17 célkitűzés egy jobb világért – 1. a szegénység felszámolása

A ma induló „Fenntartható Kedd(v)” elnevezésű cikksorozatban 17 héten keresztül sorba vesszük az ENSZ által kijelölt 17 fenntartható fejlődési célt, amely jobbá teheti a világot.

Ez alkalommal a 1. a szegénység felszámolása céllal foglalkozunk részletesebben, melynek lényege:
Megszüntetni a szegénység minden formáját.
Adományozz és segítsd a rászorulókat!

Az SDG kifejezés a Sustainable Development Goals rövidítése, azaz a világ vezetői által a 2015-ös ENSZ csúcstalálkozón elfogadott 17 fenntartható fejlődési célt jelenti, amely meghatározza a fejlődés új, egyetemes irányait. A ma induló „Fenntartható Kedd(v)” elnevezésű cikksorozatban 17 héten keresztül sorba vesszük a 17 fenntartható fejlődési célt és bemutatjuk, hogy a BME saját lehetőségein belül mit tesz adott cél megvalósítása érdekében. A fejlődési célokkal a BME kampusz 3 legforgalmasabb épületének (E, K, Q) bejáratánál elhelyezett táblák segítségével játékosan is ismerkedhetnek az érdeklődők. A témában további tájékozódási lehetőséget nyújt a BME GreenHub elnevezésű Facebook csoporthoz való csatlakozás, valamint a BME központi honlapján elérhető BME a Fenntarthatóságért felületen elérhető információ.

A fenntartható fejlődés koncepciójának egyik legalapvetőbb célja, hogy minden ember számára lehetőséget teremtsen a szegénységből való kilábalásra. [1] Az oktatás a szegénység csökkentésének egyik legjobb hosszú távú eszköze. Az oktatáson keresztül a rossz gazdasági háttérrel rendelkező gyermekek és felnőttek szert tehetnek azokra a készségekre, amiknek segítségével kitörhetnek a szegénységből [2].

A BME, mint az ország egyik vezető egyeteme, többek között különböző területeken nyújtott szociális alapú támogatásokkal igyekszik lehetővé tenni, megkönnyíteni a rászoruló diákok számára az egyetemi képzésben való részvételt, ezzel sok esetben kitörési lehetőséget nyújtva rossz körülmények közül érkező, de tehetséges hallgatóknak. A rendszeres szociális ösztöndíj, az alaptámogatás, a rendkívüli szociális ösztöndíj, és a szakmai gyakorlati ösztöndíj mind-mind részei a hallgatók által szociális alapon elnyerhető összegeknek. Ezekre évente hozzávetőlegesen 1000 fő nyújt be pályázatot. A tavalyi évben elnyert hozzájárulások összege több, mint 600 millió Ft volt. A kollégiumi férőhelyek elosztásakor, a jelentkezések elbírálásakor is fontos pontokat jelentenek a szociális alapon szerezhetők, ezzel nagyobb esélyt biztosítva a hátrányos helyzetű hallgatóknak. A kollégiumi férőhelyek száma jelenleg: 4141.

Az elnyerhető támogatásokkal kapcsolatos ügyintézést segíti az egyetemen a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszer, illetve Térítési és Juttatási Szabályzatban minden hallgató számára elérhető széleskörű tájékoztatás.

A Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány, illetve az egyes karokon működő kari alapítványok szintén segítséget nyújthatnak a hallgatóknak szakmai utakon, tudományos rendezvényeken való részvételhez, ha ez saját erőből nem volna számukra elérhető.

Az egyetemisták mindennapi megélhetését segítheti továbbá az egyetemen működő Műegyetem Iskolaszövetkezet, mely a diákok biztonságos munkavállalásának megkönnyítését tűzte ki céljául.

A BME-n a hallgatók felsőoktatásban való részvételének támogatásán túl is komoly, a fenntartható fejlődési célokhoz sok ponton szorosan kapcsolódó munka folyik. A szegénység felszámolásának témaköréhez köthető a BME több karának tevékenységét érintően 1 publikáció, 1 hallgatói projekt, és 4 oktatott tárgy. Az elmúlt években született hallgatói munkák vizsgálták többek között a hajléktalanok felzárkóztatásának lehetőségeit, szociális építkezéseket konkrét példák alapján, de született DLA értekezés az ammami palesztin menekülttáborok korszerűsítése kapcsán is (Affordable Housing as a Method for Palestinian Refugee Camps Upgrading in Amman).

Az elmúlt években hallgatók tantárgyi keretek között foglalkozhattak a krízisépítészet eszköztárával, vagy épp a perifériák építészetével, illetve nyári programok keretében akár fizikai munkájukkal is hozzájárulhattak kisebb közösségek életét javító konkrét projektek megvalósulásához (Pl.: a ULE /Utcából Lakásba Egyesület/ és az URB tanszék közös építőtábora, vagy a perbáli építőtábor a Tovább Élni Egyesülettel közösen).

 

[1] https://ksh.hu/s/kiadvanyok/fenntarthato-fejlodes-indikatorai-2022/sdg

[2] https://www.coe.int/en/web/compass/poverty

 

 

DF-KK (BME a Fenntarthatóságért Munkacsoport)