A német nagykövet látogatott el a BME-re

Március 24-én Julia Gross, Németország budapesti nagykövete látogatott el a Műegyetemre, ahol a két ország közötti jelenlegi és jövőbeni együttműködésekről is szó esett.

Julia Gross nagykövetet Hodosi-Márton Krisztina, a nagykövetség tudományos koordinátora kísérte el az intézményi látogatásra. A BME részéről az egyetem vezetése: Czigány Tibor rektor, Koczkáné Csiszár Emília nemzetközi rektorhelyettes, Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettes, valamint Dale A. Martin, az EELISA elnöke fogadta a vendégeket.

Charaf Hassan, a BME a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) dékánja, és Orbulov Imre, a BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK) dékánja is köszöntötte a delegációt azon a találkozón, ahol a nagykövet a BME német képzési programjában részt vevő hallgatókat ismert meg. Tavaly ugyanis először adtak át német-magyar kettős diplomát a Műegyetemen az oklevelet a BME VIK és a Karlsruhei Műszaki Egyetem (Karlsruher Institut für Technologie - KIT) közös végzősei vehették át.

A látogatás során Julia Gross nagykövet elismerését fejezte ki a Műegyetemnek a képzési és a kutatási színvonal fenntartása iránti elkötelezettségéért, emellett hangsúlyozta a Németország és Magyarország közötti szoros kapcsolatok fontosságát az oktatás és az innováció területén is. Kiemelte továbbá, hogy a BME és a KIT közötti együttműködés a sikeres nemzetközi felsőoktatási kapcsolatok egyik legértékesebb példája. A két ország formálódó partnerségének további példája, hogy egy másik, szintén az EELISA közösséghez tartozó intézménnyel, a Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberggel (FAU) is szoros kapcsolatot ápol a BME.

A delegáció rövid látogatást tett az Ipar 4.0 Technológiai Központban, ahol Kovács László, a Központ igazgatója ismertette a BME aktuális innovációit. A nagykövet ellátogatott az „Elemi részecskéktől az űrig” című kiállításra is, ahol Molnár Bálint kommunikációs igazgató mutatta be az egyetem 240 éves fennállásának főbb relikviáit, az intézmény történelmi és tudományos mérföldköveit.

A Műegyetem és a KIT 1992 óta oktat közösen hallgatókat német nyelvű mérnökképzés keretében a BME Gépészmérnöki Karon (BME GPK), illetve a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon (BME VIK).

A két kar német nyelvű képzésére felvételt nyert hallgatók megfelelő nyelvtudás esetén az első 4 szemeszterben német nyelven folytathatják tanulmányaikat, majd egy szemesztert a németországi Karlsruhe-ben töltenek. A képzés sikeresen abszolváló hallgatók német nyelvű tanulmányaikról betétlapot kapnak a diplomájukhoz.

A két intézmény 2019 áprilisában szorosabbra fűzte az immáron közel három évtizedes együttműködést: azok a hallgatók, akik 2018 szeptemberében kezdték meg tanulmányaikat a BME VIK német nyelvű villamosmérnök BSc-képzésén, mindkét egyetem diplomáját megszerzik. A 2021/2022-es tanév őszi szemeszterében végzett az első olyan évfolyam, amely 2022 márciusában elsőként vehette kezébe a végzettséget igazoló magyar-német kettős diplomát.

 

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság

Fotó: Vig Johanna