Öt műegyetemi oktató az új akadémikusok között

Az akadémikusválasztást megelőzően BME-s kutatókat is díjaztak kiemelkedő tudományos munkásságuk elismeréseként a tudományos köztestület 187. közgyűlésén.

 

A tudományos teljesítmény és a hagyományos akadémiai értékek, vagyis a nemzetközi tudományos elismertség, az iskolateremtő tevékenység és a hosszú távú kiemelkedő szakmai eredményesség volt a tagválasztás elsődleges szempontja az Akadémikusok Gyűlése zárt ülésén, amelyen a testület megválasztotta az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait.

A Műegyetem oktatói közül az MTA rendes tagja lett Monostori László, a Gépészmérnöki Kar Gyártástudomány és -technológia Tanszék egyetemi tanára és Bársony István, a BME magántanára, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet igazgatója.

Levelező taggá választották Dunai Lászlót, az Építőmérnöki Kar dékánját, a Hidak és Szerkezetek Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát és Gáspár Pétert, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát. Mindannyian a Műszaki Tudományok Osztályának munkájában vesznek részt.

Levelező tag lett Zaránd Gergely, a Természettudományi Kar Fizikai Intézet igazgatója, egyetemi tanár, aki a Fizikai Tudományok Osztályához csatlakozik. (A friss Széchenyi-díjas Monostori Lászlóval készített interjúnk ITT, az MTA-BME Lendület Egzotikus Kvantumfázisok Kutatócsoport vezetőjével készített interjú pedig ITT olvasható – a szerk.).

Az MTA Elnöksége az ünnepi közgyűlésen 13 kutatónak adományozott Akadémiai Díjat, köztük három műegyetemi oktatónak, kiemelkedő tudományos munkásságuk elismeréseként. Az elismeréseket Lovász László, az MTA elnöke adta át.

 

Simon Károly, a BME Természettudományi Kar Matematikai Intézet Sztochasztika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára a geometriai mértékelmélet és a dinamikai rendszerek elméletének határterületein végzett kutatásaiért, a tudományos utánpótlás képzésében, valamint a matematikai közéletben való aktív részvételéért részesült a kitüntetésben.

 

 

Megosztott Akadémiai Díjban részesültek a BME Gépészmérnöki Kar oktatói: Szabó László, a Műszaki Mechanikai Tanszék egyetemi tanára és Váradi Károly, a Gép- és Terméktervezés Tanszék egyetemi tanára a numerikus mechanika területén elért, nemzetközileg is elismert elméleti és gyakorlati eredményeikért, a végeselem-módszer hazai elterjesztése során végzett tevékenységükért, a nemrugalmas anyagmodellek fejlesztéséért, valamint iskolateremtő munkásságukért.

Az Akadémia Vezetői Kollégiuma Wahrmann Mór-érmet adományozott Knáb Erzsébetnek, az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. személyügyekért felelős ügyvezető igazgatójának az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. Oktatási és Tudományos Kooperációk szervezeti egységének megteremtéséért és vezetéséért, a vállalat és a Széchenyi István Egyetem közösen alapított tanszékeinek létrehozásában, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel való tudományos-kutatási együttműködés, valamint a Magyar Tudományos Akadémiával 2015-ben kötött együttműködési megállapodás létrejöttében játszott kiemelkedő szerepéért, amellyel sokat tett a kutatás-fejlesztésért és a jövő generációjának korszerűbb oktatásáért.

-BK, TJ-

Forrás: mta.hu