Ülésezett a Műegyetem Szenátusa

A „Neumann János” professzori cím adományozásáról, valamint a „BME Hajós Alfréd-Díj” alapításáról és új szakok létesítéséről is döntött január 29-i ülésén a testület.

Czigány Tibor rektor napirend előtt bejelentette, hogy megjelent az UNI 2024 hazai felsőoktatási rangsor, amelyben a BME tavaly óta két helyet előrelépve a 2. legjobb helyen szerepel. Hozzátette, a két hazai felsőoktatási rangsor, a HVG Diploma és az és UNI kiadványokban elért eredmények  összesítése alapján a BME a legjobb magyar egyetem, amely kiegyensúlyozott eredményt nyújt és képzései szinte az összes hazai képzési rangsort vezetik. Czigány Tibor elmondta, ahogyan az a korábbi években is történt, a keresztféléves felvételi eljárásban országosan a legtöbb hallgatót a BME vette fel, szám szerint 938-at, az országosan felvett hallgatóknak közel a 20%-át.

Aszódi Attila, a Természettudományi Kar dékánjának felterjesztésére a Szenátus egyhangúlag támogatta a „Neumann János” professzori cím odaítélését Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikusnak, a BME volt hallgatójának és munkatársának. A cím ünnepélyes átadására a Műegyetem májusi Ünnepi Szenátusi ülésén kerül sor.

A Szenátus egyhangúlag támogatta a Kari Tanácsok és az Egyetemi Habilitációs és Doktori Tanács által támogatott, 2024-es egyetemi tanári pályázatokat. Az öt pályázatból három az Építőmérnöki Kar, egy a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, egy pedig a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar új professzori kinevezésére vonatkozik.

A Szenátus Bihari Péter rektorhelyettes előterjesztésében elfogadta a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítására tett javaslatot.

A Szenátus tagjai megszavazták a Térítési és Juttatási Szabályzat módosítását, amelyet Verseghi-Nagy Miklós kancellár terjesztett elő. A Szenátus támogatta a közös rektori és a kancellári előterjesztést a „BME Hajós Alfréd-Díj - az év legjobb hallgató sportolójának” díj alapításáról. A díjat a Rektori Kabinet, a Kancellária, az Egyetemi Hallgatói Képviselet, a Testnevelési Központ, valamint a Műegyetemi Atlétikai és Football Club (MAFC) kezdeményezte, az előterjesztést Koczkáné Csiszár Emília nemzetközi rektorhelyettes ismertette az ülésen.

Rózsa Szabolcs, az Építőmérnöki Kar dékánja az Infrastruktúra- és településinformatikai mérnöki mesterképzési szak indítását terjesztette elő. A képzés az EELISA európai egyetemi szövetség keretében, több vezető európai egyetem (Universidad Politécnica de Madrid, École des Ponts ParisTech, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és Istanbul Technical University) együttműködésével jön létre. Koltai Tamás, a Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar dékánja a Szervezeti és üzleti tréner szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására tett javaslatot. A szakkal kapcsolatos előterjesztés kiemelte, hogy a Műegyetem Ergonómia és Pszichológia Tanszéke közel harminc éve oktat tréning jellegű tárgyakat. Ezekre a hagyományokra építve a képzés célja, hogy a hallgatók az üzleti életben helytállni képes, gyakorlati szemléletű tréner szakemberekké váljanak. A Szenátus mindkét előterjesztést jóváhagyta.

Az ülésen Czigány Tibor rektor beszámolt az elmúlt időszakban a fenntartóval folytatott tárgyalásokról, amelyek a külföldi hallgatók és oktatók tartózkodási engedélyével kapcsolatos ügyintézést, az állami fenntartású felsőoktatási intézményekre vonatkozó bérfejlesztés lehetőségének kérdését, az indikátorokkal kapcsolatos egyeztetést, valamint a tárgyalás további szakmai pontok alapján tervezett folytatását is érintették. A részletes beszámolót tartalmazó rektori előterjesztés itt olvasható.

 

A Szenátus ülésének napirendje és előterjesztéseinek anyaga itt  érhető el, teljes hangfelvétele itt hallgatható meg.  

 

A Szenátus legutóbbi, 2023. december 18-i ülését összefoglaló hír itt olvasható. A Szenátus 2024. február 26-án ülésezik legközelebb.

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság