Ugrás a tartalomra

Képzéseink

Alapszakok (BA/BSc/BProf)

Az érettségi vizsgát követően az első egyetemi képzési szintet a különböző alapszakok jelentik a BME-n. A Műegyetem valamennyi kara többféle szakterületet és képzéstípust kínál, ahol sikeres felvételi eljárást követően tanulhatsz. Az alapképzés az egyetemi karrierút első szakasza, ahol hallgatóként megtanulhatod az elméleti alapokat és olyan gyakorlati ismereteket, amelyeket majd a munkaerőpiacon is hasznosíthatsz. Az alapképzés elvégzése után dönthetsz a munkába állás, vagy a továbbtanulás mellett. Utóbbi esetén mesterképzésen vagy különböző szakirányú továbbképzéseken tanulhatsz tovább.

Mesterszakok (MA/MSc/MBA)

A második szintű egyetemi képzések a különböző mesterszakok, amelyekre műegyetemi vagy más intézményekben szerzett alapdiploma birtokában lehet jelentkezni. A mesterképzésen a választott szakterület speciális ismereteit tanulják a hallgatók. Az alapképzéshez képest a mesterszintű oktatásban több a kiscsoportos, szeminárium jellegű foglalkozás, az önálló hallgatói munka pedig sokszor kapcsolódik olyan projekthez vagy kutatáshoz, ahol a BME mellett partnervállalatokkal dolgozhatsz együtt.

Osztatlan képzés

Az Építészmérnöki Kar 5 éves építészmérnök mesterképzésén zajlik ez a képzési mód a Műegyetemen. Az itt tanuló hallgatók 5 év alatt olyan komplex tudásra tesznek szert, amivel település- és területrendezési feladatokat, az épített környezet és az épületegyüttesek építészeti, építési, szerkezettervezési, fenntartási, felújítási és műemlékvédelmi munkálatait is el képesek lesznek ellátni.

 

Doktori képzések (PhD/DLA)

A Műegyetem az országban elsőként vezették be a szervezett doktori képzést (PhD fokozat), de művészeti doktori fokozatot is szerezhetsz (Doctor of Liberal Arts - DLA) az építészet önálló alkotó művelésében. Doktoriskoláink számos tudományterületen várnak, ahol nemzetközi együttműködések keretében a tudomány formálójává válsz, akár világszerte ismert, Nobel-díjas tudósok munkatársaként.

Szakirányú továbbképzések

Alap- vagy mesterképzési tudásodra építve speciális ismereteket szerezhetsz valamennyi karunk kijelölt képzésein, amelyet ha sikeresen teljesítesz, tanúsító oklevelet szerzel!
Szakirányú továbbképzési lehetőségeidről az általad választott karon érdeklődhetsz.

Egyetem- és karközi képzések

Különleges ismeretekre és értékes tudásra tehetsz szert az egyetemek vagy karok közreműködésével megvalósuló képzéseken, hiszen több kompetencia találkozik egy helyen! Jelenleg a Semmelweis Egyetemmel, a Szent István Egyetemmel és a Lyoni Egyetemmel is együtt dolgozunk, illeve a BME karai is kooperálnak egymással. A BME az EELISA Szövetség egyedüli magyar tagja, ahol Európa 9 vezető egyetemével az egységes európai mérnökdiploma kiadásán is dolgozunk!

Felnőttképzés, felsőoktatási szakképzés, továbbképzés

A Műegyetem felnőttképzési, felsőoktatási szakképzési és szakmai továbbképzési feladatait a BME Mérnöktovábbképző Intézet látja el. Európában elsőként jött létre egyetemi keretek között működő továbbképző intézetként, azzal a céllal, hogy a BME szakembereinek tudását folyamatosan naprakészen tartsa és fejlessze. Oktatási tevékenysége keretében számos programot kínál hallgatóknak, oktatóknak, de azoknak a középiskolásoknak is, akik a mérnökszakma iránt érdeklődnek. Ellátja a BME, mint akkreditált felnőttképzési intézmény koordinációs, igazgatási és szolgáltatási feladatait. Aktív nemzetközi jelenlétével (IGIP; SEFI; IACEE; EIPOS; FEANI; EDEN szervezeti tagság) hozzájárul a BME nemzetköziesítéséhez.

Idegen nyelvű képzések magyar hallgatóknak

A Műegyetem a nemzetköziesítés erősítéseként több alap- és mesterképzését idegen nyelven (is) meghirdeti. Az angol vagy német nyelven elvégezhető képzések főként saját képzések, emellett van külföldi egyetemmel kooperációban megvalósuló német nyelvű képzése is a BME-nek. A magyar hallgatóknak nyújtott idegen nyelvű képzési lehetőségekről a felvi.bme.hu szakkeresőjében olvashatsz részleteket.

Idegen nyelvű kurzusok magyar hallgatóknak

A magyar nyelvű alap- és mesterképzésen résztvevő hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy egy vagy több kurzust idegen nyelven végezzenek el. Az aktuálisan induló képzésekről a kari, tanszéki honlapokon, illetve a Neptun hallgatói rendszerben található bővebb információ. 

Nemzetközi hallgatók számára kínált idegen nyelvű képzések

A nemzetközi hallgatóknak szóló műegyetemi képzési lehetőségekről egy dedikáltan nekik készült tájékoztató oldalon, a BME XPLORE portálon található bővebb információ.