A BME ANGOL NYELVŰ DIPLOMAÁTADÓ ÜNNEPSÉGÉN 51 ORSZÁG 182 DIÁKJA VETTE ÁT DIPLOMÁJÁT

Több mint félszáz országból érkezetek azok a hallgatók, akik 2024. február 23-án, a BME Központi épületének Aulájában megtartott ünnepi rendezvényen kapták meg oklevelüket.

Az idén végzett diákok közül a legtöbben Tunéziából, Azerbajdzsánból és Pakisztánból jöttek a BME-re tanulni, de a frissen végzettek között az Amerikait Egyesült Államokból, Iránból, Namíbiából és a Zöld-foki-szigetekről érkezett hallgatók is voltak. Az eseményen - a családtagokon és barátokon kívül - több ország nagykövetségének képviselői, valamint a BME-vel szerződéses kapcsolatban álló nemzetközi hallgatótoborzási ügynökségek szakemberei is jelen voltak.

A Gaudeamus Igitur dallamára bevonuló elnökség tagjai: Koczkáné Csiszár Emília nemzetközi rektorhelyettes, Nagy Balázs Vince, az EELISA szövetség végrehajtó bizottsága és a SEFI elnöke, Németh Ákos Zoltán igazgató (Értékesítési és Szolgáltatási Igazgatóság) a Kancellária képviseletében, Vigh László Gergely igazgató (Rektori Kabinet Idegen Nyelvű Oktatási Igazgatóság ), Lovas Tamás tanszékvezető (BME Építőmérnöki Kar), Hős Csaba dékánhelyettes (BME Gépészmérnöki Kar), Gyetvainé Balogh Ágnes dékánhelyettes (BME Építészmérnöki Kar), Hell Zoltán, az angol nyelvű képzés szakmai vezetője  (BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar), Gerhátné Udvary Eszter dékánhelyettes (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar), Török Ádám dékánhelyettes (BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar), Prok István dékánhelyettes (BME Természettudományi Kar), Szalmáné Csete Mária dékánhelyettes (BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar), valamint Baranyai Dóra, az Egyetemi Hallgatói Képviselet tagja.

Az ünnepség moderátora Mozsár Eszter, a Rektori Kabinet ügyvivő szakértője volt.

 

„Gratulálunk tanulmányaik sikeres befejezéséhez és a diplomához, amelyet Közép-Európa egyik legrangosabb egyetemén szereztek.” – ezekkel a szavakkal köszöntötte a műegyetemi diplomájukat átvevő fiatalokat Koczkáné Csiszár Emília, a BME nemzetközi rektorhelyettese. „Örömmel tartjuk önökkel a kapcsolatot, szívesen hallunk élményeikről és eredményeikről, és osztozunk szakmai sikereikben, amelyek eléréséhez a BME-n szerzett biztos tudás is hozzájárult.” Rektorhelyettes asszony arra is felhívta a fiatalok figyelmét, hogy „az egyetemi évek alatt kialakult barátságok fontosak és akár egy életen át tartó barátsággá alakulhatnak; ápolják azokat és támogassák egymást a jövőben, még akkor is, ha ez csak a virtuális térben lehetséges.” Majd arra kérte a fiatalokat, hogy „legyenek egyetemünk nagykövetei, terjesszék intézményünk jó hírét, bárhová is sodorja önöket az élet.”

Nagy Balázs Vince egyetemi docens, az EELISA Executive Board és az Európai Mérnökképzők Társasága (European Society for Engineering Education, SEFI) elnöke kiemelte: „A BME négy éve tagja az EELISA Európai Egyetemi Szövetségnek. Európa nyolc országának kilenc kiváló felsőoktatási intézményében – Spanyolországtól kezdve Franciaországon, Olaszországon, Svájcon, Németországon, Magyarországon, Románián és Törökországon át – diákjainknak lehetőségük van arra, hogy az EELISA egyetemeken tapasztalatot szerezzenek, együtt dolgozzanak közös problémáink megoldásán. Öregdiákjai lesztek Magyarország legjobb műszaki egyetemének, a BME-nek, és egyben az EELISA-nak is. Nem felejtünk el benneteket és visszavárunk, ha mesterdiplomát, vagy PhD fokozatot szeretnétek szerezni”.

Az egyetem korábbi és jelenlegi hallgatóiból álló Schönherz Brass Band zenekar két pezsdítő számmal köszöntötte a frissen végzetteket.

„Nagyszerű diplomát tartotok a kezetekben, amit kitartó erőfeszítések árán értetek el. Biztosíthatlak benneteket, hogy ez a diploma az egész világon elismert, amellyel bárhol, bármilyen körülmények között megálljátok a helyeteket.” – mondta Vigh László Gergely a Rektori Kabinet idegen nyelvű oktatási igazgatója. Kiemelte még, hogy a most végzettek örökké a BME közösségének tagjai maradnak. Az egyetem akár hallgatóként, akár kutatóként vagy partnerként is visszavárja őket.

Az Egyetemi Hallgatói képviselet nevében Baranyai Dóra gratulált a végzős hallgatóknak, egyben reményét fejezte ki, hogy kapcsolatuk a Műegyetemmel nem szakad meg a jövőben sem.

Raksa Mom, a BME Építőmérnöki Kar hallgatója, a végzősök nevében szólt az ünneplőkhöz. Megköszönte a szülők áldozatkész támogatását és az oktatók munkáját. Emlékeztette hallgatótársait, hogy a diploma megszerzésével egy érdekes és tapasztalatokban gazdag fejezet zárult most le és egyben elkezdődik életük új, izgalmas szakasza.

A beszédeket követően a karok képviselői - alapításuk sorrendjében - átadták a diplomákat.

Az ünnepélyes diplomaátadó a Himnusszal ért véget.

 

A diplomaátadón készült képek itt tekinthetők meg.

 

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság

Fotók: Geberle B.