Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Egy sikeres kari program tükröződése a felvételi számokban

2016. 05. 25.

Az elsőhelyes alapszakos jelentkezések alapján 30-50%-kal többen szeretnének a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon tanulni 2016 szeptembertől.

Idén 11 ezer 629-en szeretnének a Műegyetemen továbbtanulni, és összesen 3,7%-kal nőtt tavalyhoz képest azok száma, akik első helyen jelölték meg a BME-t. A legnagyobb növekedés a GTK szakjait érinti, a gazdálkodás és menedzsment szakra például több mint kétszer annyian jönnének mint a 2015-ben – ami országosan is kiemelkedő növekedés.

Az érdeklődés növekedésére számítottak a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán, de a mértéke vélhetően meglepte még a kar vezetését is. Meg tudja ezt erősíteni?

Németh Edit, a BME GTK oktatási dékánhelyettese: Alapszakjainkra már tavaly is nőtt az elsőhelyes jelentkezők száma a megelőző évhez képest, az idei növekedés tehát csak a mértékében kiugró. Már látszott az Educatio Kiállításon és a BME Nyílt Napon is, hogy nagyban megnőtt az érdeklődés a karunk iránt. Ez utóbbin dupla teltházunk volt, azaz két további termet kellett kinyitnunk a ránk kíváncsi középiskolásoknak. Kari szinten most elsősorban az alapképzésekre összpontosítottunk. Öt alapszakunkra kiterjedő kari programot hirdettünk: a három gazdaságira, a műszaki menedzserre és a kommunikáció és médiatudományra. A program tantervi átalakítást, angol nyelvi képzést, oktatási minőségfejlesztést és a 400+ Ösztöndíj Programot jelentette. Ezek hatása már kezdetektől érezhető volt, és végül ezen az öt alapszakon mindez átlagosan 30% feletti elsőhelyes jelentkezési szám növekedést hozott. A gazdasági alapszakok nőttek a legjobban, itt 50% feletti a növekedés. Különösen örömteli, hogy a műszaki menedzser képzésre is némileg nőtt a jelentkezők száma. Attól tartottunk ugyanis, hogy a műszaki képzések országos visszaesése, illetve a 2015. márciusi rémhír, miszerint esetleg megszűnik a szak, visszariaszthatja az idevágyókat (a növekedés itt 3%-os lett – szerk.). Összességében egyébként a MSc-s képzésekre jelentkezők számában is volt növekedés, mintegy 11%-os.

Minőségfejlesztési programjaink mellett annak is nagy szerepe lehetett, hogy a végzettek elhelyezkedési esélyeit és kezdő fizetéseit tekintve szintén jól állunk: a BME-n gazdaságtudományi területen diplomázók – az Eduline legutóbbi felmérése szerint – szakterületükön országosan a legmagasabb kezdő fizetéssel rendelkeznek, megelőzik a Corvinus végzettjeit is, ráadásul a nálunk végzettek 80% feletti arányban a végzettségükhöz illeszkedően helyezkednek el.

A GTK júliusban hivatalba lépett új dékánja úgy vélekedett egy korábbi interjúban, hogy jövőre várja az idei lépések igazi hatását a jelentkezők számára.

Németh Edit: Igen, vannak még tartalékaink, hiszen kezdeményezéseink hatása jórészt jövőre érhet be. A 400+ ösztöndíjhoz például komoly feltételeket kell teljesíteni, és a hozzánk bejutóknak általában nem elég erre a 12. évfolyamon felkészülniük, hanem már a 11. osztályban kiemelt szorgalommal kell tanulniuk, ha hozzánk akar kerülni. Az elmúlt nyílt napok programjaival jelentős részben a jövőre érettségizőket és szüleiket céloztuk meg.

Melyek a legnépszerűbb alapszakok a GTK-n az elsőhelyes jelentkezések alapján?

Németh Edit: Ha a 2016-os jelentkezéseket nézzük, a műszaki menedzser a legnépszerűbb, itt országosan is abszolút az elsők vagyunk. Nem sokkal marad el a gazdálkodás és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodás alapszak. A mesterszakoknál a marketing, a számvitel, a Master of Business Administration (MBA) és a pszichológia a legnépszerűbb.

Ha az elmúlt éves növekedést nézzük, akkor a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel és a kommunikáció és médiatudomány növekedése – egyébként országos viszonylatban is – kiugró: 105%, 83% és 68%. A marketing és a számvitel mellett jelentősen növekedett a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakunk is.

A gazdasági szakokon a Corvinus-szal és az új néven futó Budapesti Gazdasági Egyetemmel versengünk, és büszkén mondhatjuk, hogy növekedési mértékeinkkel megelőzzük őket.

A ponthatárokat tekintve milyen várakozások vannak a karon? Természetesen pontos számokat még nem tudhatunk.

