Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Változatos ösztöndíjakkal várja a BME már az elsőéveseket is

2024. 06. 26.
bme felvételi

Rendezvényszervezéstől a jegyzetíráson át egészen az ösztöndíj-elbírálásig sok mindenre igényelhető támogatás.

A sorrendmódosítási időszakban fajsúlyos érv lehet a felvételiző középiskolások számára, hogy a Műegyetemen már akár az elsőéveseknek is elérhető egy sor ösztöndíjfajta, túl a tanulmányi ösztöndíjakon.

A gólyák számára rögtön rendelkezésre álló egyik támogatási fajta a szociális. Félévente kell rá pályázni, értelemszerűen a szociális helyzet az elbírálás alapja. A nyertesek a támogatást havi rendszerességgel, 5 hónapig kapják. Ezzel együtt pályázható az egyszeri alaptámogatás is, melynek összege alapképzésben a hallgatói normatíva 50 százaléka (jelenleg: 83.300 Ft). A rendkívüli szociális ösztöndíj a szociális helyzet váratlan romlásának enyhítésére szolgál, például saját gyermek születése, az egy főre jutó havi jövedelem csökkenése, szülő vagy hozzátartozó halála, egészségügyi válsághelyzet esetén.

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) további speciális ösztöndíjakat is rendszeresen meghirdet. Ilyen a BME-s lettem ösztöndíj, mely az egyetemi identitás kialakításáért szervezett tudományos, közéleti és ismeretterjesztő programokban résztvevő hallgatóknak szól. Sőt, létezik bírálói ösztöndíj is, azon hallgatóknak, akik részt vesznek a szociális jellegű ösztöndíjak pályázatainak elbírálásában, ily módon honorálva önkéntes tevékenységüket.

A közösségi aktivitás más formáit is elismeri az EHK, elsősorban a közéleti, valamint a kimondottan a tagjai számára meghirdetett EHK-ösztöndíjjal.

A karoknak vannak saját programjai is, általában évről évre változó keretösszeggel.

ÉMK

Az Építőmérnöki Karon #építő250 néven fut ösztöndíjprogram, amely félévente akár 250 forintot is jelenthet. Már az első félévben, az alapképzés teljes időtartama alatt pályázható, félévenként egy vagy két támogatási időszakban. A félévek előrehaladtával a kari szakmai és közéleti tevékenységekbe való bekapcsolódás is az elnyerés feltételévé válik.

GPK

A Gépészmérnöki Karon létezik külön közéleti és közösségi, sőt rendezvényszervezői ösztöndíj is. A magas szinten sportoló hallgatók pedig a – tanulmányi eredménytől független – sportösztöndíjra lehetnek jogosultak.

ÉPK

Az Építészmérnöki Karon közösségi ösztöndíjjal jutalmazzák azokat, akik részt vesznek a Kar közösségi életében, akár a hallgatói csoportokban, akár a Gólyatanácsban, akár rendezvényszervezéssel. Az egyszeri hangadó ösztöndíjjal pedig a véleménynyilvánítás strukturált formáiban (fórumok, kérdőívek) élen járókat bátorítják.

A Hallgatók az oktatásért nevű, szintén egyszeri kifizetésű ösztöndíjat azoknak találták ki, akik a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül más hallgatókat segítő oktatási tevékenységet – konzultáció, előadása, tanszéki jegyzet készítése vagy fordítása – végeznek. A HK itt is díjazza saját tagjai munkáját, és van külön közéleti ösztöndíj is.

VBK

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon szinte minden van: közéleti, az öntevékeny körökben, bizottságokban végzett munkát elismerő közösségi, továbbá hangadó, tutorálási és HK-ösztöndíj.

VIK

Hasonló a kínálat a Villamosmérnöki és informatikai Karon, azzal a különbséggel, hogy 

a tutorálási, közéleti és képviseleti ösztöndíj mellett sportösztöndíjat, valamint a tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai eseményen, tanulmányi versenyen való részvételhez hozzájáruló utazási és konferencia-ösztöndíjat szoktak meghirdetni.

KJK

Itt sem hiányzik a három leggyakoribb fajta, a közösségi, a közéleti és a képviseleti ösztöndíj. A Közlekedésmérnöki Szakkollégium szakmai, tudományos és közéleti aktivitásaiban közreműködőknek szól a szakkollégiumi ösztöndíj, és az önköltséges hallgatók külön pályázhatnak az anyagi terheiket csökkentő compass-ösztöndíjra.

TTK

A Természettudományi Kar díjazza a legsokrétűbb hallgatói erényeket. A Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíj mellett ott a közösségi, a rendezvényszervezői, a közéleti, a kari közreműködői, a tutorokat-mentorokat elismerő konzultációs, a képviseleti és még a jegyzetírói ösztöndíj is. Kérhető továbbá tanulmányi, illetve szociális alapon hozzájárulás a költségtérítés összegéhez.

GTK

A Gazdasági és Társadalomtudományi Karon is pályázható a Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíj, amellett működtetnek közösségi, hangadó, tutorálási, illetve utazási és konferencia-ösztöndíjat.

Rektori Kabinet, Kommunikációs Igazgatóság