Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Tudományos Diákköri Konferencia munkák a UX Budapest közösség rendezvényén

2024. 05. 28.
csapat

A UX Budapest szakmai közösség rendezvénysorozatának április végi eseményén a BME Q épületében az UX és service design témákhoz köthető TDK kutatásokat mutattak be hallgatók.

A UX Budapest Magyarország legnagyobb design közössége, amely a felhasználó élmény (User eXperience, UX), szolgálatástervezés (service design) szakma képviselői és érdeklődői számára biztosít folyamatos lehetőséget a tudásmegosztásra, ismerkedésre. A programsorozatot a közösség képviselői állandóan új témákkalbővítik, az egyetemünkön megtartott eseményen a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) versenyen, a UX és service design témában kutató, UX Budapest publicitás különdíjat elnyert hallgatóink mutatták be témáikat akadémiai alapossággal.

A UX Budapest publicitás különdíjakat, a GTK Termékmenedzsment szekciójának meghívott, külsős bizottsági tagja, Klein Péter, osztotta ki a 2023-as intézményi rendezvényen, a szakma számára releváns és magas minőségben előadott téma kutatói számára. 

Klein Péter (design startegist, UX Budapest alapító) és a Gazdaság és Társadalomtudomány Kar (GTK) Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) bizottsága (Termékmenedzsment és folyamatfejlesztés szekció, 2023 ősz)

A UX Budapest publicitás különdíj, mint szakmai közösségi felajánlás, idén először került kiosztásra az alábbi témák kapcsán: 

Mesterséges Intelligencia a tolmácsolásban

Előadó: Ács-Fodor Sára (műszaki szakoktató (BSc)) 

Témavezető: Szabó Csilla (GTK, Idegen Nyelvi Központ (INYK)) 

A Kolorádó fesztivál belépési folyamatának fejlesztése

Előadó: Magda Petra Kata (műszaki menedzser (BSc)) 

Témavezető: Kapusy Katalin (GTK, Ergonómia és Pszichológia Tanszék (EPT)) 

Egyetemi weboldalak felhasználó-központú tervezése

Előadó: Molnár Marietta (pszichológia MA) 

Témavezető: Szabó Bálint (GTK EPT)

A kiosztott különdíj szélesebb körben való prezentálási lehetőséget biztosít, amely így segítheti a hallgatókat a szakmai fejlődésükben és karrierjük előrelépésében. „Ez a felajánlás lehetővé teszi a piaci szereplőkkel való találkozás és kapcsolatépítés lehetőségét, ezáltal támogatva a hallgatókat az álláskeresés folyamatában is” – mondta Klein Péter, a UX Budapest szakmai közösség egyik alapítója. 

A rendezvény bevezető előadását Szabó Bálint a BME GTK Ergonómia és pszichológia Tanszék egyetemi adjunktusa és TDK felelőse tartotta, aki ismertette a tanszék UX és service design oktatását és a kapcsolódó TDK kutatások hasznát és sajátosságait, részletesen kitérve a TDK munka után elnyerhető ösztöndíjakra és az utána befutható karrierlehetőségekre. 

Szabó Bálint mutatja be a TDK sajátosságait és a kapcsolódó, hallgatók által megpályázható, ösztöndíjlehetőségeket 

A rendezvény első előadását Ács-Fodor Sára tartotta, aki a UX szakmában is használt mesterséges intelligencia alapú eszközök (pl. DeepL, ChatGPT) alkalmazását és megítélését ismertette a tolmácsolás területén. A hallgató előadásának köszönhetően a tolmácsok izgalmas, folyamatos koncentrációt igénylő munkájába is betekintést nyerhettünk egy interaktív feladat segítségével. 

Ács-Fodor Sára mutatja be a szakmáját és az abban használható, mesterséges intelligencia alapú eszközök alkalmazásának az előnyeit 

A következő előadás, pedig a service design témájához köthetően folytatódott, amelynek keretein belül Magda Petra Kata ismertette a sorban állás menedzsment (queue management) összes tudnivalóját és annak gyakorlati alkalmazási lehetőségeit a Kolorádó fesztivál beléptetési folyamatához köthetően. A hallgató előadásából megtudhattuk, hogy a zenei fesztiválok beléptetési folyamata igen irányban fejleszthető, valamint az empirikus kutatás nehézségeit is – a rendezvények szezonális jellege miatt. 

Magda Petra Kata (végzett műszaki menedzser BSc szakos hallgató) mutatja be a fesztiválok beléptetési folyamatának a service design központú fejlesztését, a Kolorádó fesztivál példáján keresztül 

Az első egyetemi TDK dolgozatokhoz köthető UX meetup utolsó előadását, pedig Molnár Marietta tartotta, aki 15 percben ismertette a bme.hu és a felvi.bme.hu fejlesztési projekt tanulságait, amelyen UX/UI designerként az elmúlt évben dolgozott. A prezentáció elméleti része a szoftverfejlesztés (Software Engineering, SE) és a UX-hez köthető ember-számítógép interakció (Human-Computer Interaction, HCI) tudományterületek metszetében alkalmazható felhasználó-központú kutatási módszerek csoportosítását ismertette. Az empirikus rész pedig, az egyetemi weboldalak fejlesztése kapcsán lefolytatott kutatások eredményeit tárta fel, illetve bemutatta azokat az elkészült eredménytermékeket, amelyek a felvételizőknek szóló weboldal vonatkozásában már megvalósításra is kerültek.

Molnár Marietta előadása a felvi.bme.hu és a bme.hu oldalak fejlesztéséről 

Az előadások végeztével a helyszínre ellátogató UX szakemberek és érdeklődők feltehették még a kérdéseiket, és interaktív módon jelezhettek vissza az elhangzottakkal kapcsolatban, amelyet egybehangzóan pozitívnak ítéletek meg. 

A UX Budapest közösség első TDK eseményéről készült visszajelzések szófelhő formában

 

 

SzB

Fotó: Geberle B.