Alapszakok (Bprof, BSc és BA)

Az alapképzés (BSc/BA) a többciklusú képzés első szakasza, ahol az elméleti alapok elsajátítását és a szakmai alapozó képzést követően megtanítjuk azt is, hogyan kell a megszerzett ismereteket alkalmazni. Ezt segíti, hogy a Műegyetem képzéseiben jelentős kiméretű az önálló hallgatói munka.

Az alapdiplomához jellemzően 210 kredit megszerzésére van szükség, ami a mintatanterv szerint haladva hét félév alatt lehetséges. Vannak ennél rövidebb (180 kredit, 6 félév), és hosszabb (240 kredit, 8 félév) alapképzéseink is.

A BSc/BA képzést sikeresen befejezők rendelkezni fognak a munkába álláshoz szükséges tanúsítvánnyal, és a továbbtanuláshoz szükséges jogosítvánnyal. Az alapképzésben az adott szakterület általános ismereteit lehet megszerezni. Azok, akik egy-egy szakterületen kívánják tudásukat elmélyíteni az alapdiploma megszerzése után a mesterképzésben (MSc) megtehetik.

Szak neve A képzésért felelős kar
Műszaki képzési terület  
Építőmérnök Építőmérnöki Kar
Energetikai mérnök Gépészmérnöki Kar
Gépészmérnök Gépészmérnöki Kar
Ipari termék- és formatervező mérnök Gépészmérnöki Kar
Mechatronikai mérnök Gépészmérnöki Kar
Építészmérnök (osztatlan) Építészmérnöki Kar
Építészmérnök Építészmérnöki Kar
Biomérnök Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnök Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnök Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Villamosmérnök Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Közlekedésmérnök Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Járműmérnök Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Jármű-üzemmérnök (Bprof) Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Logisztikai mérnök Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Műszaki menedzser Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Műszaki szakoktató Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Fizikus-mérnök Természettudományi Kar
   
Informatikai képzési terület  
Mérnökinformatikus Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Üzemmérnök-informatikus (Bprof) Villamosmérnöki és Informatikai Kar
   
Természettudományi képzési terület  
Matematika Természettudományi Kar
Fizika Természettudományi Kar
   
Gazdaságtudományi képzési terület  
Gazdálkodás és menedzsment Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Nemzetközi gazdálkodás Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Pénzügy és számvitel Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
   
Társadalomtudományi képzési terület  
Kommunikáció és médiatudomány Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar