Ugrás a tartalomra

Nemzeti Laboratóriumok, ahol a BME is részt vesz a tudományos munkában

 

Nemzeti Laboratórium neve

BME támogatási összeg

Konzorciumi partnerek száma

Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium

1 Mrd Ft

10

Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium

2,4 Mrd Ft

3

Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium

2,28 Mrd Ft

3

Nemzeti Gyógyszerkutatási és Fejlesztési Laboratórium

1,387 Mrd Ft

6

Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium

1,484 Mrd Ft

11

Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium

0,65 Mrd Ft

10

Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratórium

3,2 Mrd Ft

14


 

Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium

Konzorciumvezető:
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Konzorciumi tagok:

Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

Semmelweis Egyetem

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Társadalomtudományi Kutatóközpont

Széchenyi István Egyetem

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Tématerület:


Gazdaság és társadalom digitális átállása

A Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium (MILAB) célja Magyarország szerepének megerősítése a mesterséges intelligencia (MI, angolul artificial intelligence – AI) területén. Az MI nemzetközi és hazai környezetét jellemzi a különlegesen éles verseny a szakemberekért, a diszrupciós lehetőségek, valamint a gyors piacra viteli idő.

A konzorcium szándéka, hogy a hazai kutatást néhány, jelenleg is kiemelten művelt téma (pl. egészségügyi képfeldolgozás, közlekedés, gyártás, logisztika) és nemzetközileg kiemelkedő matematikus és fizikus kutatóink (gráfelmélet, hálózatkutatás) bázisára építse.

A MILAB céljai és feladatai:

 • Kiemelt alap és alkalmazott témák finanszírozása (publikációk, szabadalmak, létrejövő új ipari kapcsolatok, technológia transzfer).
 • Hálózatos működés kialakítása, szinergiákra építés az egyes szereplők között, kompetenciák képviselete piaci és nemzetközi projektekben.
 • Nemzetközi működésbe kapcsolás, összekapcsolt kutatói ökoszisztéma.
 • Forrás multiplikáció, kockázatos vagy magas társadalmi hasznosságú kutatások.
 • Koordináció a piaci és alkalmazási igények felé, demók és konferenciák szervezése.

A kiemelt (stratégiában is lefektetett irányadó) kutatási területek:

 • Iparági kutatások: orvosi diagnosztikai és biometriai alkalmazások, agrár- és élelmiszeripar, közlekedés, gyártás és feldolgozóipar, távközlés.
 • A mesterséges intelligencia, a mélytanulás matematikai alapjainak kutatása.
 • Gépi látás, természetes nyelvfeldolgozás fejlesztése.
 • Személyes adatok védelmét biztosító adatfeldolgozó technológiák kutatása.

A konzorciumról további részletek az NKFIH letölthető összeállításában olvashatók.

Bővebb információért látogasson el a MILAB hivatalos weboldalára.

Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium

Konzorciumvezető:
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Konzorciumi tagok:

Széchenyi István Egyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Tématerület:
Gazdaság és társadalom digitális átállása

Az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium célja a mobilitással kapcsolatos kutatási feladatok hatékony és innovatív megoldása részben a hazai szakmai és kutató közösség célzott összefogásával, részben pedig a rendelkezésre álló szakemberek, műszaki eszközök és releváns kutatási eredmények integrált felhasználásával, fókuszálva a közúti járművekre, légi járművekre és mobil robotokra.

Tevékenysége a mobilitással összefüggésben lévő kutatásokra, a funkcionális és kooperatív működést demonstráló fejlesztésekre, a tudástranszfer megvalósítására, állami pályázati és ipari projektek előkészítésére, valamint az oktatásra irányul.

A konzorciumi munka során létrejövő kutatási eredmények és új know-how nemcsak segítik a hazai járműipar hozzáadott értékének növekedését, hanem az eredmények kommunikálásával az autonóm járművek társadalmi elfogadottságát is növelni fogják. Mindezek mellett a projekttől az ipari cégek és az akadémiai kutatói közösség szorosabb szakmai összefogását is várják.

Az autonóm elemekből felépülő kiberfizikai gyártórendszerek kutatás-fejlesztése területén a projekt a következő tevékenységekre koncentrál:

 • autonóm robotika, különös tekintettel az ember-gép együttműködésre és a csapatmunkára;
 • autonóm járművekből álló belső logisztikai rendszer;
 • a fenti rendszerek digitális ikermodelljei és azok integrálása;
 • ipari adatelemzés;
 • autonóm rendszerek megbízható identifikációja és irányítása a gépi tanulás sztochasztikus módszereivel;
 • autonóm elemekből szerveződő gyártó és logisztikai laboratórium létrehozása.

A fenti területeken a kutatást gyakorlati ipari igények motiválják, ezért az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium feladata, hogy kísérleti fejlesztésekkel is igazolt megoldásokat dolgozzon ki olyan összefüggő problémákra, mint az emberközpontú gyártásautomatizálás, az ember-robot együttműködés, az autonóm belső logisztika, mindezek digitális ikermodellel való támogatása, és annak ipari adatelemezés útján való folyamatos adaptációja. Kulcsfontosságú az autonóm elemekből álló gyártó- és logisztikai rendszerben a kooperáció ösztönzése.

A konzorciumról további részletek az NKFIH letölthető összeállításában olvashatók.

Bővebb információért látogasson el az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára.

Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium

Konzorciumvezető:

Wigner Fizikai Kutatóközpont

Konzorciumi tagok:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tématerület:

Gazdaság és társadalom digitális átállása

A Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratórium összefogja a hazai fizikus, mérnök, matematikus és informatikus erőforrásokat, amelyek tevékenységét tovább lehet fókuszálni a kvantumtechnológia egyes gyorsan kialakuló elméleti és alkalmazott területeire. A konzorcium keretében átgondolt és összehangolt fejlesztésekkel maximalizálni lehet hazánk szerepét és jelentőségét a kvantuminformatika most kibontakozó széles horizontján.

A Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratórium program megvalósításának főbb irányai:

 • Regionális kvantumkommunikációs hálózat létrehozása, amely csatlakoztatható az Európai Unióban tervezett kvantuminternethez.
 • Atomokon és mesterséges atomokon alapuló hardverkomponensek fejlesztése kvantuminformatikai műveletekhez, és az ehhez szükséges laboratóriumi háttér fenntartása a nemzetközi élvonal szintjén.
 • Kvantumszámításban élvonalbeli tudással rendelkező, a nagy infrastruktúraként működtetett kvantumszámítógépeket felhasználóként alkalmazni tudó hazai szakértelem felépítése.

A Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratórium jelentősen és lényegileg is hozzájárul a kutatóintézetekben és egyetemeken zajló tudományos munka profiljának átalakulásához és modernizációjához a kvantuminformatikai témák irányába. A nemzetközi szintű kiválóságot reprezentáló kutatócsoportokat stabilizálja, a számukat pedig gyarapítja. Ezzel magával hozza a K+F+I terület bővítéséhez elengedhetetlen hazai szakértői utánpótlás bázis kinevelését. A kiemelkedő, vonzó környezet elősegíti a külföldön tanult, a kvantuminformatikához kapcsolódó területen kutató fiatalok hazai kutatási-fejlesztési szektorba történő integrációját.

A konzorciumról további részletek az NKFIH letölthető összeállításában olvashatók.

Bővebb információért látogasson el az Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára.

Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium

Konzorciumvezető:
Pécsi Tudományegyetem

Konzorciumi tagok:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Debreceni Egyetem

Energiatudományi Kutatóközpont

Miskolci Egyetem

Neumann János Egyetem

Pannon Egyetem

Széchenyi István Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Természettudományi Kutatóközpont

Tématerület:
Gazdaság és társadalom digitális átállása

A Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium fő célkitűzése a kislábnyomú energiatechnológiák, különösen a hidrogén előállítása/szállítása/tárolása/felhasználása és a szén-dioxid hasznosítása (CCU) tudományos és technológiai, jogi, gazdasági és iparjogvédelmi bázisának kialakítása, ezzel érdemben hozzájárulva egy fenntartható energiagazdálkodás és vegyipar kiépítéséhez. A két technológiacsoport egymással párhuzamosan, egymást támogatva jelentős szerephez juthat az ágazati integrációban, a hazai ellátásbiztonság erősítésében és a dekarbonizációs célok elérésében.

Bővebb információért látogasson el a Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára

Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium

Konzorciumvezető:

Pannon Egyetem

Konzorciumi tagok:

Agrártudományi Kutatóközpont

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Debreceni Egyetem

Miskolci Egyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Országos Meteorológiai Szolgálat

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Ökológiai Kutatóközpont

Széchenyi István Egyetem

Tématerület:
Zöld átállás

A Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium Magyarország elhelyezkedését és vízgazdálkodását, vízkészletét szem előtt tartva olyan víztudományi és vízbiztonsági újítások megvalósítását tűzte ki célul, amelyek hozzájárulnak a vízminőség védelméhez. A konzorcium a különféle felszíni és felszín alatti víztestek állapotát részletesen értékeli laboratóriumi mérések, számítógépes szimulációk alkalmazásával, az éghajlatváltozás összetettségének és központi jelentőségének figyelembevételével, a felszín alatti vízkészletek, a területi, a mezőgazdasági vízgazdálkodás biztonsága, a városi vízgazdálkodás „okossá” tétele, valamint a víz- és szennyvíztisztítás korszerűsítése érdekében.

Bővebb információért látogasson el a Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium hivatalos weboldalára.

Nemzeti Gyógyszerkutatási és Fejlesztési Laboratórium

Konzorciumvezető:

Természettudományi Kutatóközpont

Konzorciumi tagok:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Tématerület:
Egészséges élet

A Nemzeti Gyógyszerkutatási és Fejlesztési Laboratórium (PharmaLab) célja, hogy létrehozzon Magyarországon egy olyan szakmai hálózatot, amely integrálja a diagnosztika, az orvosi biotechnológia, a bionika, valamint a gyógyszerkészítmények fejlesztése területén működő laboratóriumok, központok, intézetek, egyetemek és vállalkozások kutatási potenciálját. A PharmaLab a korai kutatási projekteken túl a preklinikai és generikus fejlesztéssel összefüggő kémiai, biológiai, biotechnológiai, farmakológiai és gyógyszertechnológiai tevékenységek ellátását is fókuszba helyezi.

Bővebb információért látogasson el a Nemzeti Gyógyszerkutatási és Fejlesztési Laboratórium hivatalos weboldalára

Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratóriuma

Konzorciumvezető:

Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

Konzorciumi tagok:

Autóipari Próbapálya Zala Kft.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

CollMot Robotikai Kutató-fejlesztő Kft.

Femtonics Kutató és Fejlesztő Kft.

HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság

MouldTech Systems Kft.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Széchenyi István Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Tématerület:
Biztonság és védelem

A Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratóriuma többcélú ipari innovációs kapacitások és kompetenciák felépítését és fejlesztését végzi. A konzorcium fő célja olyan „innovációs tér” fizikai és tartalmi megvalósítása, amely az ipar - és ennek meghatározó elemeként a kapcsolódó többcélú ipar - digitalizációjában, kutatásában és fejlesztésében nemzeti és regionális szinten is kulcsszerepet játszik.