Szabályzatok, utasítások, körlevelek 2015

Rektori utasítások, körlevelek (megtekinthetők a Rektori Kabinet honlapján)

 

Rektori-Kancellári közös utasítások (megtekinthetők a Rektori Kabinet honlapján)

 

Kancellári utasítások:

2015. év

1/2015. (03.10.) számú Kancellári Utasítás (A Kancellária szervezeti és működési szabályzata, hatályos: 2015.03.10-től )

2/2015. (03.31.) számú Kancellári Utasítás (A Kancellária szervezeti és működési szabályzata, hatályos: 2015.04.01-től)

3/2015. (03.31.) számú Kancellári Utasítás (A kiadmányozás rendjéről)

4/2015. (05.14.) számú Kancellári Utasítás (Az egyetemi központi keretmegelőlegezés ügyviteli rendjéről)

             Mellékletek: vezetői összefoglaló, kötelezettség-vállalási nyilatkozat, megelőlegezés-igénylés)

5/2015. (06.01.) számú Kancellári Utasítás (A Kancellária szervezetében foglalkoztatottak részére adható béren kívüli juttatásokról)

             Mellékletek: kérelem munkába járás/hétvégi hazautazás elszámoláshoz, nyomtatvány tömegközlekedés költségtérítés elszámoláshoz, nyomtatvány gépjármű költségtérítés elszámoláshoz, nyomtatvány éleslátást biztosító szemüveg elszámoláshoz, temetési segély, nyilatkozat házasulók munkaidő kedvezményéhez, nyilatkozat apa jogán igénybe vehető munkaidő kedvezményéhez)

6/2015. (06.05.) számú Kancellári Utasítás (Pályázati felhívás köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016. tanévre)

7/2015. (07.02.) számú Kancellári Utasítás (A kancellári munkáltatás alá tartozó közalkalmazottak 2015. évi nyári szabadságának ütemezéséről, nyári munkarendjéről és a munkairányítás jogát érintő átmeneti változásokról)

8/2015. (07.31.) számú Kancellári Utasítás (A Kancellária szervezeti és működési szabályzata, hatályos: 2015.08.01-től)

9/2015. (08.17.) számú Kancellári Utasítás (A kancellár helyettesítésének rendjéről)

10/2015. (09.30.) számú Kancellári Utasítás (A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közalkalmazotti Kártérítési Szabályzata)

11/2015. (09.30.) számú Kancellári Utasítás (A lakáscélú munkáltatói kölcsönről) Kitölthető mellékletek

12/2015. (09.30.) számú Kancellári Utasítás (A Kancellária Humán Erőforrás Igazgatóság ügyrendjének hatályba lépéséről)

13/2015. (10.05.) számú Kancellári Utasítás (Számviteli politika és az eszközök és források értékelésének rendje)

14/2015. (10.05.) számú Kancellári Utasítás (A leltározási és leltárkészítési feladatok rendjéről) Kitölthető mellékletek

15/2015. (10.05.) számú Kancellári Utasítás (A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pénzügyi és pénzkezelési szabályzata) Kitölthető mellékletek

16/2015. (10.05.)  számú Kancellári Utasítás (A felesleges vagyontárgyak feltárásának, hasznosításának és selejtezésének rendjéről) Kitölthető mellékletek

17/2015. (10.29.)  számú Kancellári Utasítás (A Kancellária Jogi Igazgatóság ügyrendjének hatályba lépéséről) A Jogi Igazgatóság Ügyrendje

18/2015. (11.05.)  számú Kancellári Utasítás (A pénzügyi ellenjegyzés, a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás rendjéről) Kitölthető mellékletek - Az utasítás 2015. december 1. napján lép hatályba!

 

Kancellári körlevelek:

2015. év

1/2015. (01. 08.) számú Kancellári Körlevél (Tájékoztató a 2015. évi kompenzáció és egyes kedvezmények igénybevételéhez szükséges nyilatkozatokról)

Mellékletek: kompenzációs nyilatkozat, útmutató kompenzációhoz, családi kedvezmény nyilatkozat, külföldi illetőségű magánszemély nyilatkozata, személyi kedvezmény nyilatkozat, adóelőleg nyilatkozat, gyermekek után járó pótszabadság igénylőlap

2/2015. (01. 20.) számú Kancellári Körlevél (Tájékoztató a 2014. évi személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó nyilatkozatokról)

Mellékletek: kitöltési útmutató, NY29CSK nyomtatvány, 14NY29,30 nyomtatvány

3/2015. (02. 05.) számú Kancellári Körlevél (Tájékoztató a személyi jövedelmadóról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény, valamint az Egyetemen végzett tevékenységeket érintő további fő adójogszabályok 2015. január 1-jétől hatályos változásairól)

4/2015. (02. 05.) számú Kancellári Körlevél (Tájékoztató a 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához kiállított munkáltatói igazolásáról és az adónyilatkozatról)

5/2015. (02. 12.) sz. Kancellári Körlevél (Tájékoztató a 2015. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról)

6/2015. (02. 16.) sz. Kancellári Körlevél (Tájékoztató a munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó szabályok változásáról)

7/2015. (02. 16.) sz. Kancellári Körlevél (Beszerzési terv bekérése)

             Melléklet: Beszerzési terv adatlap

8/2015. (04. 27.) sz. Kancellári Körlevél (Tájékoztató a 2015. évi tervezett áramszünetekről)

9/2015. (06. 01.) sz. Kancellári Körlevél (A 2015-ben adható béren kívüli juttatásokról, valamint a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatásokról és adómentes bevételekről)

Mellékletek: 1 Erzsébet-utavlvány, 2 SZÉP-kártya, 2a OTP SZÉP-kártya, 2b MKB SZÉP-kártya, 2c KH SZÉP-kártya, 2d kártyaigénylés, 2e nyilatkozat, 3 utazási bérlet, 4 iskolakezdési támogatás, 5 iskolarendszerű képzés, 6a csekély értékű ajándék, 6b csekély értékű ajándék nyilatkozat, 7 sport utalvány, 8 kultúra utalvány

10/2015. (07. 13.) sz. Kancellári Körlevél (A kommunikációs szolgáltatások beszerzéséről, igények lejelentéséről)

Mellékletek: Kormányzati kommunikációs feladatokhoz tartozó szolgáltatások, Negyedéves összesített kommunikációs tájékoztató - ütemezés, Negyedéves összesített kommunikációs tájékoztató - cél, indoklás, Éves igények)

11/2015. (08. 17.) sz. Kancellári Körlevél (Tájékoztató a pályázati projektek pénzügyi auditálásának 2015. augusztus 17-től alkalmazandó rendjéről)

Melléklet: Megbízási keretszerződés

12/2015. (11. 12.) sz. Kancellári Körlevél (A kancellár munkáltatói jogkörével érintett közalkalmazottak 2015. évi szabadságának kiadásáról)

13/2015. (12. 02.) sz. Kancellári Körlevél (Tájékoztató a 2015. év végi és 2016. év eleji gazdálkodási rendről)

 

Kancellári tájékoztatások:

2015. év

Kiegészített kancellári tájékoztató a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréhez kapcsolódóan

Kancellári tájékoztató a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatályba lépéséről

 

Szolgáltató átfogó szervezeti egységek által gondozott egyetemi szabályzatok, körlevelek (megtekinthetők a szervezeti egységek honlapján)

Kancellária

Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár

Központi Tanulmányi Hivatal

Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság