Új lendület a BME és a határon túli egyetemek kapcsolatában

Együttműködő, összetartó, kapcsolatgazdag közösség és együttműködési tér létrehozásán fáradozik a BME a külhoni, magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményekkel.

A BME a 2000-es évek elejére, a térség uniós csatlakozását követő időszakra visszanyúló intézményi kapcsolatainak megújításán dolgozik. A majd két évtizedes időszakaszt összegzőleg, a BME egy olyan új kapcsolati rendszer létrehozását kezdeményezte, amely több irányú és hosszú távú elköteleződést tesz lehetővé az Egyetem és a partnerintézmények számára.

Ebben az évben értékes és értéket hozó látogatások, személyes egyeztetések és találkozások sora történt rektori, rektorhelyettesi és rektori megbízotti szinten egyaránt azzal az elsődleges céllal, hogy a nemzeteken átívelő kutatási és oktatási keretprogramokon (ENI Határon Átnyúló Együttműködési Programok, Interreg Europe, CEEPUS) túl, új típusú képzési együttműködések alakuljanak ki és a kétirányú mobilitási lehetőségek bővüljenek. A Műegyetem számára fontos, hogy a hallgatók és oktatók, valamint a regionális felsőoktatásban jelenlévő magyarajkú közösségek között tudományos, szakmai és kulturális összetartás szülessen meg, akár a Makovecz - Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési Keretprogramon keresztül, akár az Erasmus+ Blended Intenzív Programon keresztül, bízva a kolozsvári, marosvásárhelyi, nagyváradi, csíkszeredai, révkomáromi, szabadkai és beregszászi partnerek célzottabb elérésében.

 

Új mérföldkövek nagyrabecsült partnereinkkel

 

A Babeş-Bolyai Tudományegyetemmel tavasszal megújításra került az együttműködési megállapodásunk, mind a kutatási és publikációs tevékenységre a Kémiai, Vegyész-, Bio- és Környezetmérnöki és Biotechnológiai tudományterületekre, illetve kiegészítésre és meghosszabbításra kerültek közös mobilitási programjaink.

A Selye János Egyetem képviseletében Egyetemünk vendége volt Dr. Juhász György rektor, Dr. habil. Ing.  Hajabáč Machová Renáta tanulmányi ügyekért és külkapcsolatokért felelős rektorhelyettes, valamint Dr. Bukor József, tudományért és kutatásért felelős rektorhelyettes. A delegáció májusi látogatásakor egyetértési megállapodást kötöttünk, megerősítve kapcsolatainkat, amelyek egészen 2002. szeptemberéig nyúlnak vissza, amikor a Villamosmérnöki és Informatikai Kar székhelyen kívüli mérnök informatikus egyetemi képzését elindította a Selye János Egyetemért Alapítvány gondozásában.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel egy új munkatervre épülő megállapodást egyeztetünk, amely mindkét fél szándéka szerint közös mobilitási partnerséggel is kibővül.

A Magyar Rektori Konferencia őszi plenáris, Nagyváradon tartott kihelyezett ülésén, ünnepélyes keretek között került aláírásra a BME és a házigazda nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem együttműködési szándéknyilatkozata.

Szeptember elején az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) elnökasszonyát, Bitay Enikő professzor asszonyt fogadhatta Egyetemünk vezetősége, ahol átadásra kerültek az EME Kiadó által megjelentetett legfrissebb kiadványok, és megújított megállapodásban kerültek rögzítésre a lehető legszélesebb együttműködési formák. (Az eseményről a bme.hu is beszámolt).

A szorosabb képzési együttműködés szándékával új kapcsolatfelvétel történt a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolával.

A 2022/2023-as tanévtől indulóan a Nemzetközi Kreditmobilitási Programban (ERASMUS+ „a programhoz nem társult harmadik országok nemzetközi mobilitása”) a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság közreműködésével a Villamosmérnöki és Informatikai Kar, valamint a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar együttes pályázata 3 éves projekttámogatást nyert el, melynek keretében a BME részképzésre várja a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszéke, valamint Matematika és Informatika Tanszéke alap és mesterképzésben tanuló hallgatóit, oktatóit pedig vendégoktatásra hívja a jövő év tavaszától.

 

Tudatos jelenlét és egymásból merítés

Október közepén rektorhelyettesi szinten képviseltette magát a BME a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen megtartott nagyszabású rendezvényen, ahol az erdélyi magyar oktatás 150. évfordulóját ünnepelték. A kolozsvári látogatás lehetőséget teremtett arra is, hogy a BME rektorhelyettese meglátogassa az Erdélyi Múzeum-Egyesület központi székházát.

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) alelnökének, Majdik Kornélia professzor asszonynak decemberi egyetemi látogatása hozzájárulhat ahhoz, hogy a BME fiatal kutatói nagy létszámmal vegyenek részt az EMT tudományos konferenciáin és egyéb rendezvényein az elkövetkező években, igen széles tudományterületi körben (Energetika-elektrotechnika Szakosztály, Építészeti Szakosztály, Fizika Szakosztály, Földmérő Szakosztály, Földtani Szakosztály, Gépészeti Szakosztály,  Kémia Szakosztály, Számítástechnika Szakosztály, Tudománytörténeti Szakosztály), remélve azt, hogy mérnökhallgatóink közvetlen szakmai találkozásai gyűmölcsözően hatnak hivatásuk gyakorlására.

 

Növekvő számú mobilitási lehetőségek

Kétoldalú intézményközi Erasmus+ KA1 tanulmányi és oktatói mobilitási szerződéseink az új Erasmus Felsőoktatási Charta (Erasmus Charter for Higher Education) ECHE tanúsítvány alapján a teljes programidőszakra, a 2027/2028-as akadémiai évig megújításra kerültek. Ennek köszönhetően a következő tanévek mindegyikében a Babeş-Bolyai Tudományegyetemmel összesen 34 hallgatói részképzéses tanulmányút és 16 vendégoktatói mobilitás valósulhat meg. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel 10 hallgató cseremobilitására és 12 oktatói látogatásra, míg a Selye János Egyetemmel 12 hallgató és 8 oktató mobilitására kerülhet sor.

Nagy öröm számunkra, hogy a jelen akadémiai évben partnerintézményeinkkel kölcsönösen megerősíthettük az egymást tisztelő és támogató kapcsolat igényét, amely az elkövetkező évekre bő lehetőséget teremthet az együttműködésre és közös elköteleződésünk folytatására a magyar szaknyelv ápolására, a magyar nyelvű oktatás támogatására a műszaki, az informatikai, a természettudományos valamint a gazdasági- és társadalomtudományi képzések területén, továbbá szorosabb és intenzívebb K+F+I együttműködés mellett.

 

A mobilitási programokkal kapcsolatos bővebb információkkal vagy jelentkezési lehetőségekkel kapcsolatban keresse fel a BME Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság honlapját: http://nki.bme.hu/

 

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság

Fotók forrása: BME NKI