Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

17 célkitűzés egy jobb világért – 16. Béke, igazság és erős intézmények

2024. 06. 25.
16. Béke, igazság és erős intézmények

A „Fenntartható Kedd(v)” elnevezésű cikksorozatban 17 héten keresztül sorba vesszük az ENSZ által kijelölt 17 fenntartható fejlődési célt, amely jobbá teheti a világot.

Ez alkalommal a 16. Béke, igazság és erős intézmények céllal foglalkozunk részletesebben, melynek lényege: Előmozdítani a békés és befogadó társadalmakat, és biztosítani az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést mindenki számára. Védd az emberi jogokat!

A célkitűzés a Műegyetem vonatkozásában két nézőpontból is vizsgálható: egyrész az Egyetem, mint intézmény saját belső biztonsága, folyamatainak átláthatósága, polgárai számára biztosított törvény (vagy akár egyetemi belső szabályok) előtti egyenlőség szempontjából, illetve tágabb értelemben: a társadalom számára e területen a közös célokért végzett munka szempontjából. A BME mindkét léptékben igyekszik a legtöbb erőfeszítést megtenni a célkitűzésben megfogalmazott alcélok elérése érdekében.

A Műegyetemen minden egyetemi polgárt megilleti az a jog, hogy tiszteletben tartsák emberi méltóságát, személyisége szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozását, ha ezeket az alapelveket bárki a saját mindennapi életében is tovább tudja vinni, már komoly lépéseket tettünk egy befogadó, egyenlőségre és elszámoltathatóságra törekvő, békés társadalom felé.

Az Egyetem biztonságának megszervezése a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály feladata. 3 fő tevékenysége a munka-és környezetvédelem, a tűzvédelem és a vagyonvédelem, ezen területek szakemberei az egyetemet érintő biztonsági kérdésekben nyújtanak szakszerű segítséget a vonatkozó szakági jogszabályok és belső szabályozások alapján. Az osztály munkáját kiegészíti és támogatja az egyetemi diszpécseri szolgálat, mely folyamatos szolgálatban – 0-24 óráig – felügyeli és kezeli az Egyetem stratégiai védelmi, riasztó és behatolás jelző, tűzjelző és beléptető rendszerét, valamint a térfigyelő kamera hálózatot.

Az Egyetemen folyó munka átláthatóságát biztosítja az éves beszámolók készítése. Az éves összefoglalók Tények és Adatok a Műegyetemről című kiadvány formájában, évekre visszamenően mindenki számára elérhetőek digitálisan az Egyetem honlapjáról.

Az Egyetem Szervezeti és Működési RendjeEsélyegyenlőségi Terve szintén néhány kattintással elérhetők a honlapról, melyek célja részben az egyetem működésének szabályrendszerbe foglalása és rögzítése, részben az egyenlő bánásmód biztosítása és az esélyegyenlőség előmozdítása. Ezek foglalkoztatás területén történő megvalósítása érdekében a Műegyetem Esélyegyenlőségi Bizottságot is működtet.

A BME szervezeti felépítése részletes információt tartalmaz az intézményben működő érdekvédő szervezetek, hallgatói önkormányzatok, az Egyetem működését biztosító, irányítását végző egyéb szervezetek munkájáról. Ezek az adatok, szabályzatok, rendeletek mindenki számára könnyen hozzáférhetőek.

A BME-n az idegen nyelvű szakok népszerűsége évről évre nő. A teljes hallgatói létszám több mint 12 százalékát külföldi hallgatók teszik ki, érkeznek a világ minden tájától Kolumbiától Mongóliáig, Kenyától Azerbajdzsánig. Ezek a hallgatók nemzetközileg ismert és elismert diplomájukkal, itt szerzett szaktudásukkal, szemléletmódjukkal azután hatékonyabban vehetnek részt a globális kormányzás intézményeiben folyó munkában, hazatérve, vagy a nemzetközi színtéren is használva, képviselve az Alma Mater-ben megtanult/ megszokott békés, demokratikus hozzáállást. 

„Az erős autonóm egyetemek fontos partnerei a kormányoknak, a vállalatoknak és a civil társadalomnak közös célokért végzett munkában. Ezek a partnerségek és együttműködések kulcsfontosságúak a fenntartható fejlesztési célok előmozdításában és végrehajtásában, mind Európában, mind nemzetközileg.” (EUA European University Association).

A BME mérnökeire katasztrófa helyzetekben is lehet számítani. A BME Építőmérnöki Karának szakemberei segítették a 2019-es Hableány dunai sétahajó mentését és kiemelését a felmerülő műszaki kérdésekre adott válaszokkal. A BME vízépítő mérnök és hajómérnök szakértői kétheti munkájuk során számos esetben bizonyították, hogy a mérnöki eljárások gyakorlatban történő hasznosulása nagymértékben hozzájárulhat a hatóságok sikeres mentési munkájához. Az Isztambuli Műszaki Egyetemmel, az EELISA közösség tagjával együtt BME-s szakemberek is részt vettek a 2023-as törökországi földrengés kárfelmérésében, és a mélyből történő mentés biztonságossá tételében. A Műegyetem Építőmérnöki-, és Építészmérnöki Karának két-két szakembere közreműködött a sérült lakóépületek állékonyságvizsgálatában, a rom lokális környezetének biztonságossá tételében, illetve szakvéleményt adtak a megmaradt infrastrukturális műtárgyak állapotáról. A Covid járvány idején pedig a BME Villamosmérnöki és Informatikai- valamint a BME Gépészmérnöki Karának együttműködése révén rekordgyorsasággal jött létre az invazív, non-invazív lélegeztetésre alkalmas készülék prototípusa Az eredeti felkérés a potenciális veszélyhelyzetben életmentő készülék gyors fejlesztéséről szólt. A megszületett berendezés viszont ennél sokkal többet tudott, a hagyományosan alkalmazott lélegeztetési módokon túl újabb, a beteg és a beteg tüdő számára kíméletesebb lélegeztetési profilokra is alkalmasnak bizonyult.

A BME Természettudományi Karának nukleáris energetikai képzése, amely az egyedülálló infrastruktúra, a Tanreaktor köré épül, olyan szakemberek generációihoz járult hozzá, akik munkájukkal a békés és befogadó társadalmakat mozdítják elő. Az oktatás segít megelőzni a nukleáris anyagok és technológiák romboló célú felhasználását, mivel a tájékozott szakemberek jobban felkészültek a leszerelési és a non-proliferációs erőfeszítésekben való részvételre, valamint a nukleáris technológia békés felhasználásának előmozdítására az olyan területeken, mint az orvostudomány,  az energia vagy a mezőgazdaság. Emellett a BME-s szakemberek tanácsadási feladatot látnak el a hazai nukleáris létesítmények üzemeltetéséhez, illetve szélsőséges példaként a háborús helyzetben előállt nukleaáris kockázati tényezőkről a közvélemény szakszerű és naprakész tájékoztatására.

A fenntarthatósági célkitűzésekkel kapcsolatban az elmúlt néhány évben egyetemünkön számtalan tantárgy, hallgatói- és kutatási projekt, szabadalom és publikáció született, az SDG16 tematikájában 2 tantárgy, két hallgatói projekt és 3 publikáció is született.

Az SDG kifejezés a Sustainable Development Goals rövidítése, azaz a világ vezetői által a 2015-ös ENSZ csúcstalálkozón elfogadott 17 fenntartható fejlődési célt jelenti, amely meghatározza a fejlődés új, egyetemes irányait. A „Fenntartható Kedd(v)” elnevezésű cikksorozatban 17 héten keresztül sorba vesszük a 17 fenntartható fejlődési célt és bemutatjuk, hogy a BME saját lehetőségein belül mit tesz adott cél megvalósítása érdekében. A fejlődési célokkal a BME kampusz 3 legforgalmasabb épületének (E, K, Q) bejáratánál elhelyezett táblák segítségével játékosan is ismerkedhetnek az érdeklődők. A témában további tájékozódási lehetőséget nyújt a BME GreenHub elnevezésű Facebook csoporthoz való csatlakozás, valamint a BME központi honlapján elérhető BME a Fenntarthatóságért felületen elérhető információ

 

DF, KK (BME a Fenntarthatóságért Munkacsoport)