Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Varga Mihály: Magyarországnak mindig szüksége lesz a Műegyetemen szerezhető tudásra

2016. 09. 01.

Józsa János rektor felkérésére Habsburg György nyitotta meg a BME 235. tanévét a nemzetgazdasági miniszter mellett kormánybiztos, akadémiai, ipari, fővárosi és szakmai vezetők jelenlétében.

„A Műegyetem a hazai műszaki felsőoktatás zászlóshajója, élen jár kutatásban, fejlesztésben és innovációban, itthon és külföldön egyaránt. Jelentős hozzájárulásokat tett a magyar ipar fejlődéséhez, és erre törekszik a jövőben is, számítva az idén első műegyetemi évüket kezdők alkotó erejére is” – e gondolatokkal köszöntötte a frissen felvetteket a BME rektora. Józsa János akadémikus az Egyetem kitüntetettjeit sorolva emlékeztetett 19 olimpiai aranyérmesünkre, kiemelkedő teljesítményt nyújtó végzettjeinkre, illetve hallgatóinkra, valamint évről-évre növekvő számú akadémikusunkra és Széchenyi-díjasunkra. Szólt a BME nemzetközi kutatási kapcsolatainak erősödéséről és az oktatás nemzetköziesedéséről, majd bejelentette, hogy a Tudomány Határok Nélkül elnevezésű brazil ösztöndíjprogram befejeződését követően más keretek között folytatódik az együttműködés. Szándéknyilatkozatot írt alá a Műegyetem képviseletében Brazília és egyben a dél-amerikai kontinens legnagyobb egyetemével. A dokumentum hallgatók cseréjére és közös kutatásokra is kiterjed.

Józsa János ismertetett néhány más, szintén mérföldkőnek számító eseményt az elsőévesekkel: ősztől Új Nemzeti Kiválósági Program indul, februárban megalakult és azóta intenzíven dolgozik a BME stratégiai kérdésekben véleményezési joggal felruházott Konzisztóriuma. Felhívta a figyelmet arra, hogy idén több hallgatót vett fel az Egyetem, miközben a ponthatárok nem csökkentek. A BME bronzérmes az alapszakra felvettek számát tekintve a magyar egyetemek között. „Értékes és elismert diplomát szerezhetnek itt, ehhez nem kell külföldre menniük tanulni” – tette hozzá, bíztatva az elsősöket, hogy ne csak az alapképzést, hanem a mesterszakot is tekintsék tanulmányaik részének, és a mérnöki tudás megszerzése mellett gyarapítsák általános műveltségüket is. „Vállalkozásbarát, nyitott szellemiségű oktatásban lesz részük itt, és ez lehetővé teszi, hogy ne csak munkavállalókká, hanem idővel munkaadókká is váljanak.”

(A rektori beszéd teljes terjedelmében ITT olvasható.)

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a magyar gazdasági fejlődésben és a jövő műszaki értelmiségének képzésében vezető szerepet betöltő intézménynek minősítette a Műegyetemet, amely kutatóegyetemként a fejlődés legdinamikusabb területeit öleli fel. Úgy fogalmazott, hogy a haladás üteme exponenciálisra váltott, amit a műszaki tudományos eredmények tettek lehetővé. „A kormány célja az új kutatási eredmények minél gyorsabb hasznosítása. A magyar gazdaság jelenlegi állapota megnyitja a növekedési pályákat és lehetőségeket. Az ipar teljesítménye pedig mind nagyobb mértékben járul hozzá a gazdasági növekedéshez: 2010 óta 28%-kal emelkedett az ipar teljesítménye, 630 ezerrel többen dolgoznak, kétharmaduk a versenyszférában végzi munkáját. Hamarosan 3% körülire csökken a munkanélküliség, nőnek a reálbérek, és tartósan alacsony az infláció”– hangsúlyozta.

A miniszter megkerülhetetlennek tartja az állami szerepvállalást az iparfejlesztési, köztük az elektromobilitási stratégiák megvalósításában, utalva az Irinyi János és a Jedlik Ányos nevét viselő programokra.  A digitalizáció által elkerülhetetlenül bekövetkező szociális változásokat említve pedig azt kérte az Egyetem hallgatóitól, hogy működjenek közre a társadalom tagjai számára is kielégítő, komplex válaszok megtalálásában. Varga Mihály annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a BME elsősei jól választottak, amikor a Műegyetemre jöttek, mert Magyarországnak mindig is szüksége lesz az itt szerezhető tudásra, hiszen az itt végzettekből is lesznek a jövő alkotói, az új elméletek és eljárások felfedezői, akik „nem mások mögött, hanem mások előtt járnak”.

„Aki nem tudja, honnan jön, nem tudhatja, hová tart, mert nem tudja, hol van” – idézte édesapját, a néhai Habsburg Ottót fia, Habsburg György, a Műegyetem díszpolgára, aki az Egyetem történetének a családjához köthető mérföldköveit gyűjtötte egybe. Az alapító család tagjaként sikeres, célorientált tanévet kívánt az Egyetem diákjainak és oktatóinak.

A Műegyetemi Kórus által előadott Gaudeamus igitur dallamára bevonuló elnökségben a házigazda Józsa János akadémikus, a BME rektora és Barta-Eke Gyula, a BME kancellárja mellett foglalt helyet Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Habsburg György, a BME díszpolgára, Fodor István, a BME Konzisztóriumának elnöke, Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos, Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes, illetve Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere.  Az elnöki asztalnál ült még László Krisztina rektorhelyettes, Kollár László rektorhelyettes és Veszprémi Károly rektorhelyettes, valamint a nyolc kar dékánja: Dunai László akadémikus(ÉMK), Czigány Tibor akadémikus (GPK), Molnár Csaba (ÉPK), Faigl Ferenc (VBK), Jakab László (VIK), Varga István (KJK), Pipek János (TTK) és Andor György (GTK), továbbá Krisztián Dávid, az Egyetemi Hallgatói Képviselet új elnöke.

Mögöttük foglalt helyet Péceli Gábor akadémikus és Bíró Péter akadémikus, a BME korábbi rektorai, Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány elnöke, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, a BME díszpolgára, Kaliszky András, a BME Konzisztóriumának tagja, a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese, Eppel János, a BME Konzisztóriumának tagja, a Porsche Hungária vezérigazgatója, Farkas Szabolcs, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökhelyettese, Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara tagozati elnöke, Javier Gonzáles Pareja, a Bosch Kft. elnöke.

A pódiumon ült még Szász Domokos akadémikus, az MTA alelnöke, Pokol György, az MTA TTK főigazgatója, Lévai Péter akadémikus, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója, Bokor József, az MTA SZTAKI tudományos igazgatója, Hajtó Ödön, a Műegyetem 1956-os Emlékbizottságának elnöke, és a vendégrektorok: Mezey Barna, az ELTE, Lánczi András, a Corvinus Egyetem, Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem, Heidrich Balázs, a Budapesti Gazdasági Egyetem és M. Tóth Géza, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora Székely Mózes, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség főtitkára és Mihály György akadémikus, az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke mellett.

A tanévnyitón az elsőéves hallgatók esküvel erősítették meg egyetemi polgárságukat. A hagyományokhoz hűen a nyolc kar egy-egy képviselője állta körbe az egyetemi jogart. Az ünnepélyes esküszöveget Lajtos Máté, a Gépészmérnöki Kar mechatronika szakos hallgatója olvasta fel.

Jó helyen vagytok, biztos kezekben az ország egyik legszínvonalasabb képzését nyújtó egyetemén – nyomatékosította a rektori gondolatokat Krisztián Dávid, az Egyetemi Hallgatói Képviselet új elnöke. „Kérjük, vegyetek részt a közösségi munkában, így további képességekre tehettek szert. Törekedjetek a tanulmányi teendők és a közösségi szerepvállalás közötti egyensúly megteremtésére. Az Egyetemnek ti vagytok a jövő”– fordult a hallgatókhoz.

- TJ -

Fotó: Philip János