Élő könyvtár és közösségépítés a Műegyetemen

A fiatal műegyetemi oktatók karrierútjának tudatos építését segíti a BME Tehetségsegítő Tanácsának életpályatervező workshop sorozata.

„Élő könyvtárral”, személyes beszélgetésekkel és közvetlen tapasztalatátadással folytatódott a BME Tehetségsegítő Tanács (BME TT) tavasszal életre hívott karriertervező programja, amelyre műegyetemi doktoranduszok, fiatal oktatók és kutatók jelentkezhettek. (A kezdeményezés indulásáról és részleteiről a bme.hu egy korábbi írásában számolt be – szerk.) A 40 órás, személyes jelenlét mellett zajló foglalkozások célja az volt, hogy a résztvevő fiatalok konkrét és személyre szabott karrier- és akciótervet, valamint további inspirációt kapjanak jövőbeli egyetemi életpályájuk tudatos tervezéséhez.

A nyári „élő könyvtár” meghívottjai olyan, a résztvevők és a BME TT által javasolt műegyetemi oktatók, kutatók és oktatásmenedzserek voltak, akik fiatalként úgy döntöttek, a BME-n építenek karriert. Volt köztük rektorhelyettes, dékán, hivatalvezető, a BME Oktatók Hallgatói Véleményezése (OHV) top 100-as listájában szereplő oktató, valamint ipari és egyetemi karriert párhuzamosan építő munkatárs is. A mentorok kiscsoportos és személyes beszélgetéseken adták át tapasztalataikat a kurzus résztvevőinek, meséltek az élményeikről, karrierjük fontosabb állomásairól, kendőzetlenül a kudarcaikról, és emellett arról az inspirációról, ami máig az egyetemhez köti őket.

A BME Tehetségsegítő Tanács „élő könyvtár” rendezvényének meghívottjai voltak:

 

Bihari Péter – oktatási rektorhelyettes; tanszékvezető-helyettes egyetemi docens, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék (BME GPK)

Buzási Attila - tanszékvezető-helyettes egyetemi docens, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék (BME GTK)

Kun Ágota – adjunktus, Ergonómia és Pszichológia Tanszék (BME GTK)

Orbulov Imre – dékán; egyetemi tanár, Anyagtudomány és Technológia Tanszék (BME GPK)

Piros Attila – egyetemi docens, Gép- és Terméktervezés Tanszék (BME GPK)

Pluzsik Anikó – adjunktus, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék (BME ÉPK)

Szabó Mihály – a Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) korábbi igazgatója

A meghívott beszélgetőpartnerek „élő könyvekként” néhány perces rapid randevú során, forgószínpad-rendszerben ismerkedtek meg a kurzus fiatal résztvevőivel. A workshopolók a bemutatkozás után egy-egy jelző mentén katalogizálták az „élő könyveket” (pl. időzsonglőr, közvetlen dékán barátkozna, minden IS stb.), majd egyénileg, szabadon választhattak akár 3-4 beszélgetőpartnert is a nap további részében. A mentorokkal közös diskurzusok során a döntési dilemmák mellett szóba kerültek olyan kérdések is, mint a munka és a magánélet összeegyeztetése, a boldogulás az egyetemi közegben, a szakmai, kutatási karrier fontossága, a több lábon állás, az elkövetett hibákból való tanulás vagy a tudatosság jelentősége a karrierépítésben.

A kurzus ifjú résztvevői mellett a meghívott mentorok is értékes élményekkel gazdagodtak. Volt, aki strukturális tudást vitt magával, más megerősítette magában, mennyire fontos a folyamatszemlélet és a rendszerben gondolkodás, míg volt, aki  a belső lelkesedés és a motiváció megtalálásának élményével tért haza.

