Az iparral közös kutatásaival továbbra is a legjobbak között a BME

A U-Multirank idén is közel 100 ország mintegy 2000 felsőoktatási intézményét vizsgálta egy ötfokozatú skála szerint; célja az egyetemek összehasonlíthatóságának elősegítése.

U-Multirank (UMR) nemzetközi egyetemi rangsor legfrissebb, 2022-es eredményei alapján a legjobb magyar felsőoktatási intézmények között szerepel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem is többek között a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a Semmelweis Egyetem társaságában.

A U-Multirank öt kulcsterületen: a tanítás és tanulás minősége, a kutatás elismertsége, a tudástranszfer sikeressége, a nemzetközi orientáció, továbbá a regionális beágyazottság alapján értékelte 96 ország 2200 egyetemét. Ebben a széles körű felmérésben a BME a tavalyi hathoz képest idén kettővel több, már nyolc témakörben is „A”, azaz kiváló minősítést kapott (a témakörök felsorolását ld. az alábbiakban).

A tudástranszfer és a regionális beágyazottság tekintetében évek óta jól szerepel a Műegyetem a U-Multirank rangsorában. (A korábbi eredményekről 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben is beszámolt a bme.hu – szerk.).

 

A 2022. évi U-Multirank rangsorban a BME kiváló minősítést ért el az alábbi témakörökben

 

Oktatás

  • A digitális oktatásra fordított összeg aránya az intézmény teljes költségvetésében (Digital education investment)

Kutatás

  • Publikációk aránya (Professional publications)

Tudástranszfer

  • Ipari partnerekkel közös publikációk aránya (Co-publications with industrial partners)
  • A folyamatos szakmai továbbképzésből származó bevétel (Income from continuous professional development)

Regionális beágyazottság

  • A régióban elhelyezkedő, végzett BSc-s hallgatók aránya (Bachelor graduates working in the region)
  • A régióban elhelyezkedő, végzett MSc-s hallgatók aránya (Master graduates working in the region)
  • Régióbeli társszerzőkkel közös publikációk aránya (Regional joint publications)
  • Régióbeli ipari partnerekkel közös publikációk aránya (Regional Publications with Industrial Partners)

 

A BME-ről készült kör alakú diagramon különböző színekkel látható az az 5 fő indikátor, amelyek mentén a U-Multirank vizsgálta az egyes felsőoktatási intézményeket. A körcikkeken belül a színárnyalat-oszlopok magassága mutatja meg az adott terület témáiban az intézmények által elért fejlettségi szintet.

 

A U-Multirank (UMR) a 2008-as francia EU-elnökség alatt szervezett – a felsőoktatással foglalkozó – konferencián indult kezdeményezés kiteljesedése. Célja egy olyan új egyetemi rangsor létrehozása, amelynek módszertana nemzetközi összefüggésekben is képes visszaadni a kimagasló teljesítmények sokféleségét. Az Európai Bizottság a konferenciát követően megbízást adott egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. Az összeállított szakmai anyag megerősítette: a többdimenziós lista koncepciója és kivitelezése egyaránt reális.

A pártatlanság, a minőség és az ellenőrizhetőség érdekében a Bizottság egy független konzorciumot választott ki a rangsorolás elkészítésére. A kezdeményezés vezetői a német Centrum für Hochschulentwicklung (felsőoktatás-fejlesztési központ, CHE) és a holland Center for Higher Education Policy Studies (felsőoktatás-politikai tanulmányok központja, CHEPS) lettek. A két intézmény további partnerekkel dolgozik együtt: például a Leideni Egyetemen működő Centre for Science and Technology Studies (tudományos és technológiai tanulmányok központja, CWTS), az Elsevier tudományos könyvkiadóval, a Bertelsmann Alapítvánnyal és a Folge 3 szoftvercéggel. A pontos adatok összeállítása érdekében a konzorcium együttműködik nemzeti rangsorolásokat végző partnerekkel és más, témában érdekelt szervezetekkel is.

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Csoport

Fotó: U-Multirank