Megkezdődött a BME szenátusi tagjainak általános választása

Czigány Tibor, a BME rektora 2024. május 23-ára tűzte ki a szenátus tagjainak 2024. évi általános választását. Az új szenátus alakuló ülésére 2024. szeptember 30. napján kerül sor.

Az egyetemi polgárok 2024. május 3. napjáig ajánlhatnak jelölteket. A 2020. évben tartott általános szenátusi tagválasztáson választott szenátus négyéves megbízatása a 2020. szeptember 28. napján tartott alakuló ülésével vette kezdetét, ebből következően a megbízatása 2024. szeptember 29. napján szűnik meg. Ezen időpontig a 2020. évben választott szenátus jár el, így a június 10-i rektori pályázattal kapcsolatos szavazásban is. A szenátus jelenlegi tagjainak névsora itt olvasható. Az új szenátus alakuló ülésére 2024. szeptember 30. napján kerül sor.

A négyéves megbízatási időtartam lejárta, illetve az új szenátus alakuló ülése – az Nftv. 12. § (7) bekezdés ec) alpontjában foglaltak alapján – azon szenátusi tagok megbízatását is megszünteti, akik e megbízatásukat a 2020. évi általános szenátusi tagválasztás után tartott időközi választáson szerezték, továbbá azon tagokét is, akik az Nftv. 12. § (7) bekezdés b)–d) pontjában foglaltak szerint választott, illetve delegált tagok.

 

A Hírdetmény itt olvasható.

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság