Műegyetemi multidiszciplináris kutatások a Tématerületi Kiválóság Programban

A Tématerületi Kiválóság Program 2021 keretében a Nemzetvédelmi és Egészség alprogramokban, 11 témában folytak kutatások a Műegyetemen.

A Tématerületi Kiválósági Program (TKP) szeptember 12-i disszeminációs rendezvényén a BME Tématerületi Kiválóságprogramjáról Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettes adott áttekintést. A „Fókuszban a kiválóság-egyetemi kutatások” című előadásában megfeleltette a programot elindító Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elvárásait -a program célja, hogy az intézmények a szakmai kiválóságra építve alapkutatási eredményeket, új terméket/prototípusokat hozzanak létre, a tudományos produktivitás növekedjen, a KFI fókusz meghatározóbb legyen- és a Műegyetem szakmai és humán potenciáljával. A BME a Nemzetvédelmi és az Egészség alprogramban vett részt, az előbbiben 6, az utóbbiban 5 területen folytattak kutatásokat az egyetem szakemberei. A rektorhelyettes ismertette a BME Kiválósági pályázatokon elért eddigi sikereit, kiemelte a TKP 2021 transzformatív szerepét, melynek köszönhetően az egyetem minden kara részt vett a tudásvagyon integrálásában. A TKP 2021 stratégiai jelentőségéről szólva az új tudományos eredmények, az innovációs teljesítmény növekedése mellett felhívta a figyelmet az eredmények szabadalmak startupok és spinofok formájában történő hasznosulására is.

A projektszervezetet és a kutatócsoportokat Nagy József egyetemi docens, a projekt koordinátora mutatta be, aki elmondta, hogy a két alprogram munkájában mind a 8 kar részt vesz, a program keretében kapott támogatás összértéke pedig 2,75 Mrd Forint.

A BME TKP Intézményi Kiválóság alprojektjei közül Szarka András alprogramvezető az Egészség alprogram eredményeiről számolt be. Kiemelte mely területeken alkalmaznak mérnöki megoldásokat az egészség szolgálatában, ezek a gyógyszer és egészségtámogató termékek fejlesztése, orvostudományi modellek, szoftverek, az egészségmérnöki eljárások fejlesztése és gyógyászati, orvosi segédeszközök, alapanyagok, diagnosztikai eljárások fejlesztése. Beszélt a Servier-BME-ELTE együttműködésről, amely metagenomikus adatbányászat új specifitású enzimek felfedezéséhez vezet, valamint a gyógyszertoxikológiai tesztrendszerek fejlesztésének jelentőségéről. A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar dékánja előadásának végén áttekintette honnan indultak el 2010-ben a BME-n a biotechnológia, a környezetvédelem és az egészségvédelemmel foglalkozó kutatásai. 

Szarka András előadása

Krámer Tamás az Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének egyetemi docense, a Nemzetvédelem nemzetbiztonság alprogramvezetője előadásában áttekintette az alprogram célkitűzéseit, a BME-n ezekben a témakörökben folytatott kutatások eredményeit. A szemelvényezett eredmények között volt „A városi épületek túlmelegedésének vizsgálata” alprojekté is, amely a túlmelegedési valószínűség feltérképezésével segíti a jövőbeli hűtési energiaigény becslését, és hasznosítható a városfejlesztési programok, adaptációs tervek kidolgozásakor, valamint az energiabiztonság kialakítása terén is. Szólt arról is, hogy az alprogramhoz kacsolódó kompetenciák, multidiszciplináris kutatások fokozása kiemelt részét képezi a K+F+I stratégiának. A program során tehetséges fiatal kutatókat vontak be a kutatásba, és megtörtént az ipari igényeket kiszolgáló magasan kvalifikált szakembergárda kutatóhelyi képzése is.

Krámer Tamás előadása

Az előadások után az érdeklődők megtekinthették a kutatásokat bemutató posztereket. 

Könnyűszerkezetes polimer kompozitok és energiaelnyelő habszerkezetek poszterrel kapcsolatos kérdéseket Marton Gergő a Gépészmérnöki Kar Polimertechnika Tanszékének doktorandusza válaszolta meg az érdeklődőknek.

A projekt célja a hőre lágyuló mátrixú könnyűszerkezetes polimer kompozitok létrehozása T-RTM technológia segítségével, amelyhez végtelen szénszálerősítésű erősítőstruktúrákat hoztak létre hagyományos módon és 3D nyomtatási technológiákkal. Így kiemelkedő mechanikai tulajdonságokat értek el minimális tömeg mellett. A térhálósított polietilén habok ejtősúlyos vizsgálatával kimutatták, hogy a habok feszínére szórással feljutatott nagy szakadási nyúlású poliurea réteg alkalmazása szignifikánsan javítja a habok ütéscsillapítási képességét. A kutatócsoport vezetője Bárány Tamás egyetemi docens, a Gépészmérnöki Kar Polimertechnika Tanszék vezetője volt.

 

A témaválasztásban volt szerepe a Tématerületi Kiválóság Programnak?

A könnyűszerkezetes polimer kompozitokat már korábban is vizsgáltuk. Egyre jobban előtérbe kerül a fenntarthatóság, ennek okán nő az igény az olyan anyagokra, amelyek tömegcsökkenés mellett kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezen a területen hasonló témákban folyamatosan és párhuzamosan folytatunk kutatásokat.

 

Mit jelentett önöknek a Tématerületi Kiválóság Program?

A szakmai kapcsolatok, a szakértői hálózat terén jelentős támogatást kaptunk a program keretében.

 

Mi várható a folytatásban, ipari hasznosítás vagy további kutatások következnek?

Ígéretes eredmények születtek, ezért a kutatások folytatását tervezzük. Az ipari hasznosításra is látunk lehetőséget, különösen az energiaelnyelő habszerkezetekkel kapcsolatos eredményeinket lehetne felhasználni például védőfelszerelések vagy sportszőnyegek gyártásakor. A jelenlegi szőnyegeken gyakoriak a sérülések. Ha a sportszőnyeg felületét poliurea réteggel vonjuk be, javítja a szőnyeg ütéscsillapításiképességeit, így jobban védik a sportolókat.

Agyi aneurizmák kezelésének és kialakulásának vizsgálata poszterből megtudhattuk, hogy az intrakraniális aneurizmák (IA) az érfal fokális kitágulásai, amelyek leggyakrabban a Willis kör vagy az általunk is vizsgált belső nyaki verőér szegmenseiben fordulnak elő. Az oldalfal aneurizmák, és más helyeken elhelyezkedő társaik veszélyessége abban rejlik, hogy kiszakadásuk esetén agyvérzést, akár stroke-ot is okozhatnak. A projekt során​ megtörtént a kiértékelési rendszer fejlesztése agyi oldalfal aneurizmák kialakulásának vizsgálatához. A kiértékelés alapján összefüggés kereshető a szülőér geometriai jellemzői és az áramlástani jelenségek között.​ A kiértékelési rendszer felhasználásával egy statisztikai vizsgálat igazolta, hogy aneurizma képződés abban az artériás kanyarban valószínűbb, ahol a legnagyobb esetspecifikus görbület a legnagyobb esetspecifikus másodlagos áramlást indukálja. Aneurizmák kezeléséhez használt áramlásmódosító eszközök hidrodinamikai ellenállásának mérése több gyártó és beépítési lehetőség mellett.​ A projekt vezetője Paál György, egyetemi tanár, a Gépészmérnöki Kar, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék tanszékvezetője.

 

A kutatásról Csippa Benjámint a Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének tudományos segédmunkatársát kérdeztük.

A kutatás témája nem inkább egy orvosi egyetemen profiljába tartozik?

Ezzel a témával már több mint egy évtizede foglalkozunk, az első felkérés az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Klinikáról érkezett: orvosi kérdésekre kértek tőlünk mérnöki választ. Azóta is együtt dolgozunk a Semmelweis Egyetemmel.

 

Ezek szerint a Tématerületi Kiválóság Program témája már adott volt a pályázat kiírásakor?

Igen, én már a doktori tanulmányaim alatt is ezzel a témával foglalkoztam. Az aneurizma komoly egészségügyi vészhelyzetet okozhat, agyvérzést esetleg stroke-ot. A mi eredményeink, fejlesztéseink abban segíthetnek, hogy az orvosok és a betegek jobban megértsek a betegség veszélyeit. A kezeléseknek a számításával segítő kezet nyújthatunk az orvosoknak. Távlati célunk, hogy betegspecifikusan, az adott állapotra szabottan tudjuk kezelést javasolni az orvosoknak.

 

Miben látja a Tématerületi Kiválóság Program előnyét, jelentőségét?

Segítséget jelent a megjelenésekben, a program révén új kapcsolatokra tehetünk szert. A legfontosabb talán, hogy a magyar kutatói közöségben sokkal láthatóbbá teszi az eredményeinket.

 

Hogyan tovább?

Ahhoz, hogy a kutatási eredményeink iparilag is hasznosíthatóak legyenek még további kutatómunka szükséges. Az előző 10 évben már komoly kutatási eredményeket értünk el, rengeteg publikációnk született ebben a témában. Továbbá részt veszünk egy futó H2020 projektben, illetve egy nemsokára induló Horizon Europe projektben is.

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság-KJ

Fotó: Geberle B.

 

Az előadás poszterei és diasorai: