Minőségügy

Egyetemünk minőségpolitikai rendszere a törvényi előírásoknak és a nemzetközi elvárásoknak megfelelően, a Total Quality Management (TQM) vezetési filozófia alapelveire tekintettel, a European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) által megszabott struktúrában építkezik.

Az Egyetem minőségpolitikai célkitűzéseit és a minőség iránti elköteleződését kifejező stratégiai dokumentum, a minőségpolitikai küldetésnyilatkozat

Az egyetemi minőségirányítási munka célja a minőségközpontú működés feltételeinek megerősítése illetve továbbfejlesztése mind a szervezet, mind az egyének szintjén. A minőségirányítási rendszer működtetése során különös tekintettel kell figyelembe venni az alábbi alapelveket:

  • minél szélesebb körű részvétel biztosítása az érintettek körében,
  • tudástranszfer biztosítása az egyetem különböző szervezeti egységei között,
  • adatokon alapuló döntéshozás,
  • a folyamatok és a rendszer egészének rendszeres felülvizsgálata, értékelése (PDCA ciklus),
  • egyidejűleg rövid- és hosszú távú tervezési elemek meghatározása.

 

A BME minőségmenedzsment rendszerét a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (Standards and Guidelines in the European Higher Education Area, a továbbiakban: ESG) szerkezetében, azokhoz kapcsolódóan fogalmazza meg. A rendszer működését a Minőségmenedzsment Szabályzat rögzíti. 

 
A MAB intézményakkreditációs eljárásának részeként készített önértékelési jelentést a Szenátus IX./2./2021-2022. számú határozatával fogadta el.
 

Az Egyetem minőségirányításával összefüggő kérdésekben bővebb tájékoztatás kérhető az Oktatási Igazgatóságon Dr. Verderber Éva, minőségirányítási ügyvivő szakértőtől (verderber.eva@bme.hu).