Orvosi fizika mesterképzés indul a BME-n

Magyarországon elsőként és egyedüliként a 2024/25 -ös tanévben angol nyelvű orvosi fizika mesterképzést indít a Műegyetem. 

Az orvosfizika tudománya a fizika humán alkalmazásaival és azok fejlesztésével foglalkozik, legfőképpen a diagnosztikai képalkotás, a sugárterápia és a sugárvédelem területén.

Az új MSc képzésre a fizika BSc végzettségűek mellett villamosmérnöki, vegyészmérnöki, mérnök-informatikusi, mechatronikai mérnöki, illetve gépészmérnöki BSc diplomával rendelkező hallgatók jelentkezését várják. A képzést követően tudásukat elsősorban a sikeres gyógyításhoz kapcsolódó ipari kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cégek egészségügyi és műszaki szakemberekből álló kutatócsoportjaiban tudják majd kamatoztatni.

Az MSc képzésben fontos szerepet betöltő önálló laboratórium, valamint diplomamunka (és TDK) témákat úgy alakították ki, hogy azok valós kutatás-fejlesztési feladatokhoz kapcsolódjanak. Ezáltal lehetőség van egészségügyi intézmények klinikai, valamint kutató-fejlesztő munkájában, illetve diagnosztikai és terápiás berendezéseket gyártó vállalatok projektjeiben részt venni. Az egészségügyi intézményekkel és az orvosi műszergyártó cégekkel kialakított szoros kapcsolat biztosítja az átadott tudás naprakészségét, valamint a hallgatók megismerkedhetnek az egészségügyi intézmények és műszergyártó cégek működésével, valamint megszerzett tudásukat a gyakorlatban is felhasználhatják.

Az új angol nyelvű képzéssel kapcsolatban Prok István a BME TTK dékánhelyettese nyilatkozott a bme.hu-nak

Elsősorban a magyar vagy a külföldi hallgatók jelentkezésére számítanak?

Egyelőre főként magyar hallgatók várhatók. A jelenlegi állás szerint a felvi.hu-n 14 magyar jelentkező látható, közülük 9-en első helyen jelölték meg a képzésünket. A külföldi hallgatók jelentkezése pedig most, április elején kezdődik meg.

Mi az oka, hogy a képzés angolnyelvű?

A képzés angol nyelvű meghirdetését főleg az motiválja, hogy a külföldi hallgatók részéről is jelentős érdeklődést tapasztalunk a szak témája iránt. Másrészt arra is gondolnunk kell, hogy a fizika tárgyak egy része közös a Fizikus MSc szak bizonyos tárgyaival, amelyek hagyományosan angol nyelven működnek.

Ipari igény vagy külföldi példa miatt indul a szak?

Eddig a fizikus MSc szak keretében működött orvosi fizika specializáció. Azt várjuk, hogy különálló szakként jelentősen növekszik ennek láthatósága. Másrészt a bekerülő hallgatók köre is szélesebb lehet, hiszen így nem csak a fizika BSc-ről lehet "egyenes ágon" felvételt nyerni. Az egészségügy területén, a klinikumban jelentős hiány tapasztalható az orvosi fizikus végzettséggel rendelkezők vonatkozásában. Ezen kívül a tudományos kutatásban és az orvosi műszerek fejlesztésének területén is nagy igény mutatkozik ilyen szakemberek iránt.

Az orvosi fizika képzés tanterve itt található. A diploma után természetesen lehetőség van a PhD fokozat megszerzésére a Fizikai Tudományok Doktori Iskola keretében az alkalmazott fizika területén is.

A képzés részletei a www.ttk.bme.hu honlapon találhatóak, de személyesen is lehet érdeklődni.

 

 

 

KJ - Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság