Egység, integritás és közös fellépés a GTK megtartásáért a BME Szenátusi Ülésén

A BME Szenátusa egyértelmű állást foglalt a GTK mellett, intézkedési tervet fogadott el és fenntartói támogatást kér az Egyetem integritásának megőrzéséhez.

A BME legfőbb döntéshozó szerve december 19-i ülésén 26 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett, 96%-os arányban kinyilvánította, hogy a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kart a BME szerves és lényeges részének tekinti, ezért továbbra is törekszik az Egyetem integritásának megőrzésére, és ehhez kéri a fenntartó támogatását. (Az egyetlen nem szavazatot a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar szenátusi képviselője adta le.) 

A Szenátus ülésén Józsa János rektor és Barta-Eke Gyula kancellár a közös előterjesztésében intézkedések elfogadását is kezdeményezte, a BME GTK-val összefüggésben megjelent problémák hosszú távú rendezésének első lépéseként.

A BME Konzisztóriumának tagjai szintén megtárgyalták a most elfogadott előterjesztést, és annak tartalmával egyhangúlag egyetértettek.

Az előterjesztést az Egyetemi Hallgatói Képviselet is támogatja.

A szenátusi határozat alapján az Egyetem legfőbb döntéshozó szerve testületet hozott létre „a kialakult helyzet minden érintett fél által megnyugtatónak tartott rendezése és az integritás megőrzése, továbbá a BME által kitűzött célok megvalósítása érdekében”. A Szenátus egyhangú döntése alapján és teljes körűen felhatalmazott testület feladata, hogy a vitatott kérdések rendezése céljából tárgyalásokat folytasson a GTK Kari Tanácsa által megválasztott öt képviselővel, a karok dékánjával, a hallgatói képviseletekkel, a Fenntartó képviselőjével és minden, az ügy kezeléséhez hozzájáruló szereplővel.

A testület, amelynek összetételét a Szenátus egyhangúlag támogatta, azonnal munkához lát és felhatalmazása a Fenntartó végleges döntéséig terjedő időszakra szól.

Elnöke: Dr. Faigl Ferenc, a testület vezetője, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar dékánja

Tagjai: Dr. Kollár László tudományos és innovációs rektorhelyettes, Dr. Charaf Hassan, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar tanszékvezető egyetemi tanára, Krisztián Dávid, az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet elnöke és Barta-Eke Gyula, a BME kancellárja.

A Szenátus döntése értelmében a december 19-én felállított testület munkájában az egyetemi érdekképviseleti szervezetek képviselője tanácskozási joggal vesz részt.

„A helyzet stabilizálása és a felmerült problémák tartós rendezése” – e két cél megvalósítása érdekében a Szenátus által felállított testület 2017. január 20-ig szenátusi előterjesztést készít, konkrét intézkedési javaslatokkal. Utóbbiról szintén egyhangúlag határozott a BME legfőbb döntéshozó szerve.

A GTK Kari Tanácsa ma reggeli, azaz december 19-i ülésén – eleget téve a rektor kérésének – javaslatot tett a GTK új, megbízott dékánja személyére. A Kari Tanács ugyancsak döntött annak az ötfős kari delegációnak a személyi összetételéről, amely a Szenátus által felhatalmazott testület egyik tárgyalópartnere lesz.

Az ötfős testület tagjai: Dr. Kövesi János, a GTK volt dékánja, tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Margitay Tihamér intézetvezető egyetemi tanár, Dr. Ormos Mihály tanszékvezető-helyettes egyetemi tanár, Dr. Molnár György tanszékvezető egyetemi docens és Szabó Gábor, a GTK HK alelnöke

A BME rektora és kancellárja a BME minden alkalmazottja és hallgatója iránti egyetemleges felelősségtől vezéreltetve fordult a BME Szenátusához, hogy a testület nyilvánítsa ki elkötelezettségét a nyolc karral rendelkező BME egységének megőrzése iránt. A legfontosabb szakmai előzmény, hogy a fenntartó Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016. december 5-én levélben tájékoztatta az Egyetem rektorát és kancellárját, hogy kezdeményezi a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar kiválását a BME szervezetéből 2017. augusztus 1-jei határidővel.

Az előzményekhez tartozik még, hogy a Műegyetem 124 professzorának megkérdezésére 95 írásos válasz érkezett vissza. A válaszadók túlnyomó többsége, 92-en a BME egységének megőrzése mellett foglaltak állást.

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet mellett a határozati javaslatot, azaz a GTK BME-n maradását támogatják az egyetemi érdekképviseletek (a FDSZ-BME és a Közalkalmazotti Tanács) is. A szenátusi előterjesztést támogatta a Rektori Tanács, a Szenátus Gazdasági Bizottsága, valamint Oktatási Bizottsága és Tudományos Bizottsága is.

A két testület – a Szenátus által felállított testület, valamint a GTK Kari Tanácsa által felállított testület – már holnap (december 20-án) reggel megkezdi a munkát.

- TJ -