17 célkitűzés egy jobb világért – 4. Minőségi Oktatás

A „Fenntartható Kedd(v)” elnevezésű cikksorozatban 17 héten keresztül sorba vesszük az ENSZ által kijelölt 17 fenntartható fejlődési célt, amely jobbá teheti a világot.

Ez alkalommal a 4. Minőségi oktatás céllal foglalkozunk részletesebben, melynek lényege:

Minőségi oktatást és tanulási lehetőséget biztosítani mindenki számára.

Támogasd a környezetedben élő gyermekek oktatását!

 

A BME nemzetközi szinten a rangsorokban elért, leginkább 200-800. közötti helyezéseivel a világ egyetemeinek legjobb 2-6%-ához tartozik. A brit QS (Quacquarelli Symonds) az egyik legmérvadóbb egyetemi rangsor, mely a világ legjobb 1594 felsőoktatási intézményének teljesítményét elemezi. A tudományterületi világrangsorában a mérnöki tudományok területén a BME évek óta őrzi első helyét a magyarországi egyetemek közül. A műegyetemi diploma 240 év után is garanciát jelent a munkaerőpiacon arra, hogy hallgatóink a lehető legmagasabb szintű oktatásban részesülnek.

Az oktatás minőségének fenntartása és fejlesztése érdekében a 2024. februári Szenátusi ülésen elfogadásra került a Minőségfejlesztési Program, amelynek célja a minőségpolitikai küldetésnyilatkozatban, az Intézményfejlesztési Tervben (2020-2024) és a különböző stratégiai dokumentumokban megfogalmazott egyetemi célok eléréséhez szükséges minőségbiztosítási alapelvek és általános fejlesztési törekvések rendszerbe foglalása az ESG 2015 standardok szerint.

A BME küldetése minden hallgatója számára a lehető legmagasabb képzettséget biztosítani. valamint a felvételt nyert hallgatók minél korábbi bekapcsolása a tudományos diákköri műhelyekbe és szakkollégiumokba, segítve a kutatói-alkotói képességek kifejlesztését. Az egyetem képességgondozó tevékenységével kapcsolatos tanácsadó testülete a BME Tehetségsegítő Tanácsa. Szerteágazó feladatkörrel foglalkozik: folyamatosan szélesíti társadalmi ismereteit, fejleszti a környezettudatos gondolkodást, feladatának tekinti a technikai innovációk közérthető megjelenítését, és górcső alá veszi a társadalom szélesebb rétegeit érintő problémák objektív és hiteles bemutatását is.

Az egyetem tehetséggondozó tevékenysége kiterjed a hallgatói utánpótlást biztosító középiskolai kapcsolatok ápolására is (nyílt napok szervezése, pályaorientációs napokon való részvétel, laborlátogatások biztosítása, tanulmányi versenyek indítása). Ide sorolható még a TTK nyári tábora, a Science Camp, mely a matematika és a fizika sokszínűségét mutatja be a természettudományok iránt érdeklődő középiskolásoknak. A BME továbbá nagy gondot fordít a még fiatalabb korosztályok megszólítására, elérésére is. A 2015 óta szervezett népszerű felsőoktatási szimulációs táborában 8 - 14 éves diákok vesznek részt, hogy egy hétig a Műegyetem hallgatóinak bőrébe bújjanak. A Gyerekegyetem keretében a résztvevők előadásokat hallgatnak és a gyakorlati szemináriumok alkalmával kis létszámú csoportokban kísérleteznek pont úgy, mint az egyetemisták. A tábor célja, hogy már fiatal korban megismertesse és megszerettesse a gyermekekkel a reál tantárgyakat, mindezt játékos, barátságos légkörben és saját tapasztalatok szerzését biztosítva a diákok számára. Azonos célt szolgálnak a BME Fizikai Intézetének mesteroktatója, Hartlein Károly látványos kísérletei, amik Gyermeknapi fizika, Mikulás fizika néven vagy a Kutatók éjszakáján érhetők el kicsik és nagyok számára egyaránt.

A Műegyetem nagy gondot fordít a speciális igényű hallgatók segítésére is. Egyre szélesebb körben érhetőek el szolgáltatások (pl. tanácsadás, korrepetitor, kortársmentor, ügyintézés, pályázatok), melyek célja, hogy minden itt tanuló egyenlő esélyeket kapjon annak érdekében, hogy tanulmányaikat képességeik és szorgalmuk szerint végezhessék, illetve, hogy speciális igényeik ne jelenthessenek hátrányt egyetemi teljesítményükben és beilleszkedésükben.

Tudás-háló – A Műegyetemen belüli jó gyakorlatok, oktatási innovációk feltérképezése és széles körű megosztása kiemelt küldetése a minőségügyi célkitűzéseknek. Az oktatói közösség támogatásával, az egymástól tanulás lehetőségeinek megteremtésével és a hálózatosodás segítésével olyan tanuló szakmai közösség jöhet létre, mely hatékonyabban képes megtalálni a megoldásokat a felsőoktatást érintő oktatási kihívásokra. Ennek támogatására hoztuk létre a Tudás-Háló platformot, mely az egyénileg alkalmazott vagy tanszéken belüli jó gyakorlatok gyűjtésére szolgál. Ez a gyűjtemény a 2023-2024. tanév tavaszi féléve során válik majd elérhetővé minden érdeklődő számára. A 2024/2025 tanév őszi félévétől pedig megújul a BME OHV kérdőív is. Az Oktatás Hallgatói Véleményezése (OHV) kérdőív megújítása azt a célt szolgálja, hogy a hallgatók differenciáltabb visszajelzést adhassanak az oktatók pedagógiai, módszertani munkájáról, ezzel is segítve ezirányú fejlődésüket. Az OHV megújítása összefügg az oktatók belső képzési rendszerének fejlesztésével is.

Fentieken kívül a Minőségi oktatás célhoz köthető a BME szinte valamennyi karának tevékenységét érintően 8 tantárgy, 6 publikáció, 2 kutatási projekt, és 7 hallgatói projekt.

Az SDG kifejezés a Sustainable Development Goals rövidítése, azaz a világ vezetői által a 2015-ös ENSZ csúcstalálkozón elfogadott 17 fenntartható fejlődési célt jelenti, amely meghatározza a fejlődés új, egyetemes irányait. A ma induló „Fenntartható Kedd(v)” elnevezésű cikksorozatban 17 héten keresztül sorba vesszük a 17 fenntartható fejlődési célt és bemutatjuk, hogy a BME saját lehetőségein belül mit tesz adott cél megvalósítása érdekében. A fejlődési célokkal a BME kampusz 3 legforgalmasabb épületének (E, K, Q) bejáratánál elhelyezett táblák segítségével játékosan is ismerkedhetnek az érdeklődők. A témában további tájékozódási lehetőséget nyújt a BME GreenHub elnevezésű Facebook csoporthoz való csatlakozás, valamint a BME központi honlapján elérhető BME a Fenntarthatóságért felületen elérhető információ

 

KK (BME a Fenntarthatóságért Munkacsoport)