„Újra együtt vagyunk és közösen ünnepeljük a Műegyetem sikereit!”

Az ünnepi szenátusi ülésen a BME legrangosabb intézményi és szakmai elismeréseit adták át, és felavatták PhD, a DLA és a Tiszteletbeli Doktorokat is.

„Domine Magnifice Rector! Domini Spectabiles Decani! Dominae et Domini Illustrissimi Professores!” – a Műegyetem vezetőit és a meghívott vendégeket immár sok éves hagyományként köszöntötték a latin mondatok a központi épület aulájában a Szenátus nyilvános, ünnepi ülésén, ahol átadták a Neumann János professzori címet, a BME Díszpolgára címet, felavatták az egyetem új Tiszteletbeli Doktorait. Az ünnepi program részeként a József Nádor Emlékérmeket és egyéb rangos egyetemi kitüntetések átadására is sor került. A jogarnok vezetésével bevonuló testületet Czigány Tibor akadémikus, a BME rektora vezette.

Az Ünnepi szenátusi ülés elnökségének tagjai voltak:

 

Habsburg György főherceg, az egyetem díszpolgára, Magyarország párizsi nagykövete,

Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára,

Karikó Katalin kutatóbiológus,

Bendzsel Miklós, a Magyar Mérnökakadémia (MMA) elnöke, az egyetem díszpolgára,

Verseghi-Nagy Miklós kancellár,

Rózsa Szabolcs, a BME ÉMK dékánja,

Orbulov Imre Norbert, a BME GPK dékánja,

Alföldi György, a BME ÉPK dékánja,

Hornyánszky Gábor, a BME VBK dékánhelyettese,

Charaf Hassan, a BME VIK dékánja,

Varga István, a BME KJK dékánja,

Aszódi Attila, a BME TTK dékánja,

Koltai Tamás, a BME GTK dékánja,

Nyulászi László, az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (EHBDT) elnöke,

Radácsi Kristóf, az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet elnöke.

Mozsár Eszter, az ünnepség moderátora, a Rektori Kabinet ügyvivő szakértője ezt követően köszöntötte az egyetem új Tiszteletbeli Doktorait: Tóth Károly professzort, Alon Wolf professzort, Vancsó Gyula professzort, és Muriel Médard professzorasszonyt, valamint a szenátusi ülésen jelen lévő Koczkáné Csiszár Emília nemzetközi rektorhelyettest, Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettest, illetve Bihari Péter oktatási rektorhelyettest.

A díjazottak és a tudományos fokozatot szerzett egyetemi polgárok mellett az ünnepségen részt vett Beck György, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSzT) elnöke, Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány kuratóriumának elnöke és a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, Jakab Roland, a Műegyetem Támogatói és Baráti Köre elnöke, valamint Dale A. Martin, az EELISA Európai Egyetemi Szövetség elnöke.

„Itt van ma közöttünk Karikó Katalin, akinek a munkássága nélkül ma is kamera segítségével, monitorokon követhetnénk otthonainkban ezt az eseményt, ahogy tettük ezt 2020-ban és 2021-ben. Ma már levettük a maszkot, levetkőztük a félelmeinket. Újra együtt vagyunk azért, hogy együtt ünnepeljünk és örüljünk a Műegyetem sikereinek” – e gondolatokkal kezdte meg nyitóbeszédét Czigány Tibor rektor. Összefoglalva az elmúlt év sikereit kiemelte, hogy a magyar egyetemek közül egyedül a BME nyert European Research Council (ERC) pályázatot, gyors egymásutánban kettőt is. A HORIZON felhívásokon már 22 sikeres pályázatot tudhat magáénak a BME. A világ felsőoktatási rangsoraiban a Műegyetem tucatnyi szakterületi ranglistán az élmezőnyben szerepel. A napokban az egyetem két új, az autonóm járműirányítással foglalkozó spin-off céget alapított, emellett a BME kutatói részt vesznek az európai kvantumszámítógép (OpenSuperQPlus) kifejlesztésében is. Különösen örömteli, és a kutatói utánpótlás szempontkából bíztató, hogy az egyetem hallgatói az idei OTDK versenyein 67 első díjat és összességében minden eddiginél több dobogós helyezést nyertek.

Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára köszöntőjében kiemelte: „a magyar tudomány, a magyar innováció Magyarország ’jövőképességének’ záloga”. Hangsúlyozta: a nemzet „jövőképessége” az egyetemeken múlik, azon, hogy milyen fiatalok és kutatók lesznek az elkövetkezendőkben.

