"Irány a BME" – a BME első digitális pályaorientációs programja

A BME Értékesítési és Szolgáltatási Igazgatósága és az Okos Doboz honlap közös projektjének eredményeként elindult az „Irány a BME - készüljünk együtt az egyetemi évekre!” oldal.

A kor és a korosztály igényeire szabott imázsfotók, bemutatkozó videók, játékos feladatok segítenek a pályaválasztásban, a sikeres egyetemi előmenetelhez szükséges szociális és tanulási készségek elsajátításában a középiskolás diákoknak. Az oldalról egyetlen kattintással elérhető a Műegyetemre jelentkezőknek szóló oldal. Az új fejlesztésről Németh Ákossal a BME Értékesítési és Szolgáltatási Igazgatóság igazgatójával és András Bálinttal az Értékesítési és Szolgáltatási Igazgatóság Hallgatói Tanácsadási Osztály pszichológusával beszélgettünk.

Miért gondolták, hogy szüksége van a BME-nek egy a középiskolásoknak szóló oldalon való játékos megjelenésre?

Németh Ákos:

Az „Irány a BME” tartalommal kettős célt szeretnénk elérni. Egyrészt egy új, digitális felületen szeretnénk kapcsolódni a BME pályaorientációs tevékenységébe, másrészről olyan készségeket fejleszteni a jövendő hallgatónkban, melyek a sikeres egyetemi tanulmányi előmenetelben segítik őket. Azzal kapcsolatban, hogy mely készségek ezek munkatársaimnak komoly tapasztalatai vannak, és támaszkodtunk a friss diplomások közötti felmérések eredményeire is.  Az elsőévesek számára az egyik legnagyobb kihívás a középiskolai és az egyetemi tananyag mennyiségi különbsége. Ez a hatalmas kontraszt más tanulási módszereket, tudatos időbeosztást igényel. Kifejezetten jó benyomást keltett az Okos Doboznak az a megközelítése, hogy a diákok önállóan is tanulhatnak a felületet használva, nincs feltétlenül szükség szaktanári, szülői közreműködésre. Ez mindenképpen különlegessége a platformnak, de említésre méltó a felhasználói volumen is. Több mint 130 000 regisztrált diák és közel 36 000 pedagógus felhasználó látogatja az oldalt. Ők már mind közvetlenül az Irány a BME felületen keresztül ismerkedhetnek meg a BME kínálatával, miközben gamifikált eszközökkel felkészülni is lehetőségük van az egyetemi éveikre.

Az Okos Doboz egy tankönyvfüggetlen digitális taneszköz, mely grafikus feladatsorokkal, gondolkodási képességeket fejlesztő játékokkal és rövid oktató videókkal segíti a 6-18 éves diákokat az iskolai tantárgyakhoz kapcsolódó ismertek elsajátításában, gyakorlásában és a gondolkodási képességek fejlesztésében. Az oldal 2018-ban indult el. Az elmúlt 6 évben az érdeklődök több mint 57 millió feladatot oldottak meg a honlapon.

A hat okos aloldalon az „Irány a BME” felület az első és eddig egyetlen egyetemi oldal, amely több fontos, nemcsak az egyetemen hasznosítható soft skill megszerzésében segíti a középiskolásokat.

Kik alakították ki a tartalmat?

András Bálint

A tartalom soft skill oldalról történő kidolgozása elsősorban a Tanácsadási osztály feladata volt. A diákokat érő egyetemi kihívások közül a tartalomfejlesztésekor az alkalmazkodás az, amire igazából fókuszáltunk.  Erre vonatkozóan volt már kidolgozott tartalmunk, amit a középiskolás célcsoport számára át kellett alakítanunk, érdekessé és befogadhatóvá tennünk. Sokat foglalkozunk pszichológusként a hallgatókkal, illetve a szakmában vannak ilyen felmérések, amik leírják milyen készségek hiánya miatt történik meg a lemorzsolódás, milyen helyzetek a legproblematikusabbak az elsőéves hallgatók számára. Ezek alapján alakítottuk ki a tartalmat, amiben szerepelnek szociális készségek: az önismeret, társismeret vagy a konfliktuskezelés témakörben. A témák között szerepelnek a tanulásmódszertannal kapcsolatos ismeretek is, mint a nagyon fontos időgazdálkodás, ami mindenképpen jó, ha már a középiskolás évek alatt is tudatossá válik. Külön modult kapott a stresszkezelés, a motiváció. A tanulási módszerek kiválasztásában is segítséget nyújtunk a leendő elsőéveseinknek, hiszen az elsajátítandó tanagyag mennyisége jelentősen különbözik a középiskolában megszokottól, ez pedig szinte mindenkinek problémát okoz. Nemcsak nálunk, szinte minden felsőoktatási tanácsadói műhely szerint is ezek azok a készségek, amelyek befolyásolják azt, ki tud bent maradni és elfogadható mértékű stressz mellett sikeresen elvégezni az egyetemet.

A konkrét kidolgozás tavaly augusztus végén kezdődött és idén március végén zárult le. A mi osztályunkról hárman dolgoztak aktívan elejétől a végéig ebben a projektben.  Az előkészítő szakaszban az egész osztály részt vett a brainstormingokon. Folyamatosan ötletelt a munkatársak, mit lehet eladni a középiskolásoknak, hogy ne sérüljön a cél, az edukáció, de kellően könnyed, játékos legyen ahhoz, hogy foglalkozzanak a feladatokkal. Ez nem volt könnyű feladat, sokáig kerestük az optimális stílust, ebben a partnertől is sok segítséget kaptunk. Középiskolásokkal dolgozó, ezzel a korosztállyal napi kapcsolatban álló szakembereik segítettek a stílus megtalálásában. A munkafolyamatokban gyártásvezető, programozó, grafikus is részt vett. Az ő szakértelmüknek köszönhetően lett a játékos feladat tényleg játékos, a felület pedig könnyen kezelhető. Az oldal végül igazi csapatmunka eredményként jött létre.

 

Önök találták meg az ötlettel az Okos Doboz csapatát, vagy ők keresték a BME-vel a kapcsolatot?

Németh Ákos

Amikor az új tartalom ötlete megszületett bennünk, elsősorban már működő platformon akartuk megvalósítani. Ekkor érkezett az Okosdoboz megkeresése az együttműködés lehetőségével. Rokonszenves kezdeményezésnek tűnt, mert a saját oldal indításánál célszerűbb megoldásnak tartottunk egy, a piacon már eredményesen szereplő partnerrel létrehozni az új felületet.

 

Az „Irány a BME” tartalma nemcsak a Műegyetemre jelentkezőknek segít, hanem minden felsőoktatásba készülő diáknak hasznára válik. Egyedüli felsőoktatási intézményként jelen lenni ezen a felületen egyfelöl előny, másfelől viszont a BME olyan tartalmat ad egy népszerű online felületen, amit más egyetemek helyett állított elő...

András Bálint

Egyáltalán nem látjuk ezt problémának. Ha egy vezető egyetem a közoktatásért önzetlenül, saját költségén tesz valamit, az PR szempontból sem rossz, illetve mindenkinek előnyös, ha a diákok az egyetemi életre felkészülten kezdik meg a tanulmányaikat bármelyik egyetemen. Jelenlétünk ezen az oldalon pályaválasztási segítséget is jelent, azt ugyanis tudjuk, hogy a tehetséges diákok eléggé különböző minőségű pályaválasztási segítséget kapnak a közoktatási intézményekben. A BME saját marketingje mellett szerintem ezzel a közjóért is tesz, ami úgy hiszem minden felsőoktatási intézménynek valamennyire feladata.

Németh Ákos

Azt gondolom, hogy a BME számára az általános, a felsőoktatási szektornak is hozzáadott értékkel bíró program közvetetten is megtérülő lehet. Egyfelől a honlap már a jelenlegi tartalmával is érdemben hozzájárulhat a lemorzsolódás csökkentéséhez.  Olyan készségeket fejleszt, amik jelentős mértékben segítik a hallgatók sikerességét a felsőoktatási intézményekben. Más szempontból pedig azok a diákok, akik az ’Irány a BME’-n keresztül ismernek meg minket, de még nem az alapképzésre választják az egyetemet, később a mester- és/vagy doktori képzésben Műegyetemistává válhatnak.

A tartalom további fejlesztésén is gondolkozunk, még több feladvány, kognitív fejlesztő játék kidolgozása szerepel a terveink között. Az új felülettel szeretnénk kapcsolódni a BME többi, a pályaorientációval, a felvételivel kapcsolatos oldalaihoz, eseményeihez. Célunk, hogy minél több középiskolás diákkal megismertessük a honlapot. A jövőben ennek a törekvésnek a jegyében leszünk jelen a BME programjai között, mint pl.. a Lányok Napja, de tervezzük a nyári Science Camp táborban is bemutatni az új fejlesztésünket. Ősszel a BME Nyílt Napon és a 2025. januári Educatio Szakkiállítás is meg fog jelenni az Okos Doboz ’Irány a BME’ programja. Szeretnénk ezt az oldalt felajánlani a karoknak, mint felületet, ahová akár saját nyereményjátékokat tervezhetnek, bajnokságokat szervezhetnek, amikkel közelebb hozhatják a diákokat a Műegyetemhez. A BME Shop bevonásával az egyetem imázsát is szeretnénk erősíteni.

 

Az idei Lányok napján önálló programként a BME Kancellária Értékesítési és Szolgáltatási Igazgatóságának szervezésében az ’Irány a BME’ felület is bemutatkozott.

A középiskolás lányoknak Bárány Dóra és Szele-Szabó Gréta pszichológusok meséltek arról, hogy miért és milyen fontos területeken kaphatnak segítséget az egyetemre készülő diákok ezen az oldalon. A szakemberek az előadáson hangsúlyozták azt is, hogy a feladatok megoldásával a középiskolások olyan soft skillekre is szert tehetnek, amelyek szakterülettől függetlenül segítik egyetemi előrehaladásukat. A bemutató után a diákok ki is próbálhatták a szociális készségek közül az önismeret és a tanulásmódszertan „időbeosztás” feladatait.

 

 

KJ - Kancellária, Értékesítési és Szolgáltatási Igazgatóság

Fotó: Geberle B.