EGYETEMI KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM — KOOPERATÍV DOKTORI PROGRAM

A Kormány ösztöndíjat alapít Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program néven (EKÖP), valamint ennek részeként Kooperatív Doktori Program (EKÖP-KDP) néven, amely a felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatokat foglalja magában.

2024-től az EKÖP keretén belül kerül meghirdetésre a Kooperatív Doktori Program (EKÖP-KDP), amelynek célja, hogy a kutatás-fejlesztés és az innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában.

 

A Program azok számára biztosít támogatást, akik doktori hallgatói státuszuk mellett felsőoktatási intézményen kívül más munkahelyen is végeznek kutatómunkát, amely elősegíti tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását.

 

Az EKÖP-KDP-24 pályázatokkal kapcsolatos információk:

 

A pontozással kapcsolatos részletes információk a tudományterületileg releváns Doktori Iskola weboldalán érhetők el:

Csonka Pál Doktori Iskola

Építőművészeti Doktori Iskola

Informatikai Tudományok Doktori Iskola

Kandó Kálmán Doktori Iskola

Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola

Oláh György Doktori Iskola (Kémiai és Vegyészmérnöki tudományok)

Pattantyús Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola

Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola

 

 

A BME-s pályázók által elnyert KDP ösztöndíjak száma:

Felhívás

BME nyertesek száma

(fő)

KDP-2020

20

NVKDP-2021

7

KDP-2021

18

KDP-2023

36

összes

81

 

A 2023 évi KDP felhívással kapcsolatos információk

A 2021 évi NVKDP felhívással kapcsolatos információk

A 2021. évi felhívással kapcsolatos információk

A 2020. évi felhívással kapcsolatos információk

 

Kari KDP kapcsolattartók:

ÉMK

Dr. Kövesdi Balázs Géza

kovesdi.balazs@emk.bme.hu

dékánhelyettes

ÉPK

Dr. Kádár Bálint

tdh@epk.bme.hu

dékánhelyettes

GPK

Dr. Hős Csaba

hos.csaba@gpk.bme.hu

dékánhelyettes

GTK

Dr. Grad-Gyenge Anikó

grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu

dékánhelyettes

KJK

Bónáné Mózer Krisztina

mozer.krisztina@kjk.bme.hu

hivatalvezető

TTK

Lénártné Kelemen Sarolta

lenartne.sarolta@ttk.bme.hu

tanulmányi ügyintéző

VBK

Dr. Hornyánszky Gábor

hornyanszky.gabor@vbk.bme.hu

dékánhelyettes

VIK

Dr. Horváth Gábor

horvath.gabor@vik.bme.hu

dékánhelyettes