Első alkalommal ítélték oda az újonnan alapított Conlegner Károly Oktatói Díjat

A kurzusaikon a mérnöki, a műszaki és a gazdasági szemléletet egyaránt hangsúlyozó, ez által a fiatalok gazdasági érzékenységét erősítő műegyetemi oktatókat díjaztak.

Az oklevelek átadása alkalmából Czigány Tibor, a Műegyetem rektora kiemelte: „a  célunk, hogy a képzéseinken a diplomás fiatalokat a műszaki mellett gazdasági tudással és újszerűségre nyitott szemlélettel is felvértezzük. Az első alkalommal meghirdetett Conlegner Károly Oktatói Díjjal azokat ismerjük el, akik  e küldetéssel összhangban segítik a hallgatóinkat és köszönjük, hogy a kezdeményezést az MNB is támogatta.”

Virág Barnabás, az MNB alelnöke az oklevelek átadása előtti köszöntőjében hangsúlyozta, „arra törekszünk, hogy az MNB és a BME sikeres kutatási programjai a műegyetemi képzésekre is hatással legyenek. A Conlegner Díjjal azokat az úttörő oktatókat ismerjük el, akik az MNB-BME program két kiemelt területén, a digitalizációhoz és a fenntarhatósághoz kapcsolódóan újszerű módszertannal, az üzleti és műszaki szempontrendszert ötvözve oktatnak.” 

(A díj alapításáról a bme.hu egy korábbi összeállításában tudósított – szerk.)

Conlegner Károly Oktatói Díj

A Műegyetem és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a BME második rektorának nevével fémjelzett elismeréssel azon oktatók munkáját kívánja elismerni, akik a kurzusaikon az általános ismereteken túl nagy hangsúlyt fektetnek a mérnöki és a természettudományi területek gazdasági kapcsolódásaira, ezen összefüggések és hatásaik megvilágítására. A hallgatók látásmódjának ilyen irányú bővítésével gazdasági érzékenységük erősödik és elmélyül. E komplex látásmód áttételesen hozzájárul ahhoz is, hogy a jövőben még versenyképesebb műszaki fejlesztések és innovációk jöhessenek létre.

A pályázatot két kategóriában hirdette meg a BME és az MNB:

  • Digitalizáció és digitális transzformáció szerepe a nemzeti versenyképességben
  • Fenntarthatóság és versenyképesség, zöld pénzügyek és zöld gazdaság fejlesztése

Mindkét kategóriában egy-egy oktató díjazható, az elismerés fejenként bruttó 1 millió forint jutalommal jár.

A felhívásra a Műegyetem hat karáról 18 pályázat érkezett, amelyeket a Jegybank, a BME vezetősége és az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) tagjaiból álló bizottság véleményezett, majd döntött a díjak odaítéléséről. Általánosságban a bírálók azon a véleményen voltak, hogy a Conlegner Károly Oktatói Díj kiírásának szellemisége valamennyi pályázatban fellelhető volt.

A díjazott oktatók Czigány Tibor rektorral és Virág Barnabással, az MNB alelnökével, a bal felső sarokban Conlegner Károly Rektori Tanácsteremben található portréja látható.

2022-ben Conlegner Károly Oktatói Díjjal kitüntetett oktatók

 

Digitalizáció és digitális transzformáció szerepe a nemzeti versenyképességben kategória

 

Ekler Péter

egyetemi docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék, BME VIK

 

Ekler Péter az intézményi Oktatás Hallgatói Véleményezése (OHV) értékelésekben az elmúlt 10 évben folyamatosan, minden szemeszterben az egyetemi top 100 rangsorában végzett, a legtöbb esetben a top 25-ben. Több száz hallgató rendszeres véleménye alapján pontszáma stabilan 5,8 feletti.

2015-ben és 2019-ben is „A Műegyetem kiváló oktatója” díjban részesült, 7 alkalommal elnyerte a BME VIK „Kar kiváló oktatója” kari elismerés díj arany fokozatát.

Kidolgozója és oktatója a Mobil- és webes szoftverek BSc-s alaptárgynak, az Üzleti Intelligencia előadás és laboratórium MSc-s szakiránytárgynak, illetve az Android alapú szoftverfejlesztés kurzusnak. Ez utóbbi úttörő fejlesztés volt, melynek tananyagát Ekler Péter jegyzete alapján több felsőoktatási intézmény is átvette.

Ekler Péter tantárgyaiban bemutatja a naprakész technológiákat, valamint azokat a jövőbe mutató trendeket, melyek várhatóan meghatározó szerepet töltenek majd be a digitális transzformáció hatékony megvalósításában. A mobilszoftverfejlesztést bemutató tárgya tematikájának részei különböző pénzügyi és egészségügyi alkalmazások; az üzleti intelligencia kurzuson kollégáival közösen hangsúlyozzák az adattudomány üzleti döntéstámogató előnyeit. Ekler Péter óráin rendszeres meghívott vendégek az ipari tapasztalattal rendelkező előadók, igyekszik minél több lehetőséget megteremteni arra, hogy a hallgatók belelássanak, bekapcsolódjanak egy üzleti szervezet munkájába. Közreműködésének köszönhetően a Google évente megrendezett I/O Extended eseményeihez a BME adja a fő helyszínt.

Kiemelkedő munkát végez a hallgatói tehetséggondozás területén is, bátorítja a lelkes fiatalokat a megmérettetéseken való részvételre és önálló ötletek megvalósítására.

 

Fenntarthatóság és versenyképesség, zöld pénzügyek és zöld gazdaság fejlesztése kategória

 

Csizmadia Péter

egyetemi adjunktus, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, BME GPK

 

Csizmadia Péter oktatási szemléletében képviseli a 21. századi felelős mérnöki gondolkodás alappilléreit, köztük kiemelten az energiahatékonyságra való törekvést, a megújuló energiaforrások alkalmazását és az üzembiztonságot. Olyan kulcsfontosságú, ágazatot érintő témákkal és feladatokkal foglalkozik kurzusain, mint az ivóvízellátás, a keletkezett szennyvíz kezelése vagy a víz, mint körforgásos iparág. Valós kutatások és ipari projektek bemutatásán keresztül a hallgatók a tárgyalt szakmai témák gazdasági kérdésekről is tájékozódhatnak (pl. a beruházási döntések elemzése; a vezetői, a folyamatirányítási, a munkavédelmi és a környezetvédelmi felelősök munkája stb.)

Oktatói minősítése 2018 óta folyamatosan 5,5 felett van, az Áramlástechnikai rendszerek tantárgy minősítése az elmúlt három félévben meghaladja az 5,5 értéket. Teljesítményével rendszeresen a BME legjobb 100-as listáján szerepel. Tárgyfelelőse és egyben előadója is az Áramlástechnikai rendszerek tantárgynak; társelőadója a Megújuló erőforrások, valamint a Szél- és vízenergia-hasznosítás kurzusoknak is. Utóbbi kettő keretein belül társoktatóival a vízenergia-hasznosítás jelentőségét mutatja be a fiataloknak; a gazdaságossági, megtérülési számításokon keresztül elemzik a pénzügyi döntéshozatal kérdéskörét, valamint szó esik arról, hogy a tervezés, a kivitelezés és az üzemeltetés során is figyelembe kell venni a gépész-, villamos-, építőmérnöki, továbbá a környezetvédelmi, valamint a gazdaságossági szempontokat.

Csizmadia Péter aktív szerepet vállal a hallgatói tehetséggondozásban: az elmúlt 5 évben mintegy 25 BSc-s, MSc-s szak-, illetve diplomadolgozat, valamint 6 TDK-dolgozat esetében vállalt konzulens szerepet (5 helyezés, 2 OTDK-s szereplés). További 4 hallgatója hazai és nemzetközi konferenciákon is beszámolt kutatómunkájáról.

 

A bírálóbizottság döntése értelmében különdíjban részesültek:

 

Böcskei Elvira

habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, Pénzügyek Tanszék, BME GTK

 

2017-óta minden félévben a legjobb 100-as oktatói listán szerepel, folyamatosan 5,75 feletti OMI pontszámmal. Kurzusai nagy létszámmal zajlanak, jóval 100 felett, nemcsak a GTK-n, hanem a mérnök karokon is.

Szűkebb területe a számvitellel kapcsolatos kurzusok (pl. Vezetői számvitel, Pénzügyi kimutatások elemzése, Számviteli esettanulmányok, Számvitel kutatása, Gazdasági elemzések), e képzések során elemzi a vállalkozások gazdasági helyzetét, valamint a jövőbeni versenyképességük lehetséges irányait. Komoly hangsúlyt fektet a fenntartható fejlődés gazdasági vonzatainak bemutatására, valamint a vállalatok, mint a gazdasági élet kulcsszereplőinek a környezeti és a társadalmi folyamatokra gyakorolt hatására. Két éve vezeti a BME-MNB együttműködés keretében a Zöld Pénzügyek és Zöld Gazdaság Műhelyt, amelyben a GTK tanszékei mellett a társkarokkal együtt végeznek közös kutatómunkát.

 

Héder Mihály

habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, Filozófia és Tudománytörténeti Tanszék, BME GTK

 

Héder Mihály 19-szer szerepelt a BME 100-as OMI listán, teljesítménye folyamatosan 5,5 feletti. Hallgatóinak száma a kurzusokon meghaladja a 100-at. Oktatja a Mesterséges Intelligencia etikája, valamint angol nyelven a Technológia és társadalom tantárgyakat.

Előbbiben számos olyan gazdasági, illetve társadalmi kérdést tárgyal meg a hallgatóival, amelyek a foglalkoztatás jövőjével, az algoritmusok elkészítésében meghúzódó társadalmi és morális elfogultságainkkal, továbbá a jövőbeli gazdasági és társadalmi helyzetünk forgatókönyveivel foglalkozik. A Technológia és társadalom kurzuson kollégáival együtt a technológia fejlődés és a gazdasági jólét kapcsolatát tárják fel a hallgatóknak. Áttekintik a technológiai determinizmus jelenségét (miként hatnak a műszaki innovációk a társadalmi és gazdasági folyamatainkra), az ehhez kapcsolódó szociológia determinizmusok jelentőségét az innovációk befogadására, valamint azt is, hogy az intézményeink általánosságban milyen korlátokat jelentenek a műszaki fejlődésben.

 

Gratulálunk a díjazottaknak és sok sikert kívánunk további oktatói munkájukhoz!

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Csoport - TZS

Fotó: Geberle B.