Németh Edit: A BME-nek minden évben van általános minimum-ponthatára, tavaly ez 320-330 pont volt. A gazdasági és társadalomtudomány alapszakok esetén az állami képzések ponthatárai központilag adottak, 460 pont körüliek. Idén a műszaki menedzser képzésre is bevezettek állami ponthatár-minimumot, ez 330 pont.

Átlagosan bizonyára a tavalyi ponthatárok fölé kerülünk majd, azonban az egyes alapszakjainknál eltérő lehet a létszámstratégiánk, ami eltérő minimumpontokban jelentkezhet.

A felvettek létszámára és összetételére ez hogyan hathat?

Németh Edit: A most bevezetett kari intézkedéseink pont azért történtek, hogy nagyobb legyen a „merítésünk” a jobb felvételi eredményű diákok közül. A 400+ programmal is sugalljuk, hogy a 400 feletti pontszámmal érkezőket már szívesen fogadjuk, és készek vagyunk akár támogatni is őket. A hangsúly egyébként nem is a bekerülésen, hanem az ösztöndíj megtartásán van, így például a 3. félévre már a felsőfokú angol nyelvvizsga ennek a feltétele – számos egyéb tanulmányi követelményen túl.

Tudni kell, hogy 2012-ben – a képzéseinken az államilag támogatott helyekhez rögzített ponthatár miatt – nagyon visszaesett a GTK-ra felvettek száma. Még mindig nem értük el a korábbi létszámainkat, így a minimális cél az, hogy visszanyerjük a régi formánkat. A nagy jelentkezési létszámnövekedés ellenére csak olyan 15-20% körüli átlagos felvételi létszámnövekedés lehet reális. Tehát nem az az elsődleges célunk, hogy távlatilag több és több hallgatót vegyünk fel, hanem, hogy jobbakat és jobbakat.

Annál is inkább aktuális erről beszélni, mert a filozófia mellett éppen a gazdaságtudományok területén zajlanak a leghevesebb szakmai viták a civilizált társadalmak fejlődésének irányairól. Tehát amellett, hogy ez egy fontos terület, a BME műszaki karainak közelsége lényeges többlet már a felvételizők szemében is.

Németh Edit: Nagy erősségünk, hogy nem elméleti közgazdászokat, hanem inkább üzleti szakembereket képzünk. Hívószavunk a Business AND Technology, azaz a nálunk diplomázó szakemberek értik a műszaki tudományok jelentőségét, tudnak műszaki végzettségűekkel kommunikálni, miközben a saját szakmájukban magasan képzettek. Ez a multinacionális cégeknél kifejezetten hasznos, hiszen azok egyebek mellett az IT szektorban, az élelmiszerszektorban vagy műszaki területen működnek. Ez a tizenéveseknek nagyon vonzó, mert a maiaknak korán eszükbe jut, hogy elhelyezkedési esélyeiket latolgassák. A legnyilvánvalóbb ez az erősség a műszaki menedzser szakon, amelyre minden kar „beoktat”, így a műszaki kari „szemléleteket” megismerik a műszaki menedzsereink. Ám e szinergia a GTK-n más szakjainál is egyre inkább megjelenik.

Ki lehet jelenteni, hogy a GTK legsikeresebb képzése a „műmen”? Az Állásbörze ajánlataiból legalábbis ez tűnik ki.

Németh Edit: Igen. Jó kezdőbérrel is indulnak a frissdiplomások (pontos információhoz nehéz jutni, de bruttó 240-250 ezer forint körül van ez az összeg – szerk.). Az idei év újdonsága viszont, hogy a többi szakunk egyre jobban zárkózik fel a „műmen” mellé.

A jelentkezők számának ekkora növekedése nyomán milyen jövőképet szánnak a GTK-nak a kar vezetői?

Németh Edit: A műegyetemi karok közül a mi területeinken a legnagyobb a felsőoktatási verseny az országban, és ezzel együtt a bizonytalanság is. Oktatási dékánhelyettesként így fontosnak tartom a jelentkezők tervezhetően magas létszámának „megszilárdítását” szintén kiszámíthatóan magas ponthatárok mellett. Mint ahogyan a műszaki menedzsereknél már tudjuk, hogy évente 260 hallgatóval szinte biztosan számolhatunk, ilyen stabilitás kellene a többi szakunkon is. Önköltséges hallgatók uralta szakoknál viszont nehéz előre tervezni, mert sok függ attól is, éppen mennyire állnak jól anyagilag az érintett családok.

2016-tól alapszakjaink kötelező tantárgyainak mintegy felét kezdjük angolul is oktatni. Középtávú cél, hogy a most belépő alapszakos hallgatói generációnak angol nyelvű mesterszakot is tudjunk majd kínálni.

- TJ -

Fotó: Philip János