„A tudomány megismerhető, érthető, izgalmas”

Megkezdődött a Magyar Tudomány Ünnepe. A határon inneni és túli tudománynépszerűsítő programsorozat nyitányaként műegyetemi tudósokat is kitüntettek.

Nem spórolhatják meg tudományos eredményeik közérthető elmagyarázásának feladatát – jelentette ki az MTA főtitkára a megalapításának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetemen. Török Ádám üdvözlő szavaival kezdetét vette a (MTÜ) 2017. évi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat, amelynek keretében november végég országszerte, így a BME-n  is tudományos előadásokkal, konferenciákkal várják az érdeklődőket.

„A tudomány megismerhető, érthető, izgalmas. Rólunk szól. Emberközpontú, ahogyan azt a rendezvénysorozat idei mottója is hangsúlyozza” – fűzte hozzá a testület főtitkárhelyettese. Barnabás Beáta az MTÜ programtanácsának elnökeként arra törekedett, hogy olyan megközelítéseket hallhassanak a programokon résztvevők, amelyekben „nem egyszerű technológiai kérdésként vizsgálják a tudományos problémákat, hanem kitérnek azok jogi, etikai és pszichológiai vonatkozásaira is.”

Az ünnepélyes nyitórendezvényen kimagasló kutatói életművük elismeréseként hét tudós, köztük a Műegyetem professzor emeritusa vehette át az MTA Elnöksége által adományozott Eötvös József-koszorút.

Nagy József, a kémiai tudomány doktora, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék professzor emeritusa a szilíciumvegyületek kémiájának elméleti és gyakorlati vonatkozásaiban elért, nemzetközi szinten is kimagasló eredményeiért, a szilikonpolimerek széles körű hazai alkalmazásának bővítéséért kapta az elismerést. A szilikon kémia technológia megalapítójaként sokan az ő tudományos munkásságának köszönhetik, hogy ma szilikon-protézist viselhetnek, így tudósi teljesítménye a kedvezőbb életminőség elérését is célozta (A díjazott tavaly ünnepelte 90. születésnapját, a bme.hu méltatása itt olvasható – szerk.).

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 1/1993. számú határozatával alapította meg a kiemelkedő tudományos életmű elismerésére az Eötvös József-koszorú kitüntetést. A díjat a tudomány doktora fokozattal, illetve az MTA doktora tudományos címmel, valamint kiemelkedő jelentőségű tudományos életművel rendelkező, a szakmai közvélemény által elismert 70 évesnél idősebb tudósok kaphatják meg.

Évente összesen hét elismerés ítélhető oda: három a matematikai és természettudományok, kettő a bölcsészet- és társadalomtudományok, kettő pedig az élettudományok területén. A díjra kizárólag az Akadémia tudományos osztályai tehetnek javaslatot. A kitüntetéssel ezüstérem, díszoklevél, jelvény és pénzjutalom is jár. A koszorúval kitüntetett  jogosult a „Laureatus Academiae” vagy „Laureata Academiae” cím használatára.

A nyitóünnepségen adták át az Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjat is, amelyet idén Faigl Ferenc, a kémiai tudomány doktora, a BME VBK Szerves Kémia és Technológia Tanszék egyetemi tanára vehetett át az optikailag aktív vegyületek előállítási módszereinek és a poláris fémorganikus vegyületek reakcióinak kutatási területein nemzetközi szinten kiemelkedő, számos szabadalomban testet öltő, széles körben hasznosított eredményeinek elismeréseként (A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar nyáron leköszönt vezetőjével készült bme.hu interjú itt olvasható – szerk.).

Az Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjat a Magyar Szabadalmi Hivatal az MTA elnökével egyetértésben 1997-ben alapította a tudományos és műszaki munkássággal rendelkező alkotók és tevékenységük elismerésére. A díjazottak személyére az MTA Műszaki Tudományok Osztálya, az Agrártudományok Osztálya, a Kémiai Tudományok Osztálya, a Földtudományok Osztálya és a Fizikai Tudományok Osztálya tehet javaslatot. A díjat odaítélő kuratórium tagjai a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke, az SZTNH Díjbizottságának képviselői, a javaslatot tevő osztályok képviselői, valamint tudományos titkárai.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából idén 12 kiemelt előadás lesz az MTA Székházában, amelyekből kettőt a Műegyetem tudósai tartanak.

November 13-án Vicsi Klára beszédakusztikus, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Távközlési és Médiainformatikai Tanszék tudományos tanácsadója társelőadóként vesz részt a „Túl a nyelven, túl a beszéden – az emberi kommunikáció rejtett rétegeinek feltárása mesterséges intelligenciával” című programon.

November 14-én pedig Láng Benedek tudománytörténész, a BME Gazgaság- és Társadalomtudommányi Kar Filozófia és Tudománytörténet Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára „Riválisok vagy szövetségesek? A modern természettudomány esete a vallással, a mágiával és a humán tudománnyal” címmel tart szintén ingyenes, de regisztrációhoz kötött előadást.

További információ a Magyar Tudomány Ünnepe 2017 központi honlapján.

Az érdeklődők számos tudományos esemény közül válogathatnak. A rendezvénysorozathoz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem is csatlakozott, a részletekről az intézmény programoldala tájékoztat.

November 22-én a BME is elismeri saját tudományos kiválóságait. Az első alkalommal megrendezett ünnepségen a rangos hazai pályázatok – így az MTA Lendület Program, az MTA Prémium Posztdoktor Program, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, és az ÚNKP Kiválósági Kutatócsoport Program – műegyetemi nyerteseit köszöntik, valamint immáron nyolcadik alkalommal  átadják  a BMe kutatói pályázat díjait is. A kezdeményezés célja a BME-n zajló kutatások láthatóságának biztosítása, a 35 évesnél fiatalabb doktori hallgatók és doktorjelöltek kutatási eredményeinek szélesebb körű megjelenítésével.

BK-GI

Fotó: Philip János, mta.hu

A kiemelt kép forrása: mta.hu