöndíját. Az ösztöndíjban azon BME-s hallgatók részesülhetnek, akik az OTDK konferencián elért eredményük alapján Pro Scientia Aranyérmet kaptak, OTDK tanári ösztöndíjat pedig azon műegyetemi oktatók kaphatnak, akiknek hallgatói az OTDK konferencián elért eredményük alapján Pro Scientia díjban részesültek.

OTDK hallgatói ösztöndíjban és OTDK oktatói díjban részesültek 2023-ban

 

BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK)

Magyar Gergely

Témavezető:

Geier Norbert (adjunktus, Gyártástudomány és -technológia Tanszék – BME GPK)

 

Markovics Dávid

Témavezető:

Mayer Martin János (egyetemi adjunktus, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék - BME GPK)

 

Nagy Dániel

Témavezető:

Hegedűs Ferenc (egyetemi docens, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék – BME GPK)

 

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME VBK)

Ficzere Máté

Témavezető:

Bálint Erika (egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék – BME VBK)

 

Rávai Bettina

Témavezető:

Nagy Zsombor Kristóf (tanszékvezető-helyettes egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék – BME VBK, kutatóközpont-vezető, Pharmatech Gyógyszertechnológiai Laboratórium - FIEK)

 

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK)

Bajczi Levente

Témavezető:

Molnár Vince (adjunktus, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék - BME VIK)

 

Dobos-Kovács Mihály

Témavezető:

Vörös András (egyetemi docens, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék - BME VIK)

 

BME Természettudományi Kar (BME TTK)

Sipos Bence

Témavezető:

Szilágyi Brigitta (egyetemi docens, Algebra és Geometria Tanszék, Matematika Intézet - BME TTK)

A rendezvény Czigány Tibor rektor zárszavával ért véget.

 

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság - KJ, TZS

Fotók: Geberle B.