Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

BME-s projektindító – elindult az EELISA 2.0 projekt

2024. 01. 24.

Az Európa 10 vezető mérnökegyetemét tömörítő EELISA projekt tovább folytatódik az Európai Unió támogatásával. A decemberi projektindító a BME-es eredményekről és a tervekről szólt.

A rendezvényen részt vett Dale Martin az EELISA elnöke, Czigány Tibor rektor, Koczkáné Csiszár Emília nemzetközi rektorhelyettes, valamint az EELISA projektjeiben közreműködő BME-s kutatók és hallgatók, Vigh László Gergely az idegennyelvi igazgatóság igazgatója pedig online jelentkezett be. A moderátor Tóvölgyi Sarolta a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara Ergonómia és Pszichológia Tanszékének adjunktusa volt.

Czigány Tibor rektor megköszönte az EELISA-ban közreműködő munkatársak tevékenységét, egyúttal új feladatokat is megfogalmazott: „Ma az a küldetésünk, hogy még több kollégánkat, hallgatónkat, sőt, a középiskolásokat is megismertessük az EELISA-val. Mondjuk el a továbbtanulás előtt álló diákoknak, hogy nem kell külföldi egyetemekre menniük, hiszen a Műegyetem az EELISA közösség tagja, így Európa legjobb műszaki egyetemeire mehetnek félévet áthallgatni, és dolgozhatnak különböző EELISA közösségekben.”

Ezt követően Dale Martin az EELISA elnöke szólt a jelenlévőkhöz. „Az első fázisban elvégzett nagyszerű közös munkának köszönhetően mi, az EELISA lehetőséget kaptunk, hogy a második fázisba lépjünk. A legfontosabb üzenetem az, hogy az EELISA több, mint egy izgalmas, kiváló projekt. Célja, hogy a tagegyetemeket átalakítsa, hogy átalakító erőként teljesíthessük a jövőképünket, hozzájárulva a befogadó, fenntartható, digitális társadalmak növekedéséhez!“ – zárta köszöntő beszédét Dale Martin az EELISA elnöke.

A rendezvény következő részében a BME alapítású EELISA közösségek mutatkoztak be, foglalták össze tevékenységük eddigi tapasztalatait, valamint vázolták az EELISA 2.0 projektre vonatkozó elképzeléseiket.

A sort Urbin Ágnes a Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékének adjunktusa kezdte a „Vision and Engineering Community – the first year” című előadásával. A közösség célja, hogy hangsúlyozza az emberközpontú tervezés vizuális szempontjainak fontosságát, és nemzetközi hálózatot építsen ki a jövő mérnökeinek képzése érdekében, hogy a vizuális tudományok alapjait és legújabb tudományos eredményeit ismerve és figyelembe véve tervezzenek termékeket és rendszereket. „Célunk az interdiszciplináris együttműködés erősítése, érintve például a világítástechnika, a kolorimetria, a szemészet, a vizuális ergonómia, az ipari formatervezés, az építészet vagy a művészetek területeit.” – mondta Urbin Ágnes.

BME alapítású EELISA közösségek:

SusCo = Sustainable Competences Interdisciplinarity for Sustainable Competences in Engineering Education

Vision and Engineering Community

Young Researchers for Interdisciplinary Sustainability Science

Future of Work

 

EELISA közösségek BME-s részvétellel:

EELISA on the move

Sustainable Buildings, Cities, and Communities

Tech Diplomacy & International Cooperation

A következő előadó, Zilahy Gyula, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszékének egyetemi tanára a témában három évtized alatt felhalmozott tapasztalataira alapozva a fenntartható fejlődés interdiszciplináris jellegének a fontosságát emelte ki. Közösségük az „YRIS” célja a doktoranduszok, valamint a fiatal posztdoktor kutatók támogatása a magas színvonalú kutatáshoz és publikáláshoz vezető úton. „A célcsoportba az EELISA egyetemek minden olyan fiatal kutatója beletartozik, akik különböző háttérrel rendelkeznek (többek között, de nem kizárólag a mérnöki, menedzsment, gazdaság- és természettudományok területén), és akik a fenntartható fejlődés környezeti, társadalmi és gazdasági területeinek metszéspontjában végeznek vagy nyitottak a kutatásra" – hangsúlyozta Zilahy Gyula.

Szalmáné Csete Mária, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar nemzetközi dékánhelyettese, habilitált egyetemi docens, a „SusCo = Sustainable Competences Interdisciplinarity for Sustainable Competences in Engineering Education” közösség egy éves munkájáról tartott rövid beszámolót. Munkájuk során arra keresték a választ, hogy komplex kihívásokra milyen interdiszciplináris válaszokat adnak, mely készségeket tartják fontosnak az EELISA partnerek. Összevetették az egyetemek fenntarthatósági programjait, a témában releváns tanterveiket és oktatási gyakorlatát, különös tekintettel a fenntarthatósági készségekkel kapcsolatos módszereikre. Az interdiszciplináris együtt gondolkodás egyben a szövetség egyik legfontosabb célkitűzése is.  A munkamódszerről elmondta, hogy 2-3 hetente online workshopokat tartottak, és két személyes találkozóra is sor került az elmúlt év során.

A közösség EELISA Connect pályázatot is beadott a közelmúltban, melyet sikeresen el is nyertek. Az „Engineering a Sustainable Future: Bridging Minds, Building Skills” című workshop megrendezésére 2024 márciusában kerül sor.

Az első hallgatói beszámolót Nagyapáti Anna Panna tartotta. Az EELISA-val külföldön töltött tanulmányok nemcsak szakmai tapasztalatot, plusz tudást, élményt jelentettek számára, hanem sokkal önállóbb lett, az angol nyelvvel kapcsolatban megnőtt az önbizalma, és már van olyan tárgy, amelyet itthon is angolul hallgat. Anna mindenkit arra biztatott, hogy éljen az EELISA szövetség adta lehetőségekkel. Yan Medeiros da Cruz gépészhallgató több pályázatot is benyújtott, részletesebben a romániai tapasztalatairól számolt be, melynek során a tapasztalatok mellett sok barátot is szerzett. Annához hasonlóan arra bíztatta a hallgatókat, hogy bátran jelentkezzenek a külföldi képzési lehetőségekre.

A Műegyetem több közösségben is aktív szerepet vállalt. Esztergár-Kiss Domokos, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszékének tudományos főmunkatársa az „EELISA on the move” közösségben végzett munkájukról beszélt. A csoport 2021. óta a városi mobilitás kérdéseivel foglalkozik multidiszciplináris környezetben, valós problémákra keresve megoldásokat. Budapesten rendezett workshopjuk részt vevői például a dunai rakpart hasznosítására dolgoztak ki javaslatokat. „Megnyertünk egy HORIZON pályázatot, ami a 15 perces városokról szól, ez azt jelenti, itthon is készülnek majd tanulmányok, ennek a közösségnek nemcsak múltja van, hanem jövője is - mondta Esztergár-Kiss Domokos.

Bokor Balázs, a Gépészmérnöki Kar Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék adjunktusa, a Sustainable Buildings, Cities, and Communities nevű közösséget mutatta be. „Az energiafogyasztás 40%-a jut az épület szektorra, azaz itt nagyon komoly megtakarításokat lehet elérni. Ezért fontos az EELISA belül is, hogy ebben a témában nemzetközi szinten tanítsuk az ifjúságot – ebben nagy tapasztalattal, sok eredménnyel rendelkezik az Universidad Politécnica de Madris(  UPM). „2023 januárjában három, a Gépészmérnöki, Építészmérnöki és Építőmérnöki Kar hallgatóival részt vettünk Spanyolországban az Európai Űrügynökség Bauhaus épületének felújításáról összehívott interdiszciplináris brainstorming rendezvényén.” - mondta Bokor Balázs.

Lovas Tamás Építőmérnöki Kar egyetemi docense a kezdetektől részt vett az EELISA munkájában. „Ha megnézzük milyen kompetenciákra van szüksége ma egy európai mérnöknek a munkaerő piacon, azt látjuk, hogy a 10 legszükségesebből 7-8 nem műszaki. A BME erőssége, hogy van egy kiváló Gazdaság- és Társadalomtudományi Karunk, akikhez segítségért fordulhatunk ilyen kompetenciák fejlesztésében. „Europian Engineering Projectwork” néven elindítottunk az Építőmérnöki Karon egy választható, nem a műszaki-mérnöki kompetenciákra fókuszáló tárgyat. Elsőként Zilahy Gyulával vettem fel a kapcsolatot, aki örömmel vette a felkérést, és segítette a hallgatók tevékenységeit az üzleti modellek elkészítésében. A FIEK-től startup témában kaptunk támogatást. 2023 nyarán 24 BME hallgatóval részt vettünk az EELISA Sustainable Buildings, Cities, and Communities közösség madridi hackathonján, ahol minden nyertes csapatban volt BME-s diák. Más EELISA partnerekkel közösen január végén adunk be egy pályázatot a történelmi hidak oktatási és turisztikai célú VR környezetben való megjelenítése témában. Az EELISA egyik nagy előnye, hogy egy pályázatírásban sokkal tapasztaltabb partnerrel nagyobb eséllyel pályázunk."- mondta el Lovas Tamás.

Tech Diplomacy & International Cooperation közösséggel Nagy Balázs Vince a Gépészmérnöki Kar Mechatronika Optika és Gépészeti Informatikai Tanszék egyetemi docense ismertette meg a közönséget. A közösség fontos célkitűzése a technológiai diplomáciával és a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos kutatás ökoszisztémájának kialakítása, amely felöleli mind az állami, mind a magánszereplőket, hogy erősítse és növelje az EELISA egyetemek szerepét a nemzeti és nemzetközi megjelenéseken. „Folyamatos munkával, kurzusok megtartásával a több mint 100 tagú közösségünkben a technológiai felelősséget szeretnénk kutatni, az eredményeket pedig az oktatásban hasznosítani. A kutatói közösség figyelmét újból és újból felhívni arra, hogy számolnunk kell eredményeink jövőbeli hatásaival. Ennek a megvalósításában fontos szerepet játszik az interdiszciplinaritás és a nemzetköziség.”- mondta el Nagy Balázs Vince akit 2023. szeptemberében elnökének választott meg az Európai Mérnökképzők Társasága (European Society for Engineering Education), illetve a következő két évben az EELISA Chair pozíciót is ő tölti be az egyetemi szövetségben.

„Az EELISA egyetemi szövetség számomra egy vidám csapat, amely leginkább az összedolgozásról, az együtt gondolkozásról, a közös célok megvalósításáról szól. Amikor megkaptuk a hírt, hogy ezt a közös munkát az Európai Unió támogatásával folytathatjuk további négy évig, akkor jött az ötlet, hogy ezt mindenképpen láthatóvá kell tennünk egy egyetemi szintű programmal. Végre találkozhattunk, beszélgethettünk, még jobban megismerhettük egymást és egymás tevékenységét, szakterületét is. A Kick-off program teret adott élménybeszámolóknak, eddig elért eredmények bemutatásának, illetve a sokszor hiányzó, kötetlen beszélgetéseknek, személyes találkozásoknak is. Az ehhez hasonló rendezvények szakmai szempontból is nagyon értékesek, hiszen a személyes találkozások által a mindennapi munkánk hatékonyabb, eredményesebb lesz.” mondta el az esemény főszervezője Tóthné Mischl Eszter Éva EELISA koordinátor.

Koczkáné Csiszár Emília nemzetközi rektorhelyettes záróbeszédében meggyőződését fejezte ki, hogy a BME EELISA tagsága nemcsak Európában, hanem az egész világon növeli a Műegyetem versenyképességét, hozzájárul erőforrásainak fejlesztéséhez, és segíti nemzetköziesítési céljainak elérését. Az elkövetkező négy évben a vállalt projektfeladatainkon túl tehát a legfontosabb meggyőzni a kollégákat arról, hogy számos lehetőségük van csatlakozni az EELISA családhoz. „Kívánom, hogy mint eddig, a folytatásban is örömünket leljük a közös munkában.” - mondta a rektorhelyettes a rendezvény zárásaként.

 

KJ-Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság

Fotó: Kiss Viktor