Megtartotta februári ülését a Műegyetem Szenátusa

Állami kitüntetésekre felterjesztésről, egyetemi tanári pályázatokról, valamint az egyetem Minőségfejlesztési Programjáról döntött február 26-i ülésén a Szenátus.

A Szenátus a dékánok javaslatai alapján a Magyar Érdemrend tisztikeresztjére két, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésre három, míg a magyar Arany érdemkereszt kitüntetésre két BME-s kutató jelölését fogadta el. A Szenátus támogatta az előterjesztett egyetemi tanári pályázatokat, amelyek a Gépészmérnöki Karon és az Építészmérnöki Karon is egy-egy új professzor kinevezésére vonatkoztak.

Bihari Péter oktatási rektorhelyettes előterjesztésében a Szenátus megtárgyalta, és elfogadta az Egyetem Minőségfejlesztési Programjára és 2024. évi minőségcéljaira vonatkozó javaslatot. Az előterjesztés fő célkitűzése az ESG 2015 előírásaiban foglaltak megvalósítása érdekében a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság jelentésében is előírt minőségfejlesztési program kidolgozása, mely alapján a BME megkezdi a ciklikus minőségértékelési folyamatokat.

Orbulov Imre Norbert, a Gépészmérnöki Kar dékánja előterjesztésében a Szenátus döntést hozott Lajos Tamás szobrának felállításáról a BME területén. A szobor az utókor méltó tiszteletadása a Műegyetem egykori rektorhelyettese, tanszékvezetője, áramlástan professzora és az áramlástechnikai szakma jelentős alkotója előtt. A szoboravatásra a tervek szerint a 2024. őszi oktatási félév elején kerül sor.

Az utolsó „Egyebek” napirendi ponthoz hozzászólva Hős Csaba tájékoztatta a Szenátust, arról, hogy a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács a közalkalmazotti bértábla rendezésével kapcsolatban nyílt levelet fogalmazott meg a fenntartónak.

A Szenátus ülésének napirendje és előterjesztéseinek anyaga itt érhető el, teljes hangfelvétele itt hallgatható meg.  
 
A Szenátus legutóbbi, 2024. január 29-i ülését összefoglaló hír itt olvasható. A Szenátus legközelebb 2024. március 25-én ülésezik.

 
Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság