17 célkitűzés egy jobb világért – 7. Megfizethető és tiszta energia

A „Fenntartható Kedd(v)” elnevezésű cikksorozatban 17 héten keresztül sorba vesszük az ENSZ által kijelölt 17 fenntartható fejlődési célt, amely jobbá teheti a világot.

Ez alkalommal az 7. Megfizethető és tiszta energia céllal foglalkozunk részletesebben, melynek lényege:

Biztosítani a megfizethető, megbízható, fenntartható és megújuló energiát mindenki számára.

Spórolj az energiával, legyél környezettudatos!

A „Fenntartható BME” programon belül működik az Energetikai és Vízügyek Csoport, melynek célja – a Kancelláriával együttműködve - a BME energiahatékonyabb és gazdaságosabb működésének elősegítése és szakmai támogatása.

A Műegyetem folyamatosan racionalizálja működését. Takarékosabb üzemmódra állt át a fűtés és melegvíz szolgáltatás területén, megkezdődött a nyílászárók cseréje, és egyelőre csak szimbolikus, de fontos lépés, hogy a BME OMIKK (Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár) Nagyolvasó termének fűtése geotermikus energiával működik.

A 2022. novemberi „BME a fenntarthatóságért” című konferencián és a 2023. szeptember 29-i „Eredmények és tapasztalatok az egyetemek fenntarthatóvá válásának folyamatában” című konferencián több előadás foglalkozott a fenntartható energiával, és a jövő energetikai lehetőségeivel.

„Fenntartható-e a fejlődés?” címmel 2023. novemberében Szépvölgyi János Professzor emeritus (HUN-REN) tartott izgalmas előadást. 2024. április 24-én pedig a Fenntarthatósági Workshop sorozat első témájaként is a fenntartható energiára esett a választás. Az eseményen Aszódi Attila a BME Természettudományi Karának dékánja beszél az atomenergia szerepéről a fenntarthatóságban, Kaderják Péter, a BME Zéró Karbon Központ igazgatójának előadása pedig a magyar akkumulátoripari értéklánc fejlesztését fenntarthatósági és gazdaságfejlesztési aspektusokból mutatja be.

Az oktatott tantárgyakban nagyobb súllyal jelennek meg a reális alternatív energiaforrások, pl. az atomenergia. Igyekszünk hiteles képet adni a több okra visszavezethető klímahelyzetről. Az eddigi „zöld” TDK konferenciákon hangsúlyosan szerepelt a tiszta energia témaköre. A BME kutatási projektjeiben is erőteljesen jelennek meg a kapcsolódó projektek: pl. a Li ion akkumulátorok fejlesztése, a CO2 katalitikus redukciója, a hidrogéntárolás megoldása, ill. a hatékony mikrohullámú melegítés alkalmazása (BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar). A Villamosmérnöki és Informatikai Kar a magasabb hatásfokú perovszkit- és szilícium alapú tandem napelemek fejlesztésén dolgozik. Emellett friss projektjében (TwinEU) az EU teljes energetikai hálózat digitális ikerpárjának megvalósításán fáradozik, ami az energiaellátás optimalizálásához vezethet. A BME Természettudományi Kar kutatói a fenntartható energiaforrások és a hagyományos energiatermelés integrációjának lehetőségét vizsgálják mesterséges intelligencián alapuló gépi tanulási módszerekkel, továbbá a perovszkit alapú napelemanyagok hatásfoka számára alapvető fizikai folyamatok megértésén dolgoznak. A BME Építészmérnöki Karon a Tématerületi Kiválósági Program kutatásai fő témája az Energiabiztonság és az Energiaellátás, amely célja az önfenntartó épületek kialakítása és hatékony üzemeltetése. A BME Építőmérnöki Kar és a Gépészmérnöki Kar kutatásai az épületállomány energiahatékonyságának növelésére és dekarbonizációjára fókuszálnak. Továbbá számos publikáció is kapcsolódik a fenntartható energetika témaköréhez.

A műegyetemi polgárok részére létrehozott BME Green Hub facebook csoportban több alkalommal kerültek ki az épületek energiatudatos használatának témaköréhez kötődő szemléletformáló anyagok, előadás- és konferencia ajánlók.

 

Az SDG kifejezés a Sustainable Development Goals rövidítése, azaz a világ vezetői által a 2015-ös ENSZ csúcstalálkozón elfogadott 17 fenntartható fejlődési célt jelenti, amely meghatározza a fejlődés új, egyetemes irányait. A „Fenntartható Kedd(v)” elnevezésű cikksorozatban 17 héten keresztül sorba vesszük a 17 fenntartható fejlődési célt és bemutatjuk, hogy a BME saját lehetőségein belül mit tesz adott cél megvalósítása érdekében. A fejlődési célokkal a BME kampusz 3 legforgalmasabb épületének (E, K, Q) bejáratánál elhelyezett táblák segítségével játékosan is ismerkedhetnek az érdeklődők. A témában további tájékozódási lehetőséget nyújt a BME GreenHub elnevezésű Facebook csoporthoz való csatlakozás, valamint a BME központi honlapján elérhető BME a Fenntarthatóságért felületen elérhető információ

 

KGy, KK (BME a Fenntarthatóságért Munkacsoport)