Bihari Péter

oktatási rektorhelyettes; tanszékvezető-helyettes egyetemi docens, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék (BME GPK)

 

„Az 1990-es évek közepén kezdtem az egyetemi pályámat, amikor még nem voltak az élő könyvtárhoz hasonló kezdeményezések, ám mindennapi munkahelyi beszélgetések és intenzívebb személyes kapcsolatok adtak lehetőséget az élmények megosztására, az idősebb kollégák tapasztalatainak átvételére. A tanszéki közösség mára kisebb csoportokra bomlott, és az emberi kapcsolatoknak a koronavírus-helyzet sem tett jót. Eltávolodtunk egymástól. A BME TT rendezvénye ezeket az élményeket, a szemtől szembeni találkozás lehetőségét hozza vissza. Részben emiatt egy kicsit nosztalgikus hangulatom volt a workshopon, ahol helyet kapott a spontaneitás és az irányított feladatok is. Összességében úgy látom, hogy nemcsak a kezdő fiatalok, hanem a tapasztaltabb kollégák részéről is nagy az igény az efféle útkeresésre és tanácsokra. Mindannyian kerülhetünk ugyanis olyan élethelyzetbe, amikor a helyes válasz megtalálásában jól jön a segítő kéz, egy beszélgetőpartner, aki teljesen új megvilágításba tud helyezni egy adott helyzetet, segít átlátni egy probléma kiterjedtségét, árnyékait, és akár a megoldásra is közösen lelünk rá. Az egymás közti bizalom is épül ezekben a helyzetekben.”

 

Patkó Csilla

adjunktus, Épületszerkezettani Tanszék (BME ÉPK)

 

Építészmérnök diplomát szerzett a Műegyetemen, majd a PhD-képzést Sopronban végezte el. Oktató-kutatóként tért vissza alma materébe.

„Amikor bekerültem a tanszékre 2 évvel ezelőtt, azt tudtam, hogy kutatással szeretnék foglalkozni, folytatva a doktorim témáját. Első körben ehhez nem találtam partnereket. Azt láttam, hogy kevesen foglalkoznak kutatással, és aki kutat, az is inkább egyedül teszi azt. Szerettem volna megismerkedni más szakterületek kutatóival, mert már Sopronban is azt tapasztaltam, hogy nagyon sok hasznos tudással tudjuk egymást segíteni.

Preferálom az élmény alapú tanulást. Örülök azoknak az oktatótársakkal tartott közös összejöveteleknek, amelyeken megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. Ezek a találkozók oldott hangulatúak, még a magas akadémiai beosztásban dolgozó pályatársakkal is meglepően közvetlenül tudunk beszélgetni. Feloldódnak a formális gátak, emellett az érdekeink is ugyanazok: a közös élmény és a közös tudásszerzés. A workshopnak köszönhetően sikerült megismerni a tágabb egyetemi környezetet, a hozzám hasonló helyzetben lévő kutatókat és doktoranduszokat. Egy új kis közösség formálódott a résztvevőkből, akikkel megbeszéltük, hogy a program után is tartjuk a kapcsolatot.”

A BME Tehetségsegítő Tanácsa a Rektori Kabinet támogatásával májusban hirdette meg legújabb pályázatát a kisgyermeket nevelő műegyetemi oktatói számára. (A kezdeményezésről a bme.hu egy korábbi összeállításában olvashatók részletek – szerk.) Ez a kezdeményezés egyike azoknak, amelyekkel a BME folyamatosan tesz azért, hogy az egyetem családbarát munkahellyé váljon. A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóknak szóló felhíváson 6 kisgyermekes szülő nyert támogatást arra, hogy olyan kutatómunkát végezzen, amelyből magas színvonalú publikáció születik majd. A kiválasztottak tudományos fejlődését az egyetem egy éven át havi rendszeres hozzájárulással, továbbá a személyes célok megvalósítását segítő mentorral támogatja. A mentor feladata, hogy segítse a fiatalt egyrészt a munka és a családi kötelezettségek összeegyeztetésében, másrészt a tervezett kutatás és publikálás munkaterv szerinti előrehaladásában. A kiválasztott fiatalok számára a program augusztus elejével indult el.

 

 

HA-TZS-KJ

Fotó: BME GTK