Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Pre-engineering Program: szakmai felkészülés angol nyelven

2023. 08. 18.

A BME új formában kínál előkészítő programot angol nyelvű képzéseihez.

A Műegyetem két szemeszteres előkészítő programot kínál az angol nyelvű alapképzési szakok iránt érdeklődők számára, akik a képzés során olyan kompetenciákat sajátíthatnak el, amelyekkel biztos alapokra helyezhetik felsőfokú tanulmányaikat.

A Pre-engineering Program általános célkitűzései között szerepel a természettudományos alapismeretek (matematika, fizika); az angol nyelvi kompetenciák; a választott alapképzési vagy osztatlan szaknak megfelelő szakos ismeretek fejlesztése és közösségépítő, interkulturális integrációs tevékenységek megvalósítása a hallgatók beilleszkedésének támogatására.

A felvételt nyert hallgatók a felvételi eljárás során, de legkésőbb beiratkozásukkor nyilatkoznak arról, hogy az előkészítő képzés elvégzését követően mely alapképzési vagy osztatlan képzésében tervezik folytatni tanulmányaikat. Ezekre a szakokra, rendhagyó módon felvétel nyerhető már az előkészítő képzés eredményei alapján is, a karok saját szabályozásában meghatározott követelmények szerint. Azonban, akinek az előkészítő képzés felvételi feltételeit nem sikerül teljesíteni, még mindig részt vehet a hagyományos felvételi eljárásban és az előkészítőn elért eredményektől függetlenül felvételt nyerhet a Műegyetem képzéseire. 

A résztvevők az első szemeszter első hat hetében online formában, MS Teams felületen keresztül hallgatják óráikat, de a BME közösségi teret és tanulószobát is biztosít a találkozások és a közös ismeretszerzés elősegítésére. Az első szemeszter hetedik hetétől és a második szemeszterben az órák már jelenléti formában zajlanak a kampuszon.

A képzésben minden hallgató számára, mindkét szemeszterben kötelező tárgyak az angol, a matematika és a fizika, ezeken felül a megjelölt alapképzési szaknak megfelelő specializált tárgyakat hallgatnak és egyedi kompetenciákat sajátítanak el a diákok. De megismerik az egyetem képzési és tanulmányi rendszerét, épületeit és informatikai infrastruktúráját, felveszik a budapesti diákélet ritmusát.

Az előkészítő kurzusokon az alap- és mesterképzések tanárai oktatnak, így a diákok felkészülten és komfortosan kezdhetik meg alap- vagy az osztatlan képzésüket. A program a Műegyetem angol nyelvű BSc és OTM programjaihoz kapcsolódó előkészítő képzés, amelybe az Építőmérnöki Kar „Civil Engineering Preparatory Year” programja és az Építészmérnöki Kar „General Course in Architecture (Preparatory Program)” képzése is beleolvad 2023 őszétől, így akik ezekre a szakokra jelentkeztek, szintén a Pre-engineering Program keretében kezdhetik meg hallgatói éveiket.

 

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság