Együttműködési keretmegállapodást kötött a FKF Zrt. és a BME Gépészmérnöki Kara

A Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. és a BME Gépészmérnöki Kar között két évre szóló együttműködési keretmegállapodás született.

A dokumentumot Klug Lajos vezérigazgató, Dr. Czigány Tibor dékán és Dr. Láng Péter, az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék vezetője írta alá. A Felek a főváros és az ország életében stratégiailag fontos szerepet betöltő városi szilárdhulladék-kezelés terén kívánnak egymással együttműködni.

Az FKF Zrt. szakdolgozati és diplomamunka témajavaslatokkal, konzulensek biztosításával és pályázatok kiírásával, előadókkal segíti a Kar tanszékeinek oktatómunkáját. Bevonni szándékozik uniós és egyéb pályázataiba a Kart és annak tanszékeit. A Kar - egyedi felkérés alapján - részt vesz az FKF Zrt. rövid és hosszú távú elképzeléseinek és projektjeinek kidolgozásában, kutatás-fejlesztési feladatainak megoldásában.