A kijelölt célok érdekében az elmúlt években megújították a magyarországi egyetemeket, és ennek köszönhetően „autonómabb, versenyképesebb és rugalmasabb egyetemi rendszer alakult ki Magyarországon” - mondta az államtitkár. Szólt arról, hogy a tudományos közösséggel konzultálva idén útjára indítják a Neumann János Programot, amelynek célja, hogy „a magyar innovációval a hazai hozzáadott értéket növelve tisztelegjünk Neumann János előtt”. „Nem kisebb célt tűztünk ki magunknak, mintsem azt, hogy 2030-ra Magyarország Európa legjobb 10 innovátora közé kerüljön, és a világban a legjobb 25 innovátor között legyen" - fogalmazott Hankó Balázs.

A Szenátus ünnepi ülésének első napirendi pontjaként Czigány Tibor rektor és Beck György, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSzT) elnöke átadták Karikó Katalinnak a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal együtt létrehozott Neumann János professzori cím kitüntetést.

Neumann János professzori címet az egyetem a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal (NJSzT) közösen adományozhatja azon kimagasló́, nemzetközi szinten is ismert és elismert tudományos teljesítményt nyújtó́ hazai vagy külföldi egyetemi tanárnak, akinek tudományterülete, munkássága kapcsolódik a Neumann János által elért tudományos eredményekhez, és tevekénysége kötődik a Műegyetemhez.

A BME Szenátusa Karikó Katalin munkásságát Neumann János örökségéhez méltónak véli: a Neumann gondolatai alapján felépített számítógéphez hasonlóan az mRNS COVID oltás is az egész emberiség életére hatással van. 2020-ban Karikó Katalin szabadalma alapján készült el a világon elsőként klinikailag is bizonyítottan hatásos, harmadik generációs Pfizer-BioNTech Covid19-vakcina.

Karikó Katalin az elismerést megerősítő oklevél és plakett átvétele után a doktorjelöltekkel osztotta meg jótanácsait. „Olyan munkát válasszatok, amit örömmel csináltok. Valójában a pénz nem boldogít - alkotni, másokon segíteni, gyógyítani, tanulni, tanítani mind nemes feladatok, ezek adják az örömöt”.

 

A következő napirendi pont a „BME Díszpolgára” cím adományozása volt.

A Szenátus a „BME Díszpolgára” címet adományozhatja mindazon természetes személyeknek, akik támogatásukkal, tevékenységükkel, az egyetem érdekeit képviselő magatartásukkal kiemelkedő mértékben hozzájárultak a BME oktatási és kutatási feladatainak jobb ellátásához, nemzetközi elismertségének növeléséhez, és nem állnak az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban.

Orbulov Imre Norbert, a Gépészmérnöki Kar (BME GPK) dékánja Bendzsel Miklóst terjesztette fel ez elismerésre. „Díszpolgárrá avatását a mérnökgenerációk oktatásáért, a szellemi tulajdon védelme irányában kifejtett úttörő munkásságáért, a Magyar Mérnökakadémia (MMA) elnökeként a mérnöktársadalmat összetartó szerepvállalásáért, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem töretlen támogatásáért javasoljuk.”

Bendzsel Miklós beszédében reményét fejezte ki, hogy a Műegyetem ma itt jelen lévő doktoranduszai nagy elődjeikhez méltón, a különböző mérnöki tudományok 21. századi pionírjai közé kerülhetnek. Megköszönve az elismerést és osztozva a BME történeti gyökereket és szellemi családfákat gondozó törekvéseiben, az egyetem történeti gyűjteménynek ajándékozta a Magyar Mérnök és Építész Egylet 1890-es oklevelét, amely ünnepélyesen tagjai sorába emelte a Műegyetem Tanműhelyét akkor már másfél évtizede vezető Csonka Jánost.

 

Ezt követően sor került a BME Tiszteletbeli Doktora címek átadására.

 

A Műegyetem régi hagyománya, hogy a BME által művelt tudományágakban nemzetközi tekintélyt szerzett olyan tudósoknak, akik kiemelkedő egyéni tudományos teljesítményük mellett az oktató-nevelő és tudományos munkát hathatósan segítve hozzájárultak a Műegyetem kül- és belföldi megbecsültségéhez, a Szenátus tiszteletbeli doktori, tiszteletbeli mesteri címet adományoz.

Rózsa Szabolcs, a BME Építőmérnöki Kar (ME ÉMK) dékánjának előterjesztésére a Szenátus Tiszteletbeli Doktor címet adományozott Tóth Károly (Charles Toth) professzornak, a fotogrammetria, a távérzékelés, a geomatika, a szenzorok, a navigáció és a mobil térképező technológiák nemzetközileg elismert szaktekintélyének. Charles Toth az elmúlt három évtizedben jelentős és szoros együttműködést alakított ki a BME ÉMK-val, a kar 10 munkatársa és doktorandusza kutatott legalább 6 hónapot vezetése alatt az Ohio State University-n.

Tóth Károly professzor előadásában felidézte a BME-n töltött egyetemi éveit. „Oktatóink nemcsak tanítottak, hanem emberré is formáltak. Jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy ne csak a szakmai pályafutásunk, de az emberi karakterük is megfelelő legyen.” Kiemelte a kutatási környezet és a kapcsolatok kialakításának fontosságát, ezért munkája során mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a fiatal magyar kutatókat bevonja az amerikai kutatásokba. Végezetül családja támogatásáért is köszönetet mondott.

Orbulov Imre Norbert, a BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK) dékánjának előterjesztésére a Szenátus Tiszteletbeli Doktor címet adományozott Alon Wolf professzornak, az izraeli Technion Israel Institute of Technology Gépészmérnöki Kara dékánjának, a Biorobotika és Biomechanika Laboratórium alapító igazgatójának, aki évtizedek óta részt vesz egyetemük oktatóival és hallgatóival a közös mozgásvizsgálati kutatásokban, segítve tudományos ismereteit szélesítését, szakmai fejlődésüket.

Alon Wolf beszédében felidézte, hogy már 20 éve dolgozik együtt a BME Gépészmérnöki Karával. Kiemelte a Kiss Ritával végzett közös munkájukat. Visszatekintett tudományos pályafutása kezdetére és eredményeire, amelyek közül kiemelkedők az abnormális térdfunkcióval rendelkező betegeknek készített egyedi ortopédiai talpbetétek, vagy a nehezen navigálható területek felderítésére alkalmazható hiperredundáns kígyórobotok. A „Segítő kezek” nevű laboratóriumi projektjében több tucat rászoruló, fogyatékkal élő gyermek számára fejlesztettek és gyártottak egyedi, ingyenes robotikus kézortézist, segítve ezzl a normális élethez való visszatérést. „Csodálatos reggelente abban a tudatban ébredni, hogy javítani tudtál egy másik ember életminőségén. A legnagyobb öröm a munkámban, hogy tenni tudok valamit másokért.”

Vancsó Gyula Tiszteletbeli Doktori címére Hornyánszky Gábor egyetemi docens, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME VBK) dékánhelyettese tett javaslatot. „Vancsó Gyula a nanoszerkezetű funkcionális anyagok tervezésének és a nanoméretű morfológiai szerkezetek tanulmányozásának nemzetközileg elismert szaktekintélye. Együttműködése a Műegyetemmel elsősorban a polimerkémián és a polimerfizikán keresztül a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar korábbi Műanyag- és Gumiipari Tanszékével épült ki, és több évtizedes múltra tekint vissza. Kiemelkedő szervező tevékenységét számos projekt és konzorciális együttműködés fémjelzi.

Vancsó Gyula beszédében felidézte egyetemi éveit, köztük Simonyi professzor teltházas előadásait és a kísérleti atomreaktorban végzett méréseket is. „Ez a megtisztelő cím tovább erősíti a BME-hez való kötődésemet, kapcsolatomat. Sok sikert kívánok a fiatal generációnak a mérnöki és tudományos hivatás kiteljesítéséhez.”

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) dékánja, Charaf Hassan Muriel Médard professzort terjesztette elő a BME Tiszteletbeli Doktora címre. „Muriel Médard professzor a Massachusettsi Műszaki Egyetem (Massachusetts Institute of Technology - MIT) oktatója és nemzetközi hírű kutatója a kommunikációs technológiák területén. Személyét a Thomson Reuters 2014-ben a világ legmeghatározóbb tudományos elméi közé sorolta. Muriel Médard professzorral és kutatócsoportjával a BME VIK hosszú évek óta szakmai kapcsolatban áll, mely közös projektekben, publikációkban, szemináriumi előadásokban és látogatásokban testesül meg. Ezek nagymértékben formálták a kar kutatásait és a szakterületen erősítették a Műegyetem nemzetközi beágyazottságát. A Tiszteletbeli Doktori cím adományozásával a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar e fenti kapcsolat fontosságát is kifejezi.

Muriel Médard professzor beszédében elmondta, hogy csodálatos hallgatókkal találkozott a Műegyetemmel való együttműködés során. A COVID-19 világjárvány idején különösen fontossá vált kutatási területe: a hálózati kódolás és a vezeték nélküli kommunikáció, hiszen a Zoom és más hasonló platformok a járvány alatt az emberek közötti kommunikáció alapvető eszközévé váltak. „Ezen a mai ünnepségen hallgatóink a kollégáimmá válnak. Mindez a mérnökök számára rendkívül izgalmas időszakban történik. Ugyanis a biztonság, a fenntartóság és az életminőség szempontjából talán soha nem volt olyan fontos a mérnöki munka, mint ma” - fejezte ki köszönőbeszédének végén Muriel Médard.

A Szenátus ünnepi ülésének negyedik napirendi pontjaként Czigány Tibor rektor és Habsburg György főherceg. Magyarország párizsi nagykövete közösen adták át a BME legrangosabb kitüntetését, a József Nádor Emlékérmet.

József Nádor Emlékéremmel a Műegyetem azokat a személyeket tünteti ki, akiket kiemelkedő oktató-nevelő és tudományos munkájuk, egyetemünk jó hírének növelése érdekében kifejtett tevékenységük erre érdemessé teszi, illetve az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben vagy más egyetemi munkaterületen nyújtott kimagasló teljesítményükkel elősegítették a BME fejlődését.

A Szenátus 2023-ban három József Nádor Emlékérem átadását szavazta meg.

 

A BME Gépészmérnöki Kar előterjesztésében Halász Gábor professzor emeritust József Nádor Emlékéremmel tüntették ki.

Halász Gábor 57 évet átfogó szakmai, tudományos és közéleti tevékenysége túlnyomó részt a BME keretein belül folyt, és mindvégig az egyetemi célok megvalósítása érdekében zajlott. Két-két cikluson át tanszékvezető, a BME GPK oktatási dékánhelyettese volt. Az MTA Áramlás- és Hőtechnikai Tudományos Bizottságának titkára, köztestületi képviselője. Elkötelezett oktató és kutató, a kar meghatározó, iskolateremtő egyénisége. A véráramlás-kutatás magyarországi elindítója.

A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar javaslatára Nagyné László Krisztina professzor emerita József Nádor Emlékérmet vehetett át.

László Krisztina professzor emerita egész pályafutása a Műegyetemhez kötődik. Részt vett számos, a mérnökképzésben alapvető jelentőségű tantárgy tematikájának kidolgozásában és oktatásában. Tudományos munkája során kiemelkedő eredményeket ért el a szénalapú szorbensek adszorpciós alkalmazásának területén. Jelentős szerepet vállalt az oktatásszervezésben és az egyetemi közéletben, egyebek mellett, mint a BME Erasmus koordinátora és nemzetközi rektorhelyettese.

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar előterjesztésére Veszely Gyula professzor emeritus József Nádor Emlékérem elismerésben részesült.

Veszely Gyula a több mint 60 éves oktatói pályafutása alatt villamosmérnök szakos hallgatók generációit vezette be az elméleti villamosságtan nehéz témakörébe magas színvonalú, ugyanakkor élvezetes előadásaival. Nemzetközileg elismert kutatómunkát végzett az elektromágneses terek gépi analízise, a mikrohullámú és optikai eszközök, valamint a nanoelektronika területén.

A Szenátus ünnepi ülésének ötödik napirendi pontja keretében a Sztoczek József Emlékérem kitüntetések átadása következett.

Sztoczek József Emlékérem kitüntetést a Szenátus azzal a céllal alapította, hogy méltó elismerésben részesítse azokat az egyetemi foglalkoztatottakat, akik több éven át az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben, a fejlesztésben vagy más, az egyetemmel kapcsolatos területen nyújtott teljesítményükkel kiemelkedően szolgálták a BME érdekeit.

Sztoczek József Emlékéremben részesültek:

 

Bazsó Beáta, a BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának ügyintézője, aki az oktatásigazgatási és oktatásszervezési területen végzett precíz, szorgalmas és kitartó munkája elismeréseként részesült az emlékéremben.

