Máris tripla műegyetemi siker a XXXIV. OTDK-n

Három BME-s kutató szerzett előadói jogot a tavaszi rendezvényre, miután megnyerték a tavaly alapított OTDT Roska Tamás Tudományos Előadás pályázatát.

„Büszkék vagyunk fiatal kollégáinkra, akik időről időre bebizonyítják tehetségüket és elhivatottságukat a tudományos munka és szakterületük iránt. Ők most egy újabb lehetőséget kaptak arra, hogy felfedezéseikről a nagyközönség előtt is beszámoljanak” – méltatták a Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására felkért ifjú, műegyetemi szakembereket a XXXIV. OTDK Műszaki Tudományi, valamint a Kémiai és Vegyipari szekciókat szervező bizottságok tagjai. A három kiválasztott kutató közül ketten ráadásként „hazai pályán” adhatnak elő, lévén a BME ad otthont idén az OTDK Műszaki Tudományi, továbbá a Kémiai és Vegyipari Szekcióknak, egyúttal az országos megnyitót is az intézményben tartják. (Az eseményhez kapcsolódó műegyetemi feladatokról a bme.hu több alkalommal is beszámolt, így pl. a szervezés elindulásáról, valamint a versenyre jelentkezés tudnivalóiról – a szerk.)

A Roska Tamás Tudományos Előadás felhívás díjazottjaként és már PhD-fokozatot szerzett kutatóként a XXXIV. OTDK szekcióinak nyitóünnepségén előadhat:

Piszter Gábor, BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola (Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció)
Fábián Balázs, BME Oláh György Doktori Iskola (Kémiai és Vegyipari Szekció)
Deme Bélafi Zsófia, BME Csonka Pál Doktori Iskola (Műszaki Tudományi Szekció)

A Roska Tamás Tudományos Előadás pályázat nyerteseinek teljes névsora az OTDK honlapján érhető el.

A szakmai területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, eredményeiről nívós publikációk, előadások, művészeti vagy tudományos alkotások formájában számot adó, továbbá következtetéseit magas színvonalon és élményt nyújtó tudományos, tudománynépszerűsítő előadás formájában közzé tevő, legfeljebb 35 éves doktoranduszok, doktorjelöltek és posztdoktorok kaphatnak felkérést a Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására. Az elismerést egy kutató életében csak egyszer szerezheti meg.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2017-ben határozott arról, hogy Roska Tamás tudományterületeit összekapcsoló, nemzetközileg elismert kutatói életműve előtti tiszteletadás céljából megalapítja a Roska Tamás Tudományos Előadásokat. Az elismerés célja a felsőoktatás különböző képzési szintjeire jellemző tehetséggondozó, tudományos kutatói tevékenység folyamatosságának támogatása és perspektíváinak felmutatása, a tehetség megbecsülése és a fiatal kutatói teljesítmények megismertetése a nyilvánossággal. A kiválasztásnál előnyt jelent a kiemelkedő publikációs és előadói tevékenység, korábbi OTDK helyezés és Pro Scientia Aranyérem birtoklása, a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) fórumain történt eredményes szereplés, valamint az idegen nyelven folytatott tudományos aktivitás.

A Roska Tamás Tudományos Előadásokat szekciónként egy, azaz 16 tudománykörben, elsőként 2019-ben a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartják meg a kiválasztott szakemberek, ezt követően két év múlva ítélik oda újra az elismerést. A magyar nyelvű, saját és új tudományos eredményeket bemutató prezentációk egyenként maximum 20 perc időtartamúak lehetnek.

A kitüntetéssel elismerő oklevél, emlékérem, az adott szekciót rendező intézménytől pedig nettó 300.000 forint pénzjutalom jár a kiválasztott előadóknak, akik további ajánlást kaphatnak rangos tudományos folyóiratokban való megjelenésre. Az előadás publikálására lehetőséget nyújt a Magyar Tudomány folyóirat is, kizárólag az OTDK évében szeptember 1-ig elküldött, a lap formai körülményeinek megfelelő, lektorálásra előkészített kézirat elküldése esetében. Mindemellett az OTDT támogatja a nyertesek tudományos és tehetséggondozó felhívásokra benyújtott pályázatait.

TZS-GI