Bella Leona, a Rektori Kabinet munkatársa, a több mint két évtizedes elhivatott, kiemelkedően és példás szorgalommal, megbízható önállósággal, elismerésre méltó profizmussal és magas minőségben végzett munkájáért vehette át az emlékérmet.

Domonkos Andrea, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar munkatársaként a pénzügy és számvitel területén végzett munkájáért, nagyra értékelt szakmai felkészültségéért, proaktív munkaszemléletéért részesült az elismerésben.

Gazdag-Takács Márta, aki a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon hosszú év(tized)eken keresztül szorgalmával és szaktudásával segítette az oktatást támogató adminisztratív háttér kialakítását.

Horváth József Zoltán, a Vagyongazdálkodási Igazgatóság oszlopos tagja, ahol szakterülete a közbeszerzés. Magas színvonalú szakmai tudása és széles körű tapasztalata kiváló minőségű munkavégzéssel párosul.

Király Miklós, aki a BME könyvtárában a dokumentumok teljes életciklus-menedzsmentjében több mint 40 éven át végzett lelkiismeretes, elhivatott munkájáért vehette át az emlékérmet.

Rehák Adrás Miklós, aki a BME Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékén tanszéki mérnökként odaadó, lelkiismeretes munkát végzett az egyetemért.

Szabó János, aki a Központi Tanulmányi Hivatalban (KTH) az informatikai rendszerek hibátlan működése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért kapta meg az elismerést.

Tóth Péter, aki közel 25 éve kiemelkedően és példás pontossággal látja el egyetemünk pénzügyi-számviteli, adózási feladatköreit.

Zsitvai Mihály, aki a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén végzett több mint négy évtizedes lelkiismeretes, pontos munkájáért részesült az emlékéremben.

2023-ban az „Egyetemi Ifjúságért” kitüntetést négyen kapták meg.

Az „Egyetemi Ifjúságért” („Pro Juventute Universitatis”) kitüntetést – az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) javaslatára – a Szenátus olyan személyeknek adományozza, akik a Műegyetem hallgatói érdekében hosszabb időn keresztül kiemelkedő tevékenységet végeztek. A kitüntetéseket Czigány Tibor rektor Radácsi Kristóffal, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnökével együtt adta át.

2023-ban az „Egyetemi Ifjúságért” kitüntetésben részesült:

 

Nyulászi László, aki korábban a BME VBK Oláh György Doktori Iskola vezetőjeként, majd az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (EHBDT) elnökeként már hosszú ideje tevékenykedik az egyetemi doktoráns hallgatók helyzetének javításáért és képzésük színvonalának fenntartásáért. Magas nívójú oktatói tevékenysége mellet fontosnak tartja a tehetséggondozást, ezt tükrözi a hallgatói közéletben való aktív szerepvállalása is.

Sujbert László, aki oktatási dékánhelyettesként biztosítja a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar képzéseinek szakmai színvonalát, munkájával formálja a Műgyetem oktatással és kutatással kapcsolatos stratégiai célkitűzéseit, hogy azok a lehető legjobban kielégítsék a hallgatóság és az ipar igényeit. Aktív kapcsolatot ápol a hallgatókkal, mely a 2022-es tantervreform, valamint az Egyetemi Tanulmányi Bizottságban végezett munkája során is megmutatkozott.

Szebeny-Cirkos Edina, aki a Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) munkatársaként a hallgatók tanulmányi adminisztrációjában végzett több éves példamutató munkásságáért, a tanulók egyéni tanulmányi problémáinak megoldásában való kiemelkedő és munkaköri kötelességét meghaladó segédkezéséért, valamint a hallgatói képviselettel való́ eredményes és partneri együttműködéséért részesült a kitüntetésben.

Török Lili hallgató egyetemi szinten kiemelkedő munkát végzett a hallgatói alrendszer több területén is. Pályafutása alatt a kari és az Egyetemi Hallgatói Képviselet juttatási-térítési, illetve szociális referense, majd emellett alelnöke is volt, az Egyetemi Szociális Bizottság első elnöke, valamint a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási rendszer megálmodója és megalkotója.

A Szenátus ünnepi ülésének hetedik napirendi pontjaként „A Műegyetem kiváló oktatója” kitüntetést 10 egyetemi oktató vehette át.

A Neumann János professzori címet az egyetem a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal (NJSzT) közösen adományozhatja azon kimagasló, nemzetközi szinten is ismert és elismert tudományos teljesítményt nyújtó hazai vagy külföldi egyetemi tanárnak, akinek tudományterülete, munkássága kapcsolódik a Neumann János által elért tudományos eredményekhez, és tevekénysége kötődik a Műegyetemhez.

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára „A Műegyetem kiváló oktatója” kitüntetésben azok az intézményi oktatók részesülhetnek, akiket az összes, általuk oktatott kurzuson együttvéve legalább 100 hallgató véleményezett, és a kialakult sorrendben az első öt helyen szerepeltek. 2023 júniusában az elmúlt két szemeszter kiváló oktatói vehették át a kitüntetést.

A kitüntetéseket Czigány Tibor rektor Radácsi Kristóffal, az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) elnökével együtt együtt nyújtotta át.

 

2023-ban az „A Műegyetem kiváló oktatója” elismerésben részesült:

 

Barabás Zoltán, a BME Természettudományi Kar Matematika Intézet oktatója,

Bilicz Sándor, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék egyetemi docense,

Ekler Péter, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék egyetemi docense,

Halmos Balázs, a BME Építészmérnöki Kar Építészettörténeti és Műemléki Tanszék egyetemi docense,

Kossa Attila, a BME Gépészmérnöki Kar Műszaki Mechanikai Tanszék tanszékvezető-helyettes egyetemi docense (távollétében),

 

Kovács Krisztián Péter, a BME Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék mesteroktatója,

Sipos András Árpád, a BME Építészmérnöki Kar Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék tanszékvezető egyetemi docense,

Stumpf Péter, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék egyetemi docense (távollétében),

 

Szeszlér Dávid, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Számítástudományi és Információelméleti Tanszék egyetemi docense,

Vad János, a BME Gépészmérnöki Kar Áramlástan Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

 

Az ünnepi szenátusi ülés nyolcadik napirendi pontja a habilitációs oklevelek átadása volt.

Nyulászi László egyetemi tanár, az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (EHBDT) elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az egyetem szabályzatában előírt nyilvános eljárás lefolytatása után az egyetem Habilitációs Bizottsága a villamosmérnöki tudományokban 3 fő részére, közlekedés- és járműtudományokban 3 fő részére habilitációt ítélt oda.

 
Géczy Attila – Az újraömlesztéses forrasztás transzportfolyamatainak vizsgálatáért.  
 
 
Hartmann Bálint – Villamosenegia rendszerek energia- és ellátásbiztonsági kérdéseinek vizsgálata során elért eredményeiért.  
 
 
Kollár Zsolt – Hatékony jelfeldolgozási módszerek többvivős modulációs eljárásokban történő alkalmazásáért.  
 
 
Németh Balázs – Automatizált járművek irányítórendszereinek gépi tanulással segített tervezéséért.  
 
 
Török Árpád – A járműbiztonság és kiberbiztonság problémáinak a közúti gépjárműközlekedésre gyakorolt hatásainak vizsgálatáért.  
 
 
Zöldy Máté – Közúti járművek energiahatékonyságnövelő, és emissziócsökkentő megoldásainak fejlesztéséért.  
 

 

A kilencedik napirendi pont a doktor avatás volt.  

A karok dékánjainak előterjesztésére a Műegyetem Doktori Tanácsa doktori (PhD) és mester (DLA) fokozatot ítélt oda a doktori iskolák tanácsainak javaslata alapján építőmérnöki tudományokban 8, gépészeti tudományokban 22, építőművészetben 10, bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományokban 13, kémiai tudományokban 18, informatikai tudományokban 15, villamosmérnöki tudományokban 14, közlekedés- és járműtudományokban 17, fizikai tudományokban 9, matematika és számítástudományokban 5, pszichológiai tudományokban 3, gazdálkodás- és szervezéstudományokban 4 doktorjelöltnek. (A felavatott doktorok listája az alábbi linken olvasható – szerk.)

Az oklevelüket átvevők nevében Ritter Dániel okleveles építészmérnök szólt a jelenlévőkhöz. „Doktorrá avatásunkért kérem, fogadják köszönetünket. Ígérjük, fogadalmunkhoz híven arra fogunk törekedni a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a magunk javára, hogy becsülettel teljesítsük kötelességünket, szolgáljuk a tudományt és hazánkat, Magyarországot.”

A testületi ülés befejezéseként a Szózat hangzott fel, majd a Szenátus a jogarnok vezetésével a „Vivat academia, vivant professores!” dallamára vonult vissza az aulából.

 

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság

Fotók: Kiss Viktor