Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Doktoravatás és kitüntetések átadása az Ünnepi Szenátus ülésén

2024. 05. 17.

Az ünnepi szenátusi ülésen a BME legrangosabb intézményi és szakmai elismeréseit adták át, és a PhD, DLA, illetve habilitációs oklevelek átadására is sor került.

„Domine Magnifice Rector! Domini Spectabiles Decani! Dominae et Domini Illustrissimi Professores!” – a Műegyetem vezetőit és a meghívott vendégeket sokéves hagyományként köszöntötték a latin mondatok a központi épület aulájában. A Szenátus nyilvános, ünnepi ülésén átadták a Neumann János professzori címet, a BME Díszpolgára címet, valamint felavatták az egyetem új Tiszteletbeli Doktorait. Az ünnepi program részeként a József Nádor Emlékérmek és egyéb rangos egyetemi kitüntetések átadására is sor került. Az egyetemi elismerések köre bővült az idén alapított BME Hajós Alfréd-díjjal, amelyet az év legjobb hallgató sportolója kap meg. A jogarnok vezetésével bevonuló testületet Czigány Tibor akadémikus, a BME rektora vezette.

Az Ünnepi Szenátusi Ülés elnökségének tagjai voltak a díszvendégek és a BME vezetői:

 

Krausz Ferenc, a BME Nobel-díjas volt diákja és munkatársa,

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke,

Borhy László, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem rektora,

Czigány Tibor rektor,

Verseghi-Nagy Miklós kancellár,

Rózsa Szabolcs, az Építőmérnöki Kar (ÉMK) dékánja,

Orbulov Imre Norbert, a Gépészmérnöki Kar (GPK) dékánja,

Alföldi György, az Építészmérnöki Kar (ÉPK) dékánja,

Szarka András, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) dékánja,

Charaf Hassan, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) dékánja,

Varga István, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (KJK) dékánja,

Aszódi Attila, a Természettudományi Kar (TTK) dékánja,

Koltai Tamás, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) dékánja,

Nyulászi László, az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (EHBDT) elnöke,

Radácsi Kristóf, az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet elnöke.

Benkó Rita, az ünnepség moderátora, a Rektori Kabinet tudományos koordinátora ezt követően köszöntötte a szenátusi ülésen jelen lévő  Csiszár Emília nemzetközi rektorhelyettest, Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettest, illetve Bihari Péter oktatási rektorhelyettest.

A díjazottak és a tudományos fokozatot szerzett egyetemi polgárok mellett az ünnepségen részt vett Beck György, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSzT) elnöke, Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány kuratóriumának elnöke és a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, Jakab Roland, a Műegyetem Támogatói és Baráti Köre elnöke, valamint Dale A. Martin, az EELISA Európai Egyetemi Szövetség elnöke és Bendzsel Miklós a Magyar Mérnökakadémia elnöke.

Czigány Tibor köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy a Műegyetem nemzetközi hírű intézmény, az itt folyó oktató és kutatómunka világszínvonalú. (Czigány Tibor rektor teljes beszéde a BME Youtube csatornáján itt nézhető meg.) Négy Nobel-díjas egykori diákja, Wigner Jenő, Gábor Dénes, Oláh György és Krausz Ferenc bizonyítja az egyetem kiválóságát.
Az első magyar olimpiai bajnok, Hajós Alfréd a Műegyetem hallgatója volt, és összesen 26 olimpiai bajnokkal büszkélkedhet az intézmény, azaz minden hetedik magyar olimpiai arany műegyetemistákhoz kötődik. A Műegyetem méltán büszke az 1956-os forradalom és szabadságharcban betöltött szerepére. „Hős hallgatóink példát mutattak országnak világnak hazaszeretetből összefogásból, megmutatták mit jelent az országért, az egyetemi autonómiáért küzdeni” – mondta Czigány Tibor. Az egyetem nemzetközi hírét erősítik az egyetem díszpolgárait is, közöttük Farkas Bertalant az első magyar űrhajós. A kitüntetettekről szólva hangsúlyozta: „Két olyan rendkívüli személyiséget köszönthetünk ma, Krausz Ferencet és Matolcsy Györgyöt, akik pályafutásuk során mindig is fontosnak tartották a nemzetközi kapcsolatokat. A Műegyetemnek is fontos a nemzetközi kapcsolatrendszer, mert az Erasmus és a Horizon kapcsolatokat semmiféle program nem helyettesítheti.” A BME nem csak Magyarország, de a V4 országok – vállalati, felsőoktatási és állami szereplőt is beleértve – legsikeresebb Horizon pályázója. Azt szeretném kérni a jelenlévő kollégáimtól, hogy rendületlenül folytassuk együtt azt a szakmai munkát ami a minőséget előtérbe helyezve sikerre vitte, és sikerre viszi a Műegyetemet, hiszen a BME sikere az ország sikere, mivel mi adjuk ki a mérnök diplomák többségét. Ehhez Nobel-díjasaink, olimpiai bajnokaink, 56-os hőseink és díszpolgáraink példamutató életútja legyen mindannyiunk számára követendő minta” – zárta köszöntő beszédét Czigány Tibor.


A Szenátus ünnepi ülésének első napirendi pontja keretében Aszódi Attila a Természettudományi Kar (TTK) dékánja ismertette a „Neumann János” Professzori cím kitüntetés adományozására vonatkozó szenátusi előterjesztést. „Krausz Ferenc és csoportja a kutatómunka eredményeként a világon az első izolált attoszekundumos fényimpulzusokat állította elő, és mérte meg a 2000-es évek elején. Ezzel professzor úr először végezhetett valós idejű megfigyeléseket az elektronok mozgásáról atomi léptékben. 2003-ban a németországi Garchingban található Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatójává nevezték ki, emellett 2004 óta a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem Kísérleti Fizika Tanszékének vezetője” – mondta el Aszódi Attila. Az előterjesztés elfogadása után Czigány Tibor rektor és Beck György, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSzT) elnöke átadták Krausz Ferencnek a „Neumann János” Professzori cím kitüntetést.

A „Neumann János Professzor” cím a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal (NJSzT) közösen adományozható azon kimagasló, nemzetközi szinten is ismert és elismert tudományos teljesítményt nyújtó hazai vagy külföldi egyetemi tanárnak, akinek tudományterülete, munkássága kapcsolódik a Neumann János által elért tudományos eredményekhez, és tevekénysége kötődik a Műegyetemhez.

Az elismerést megerősítő oklevelet és plakettet Czigány Tibor a BME rektora és Beck György, az NJSzT elnöke adta át Krausz Ferencnek, aki beszédében kihangsúlyozta: „A tudás megszerzése nem pusztán intellektuális feladat, hanem erkölcsi kötelesség - olyan felelősség, amellyel a jövő generációinak tartozunk.”

A következő napirendi pont a „BME Díszpolgára” cím adományozása volt.

A Szenátus a „BME Díszpolgára” címet adományozhatja mindazon természetes személyeknek, akik támogatásukkal, tevékenységükkel, az egyetem érdekeit képviselő magatartásukkal kiemelkedő mértékben hozzájárultak a BME oktatási és kutatási feladatainak jobb ellátásához, nemzetközi elismertségének növeléséhez, és nem állnak az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban.

A BME Díszpolgára címre Koltai Tamás, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME GTK) dékánja Matolcsy Györgyöt terjesztette fel. „Dr. Matolcsy György a Magyar Nemzeti Bank és a BME között 2019 óta nagy sikerrel működő együttműködés kezdeményezője, támogatója. A két intézmény közös munkájának stratégiai célja a közgazdasági és gazdálkodástudományi gondolkodás fejlesztése, valamint a műszaki innovációk üzleti és társadalmi értékeinek feltárása. A jövő generációinak szemléletformálása, a fenntartható jövő létrehozását célzó gondolkodása, valamint a Műegyetemet támogató tevékenysége méltóvá teszi Dr. Matolcsy Györgyöt az Egyetem Díszpolgára címre.” – mondta Koltai Tamás, a BME GTK dékánja. A BME és az MNB közötti együttműködés eredményeiről beszámoló cikk itt olvasható.

Matolcsy György köszönetét és örömét fejezte ki, hogy közgazdászként egy nagy múltú műszaki egyetem díszpolgárainak családjába tartozhat. Visszaemlékezett a közös projektek indulására, arra, hogyan találták meg azt az aranyfonalat, amelyre felfűzték az öt éve sikeres együttműködést. „A MNB és a Műegyetem vezetése hasonlóan gondolkodik arról, hogyan lehetne Magyarország a 21. század nyertese. Közös célunkká tettük a megatrendek kihasználását, azt, hogy a világot húzó erők élén legyünk. Ennek érdekében együtt valósítjuk meg a 4 „t”, a tehetség, a tudás, a technológiai és a tőke fúzióját. Figyeljük, hogy merre megy a tudomány, a pénz világa, az üzleti világ, a kutatás-fejlesztés. Ennek érdekében kívánjuk lebontani a társadalomtudományok és a műszaki tudományok közötti határokat” – mondta Matolcsy György. Az ötéves együttműködés során több mint 20 projekt valósult meg többek között a digitalizáció, a jegybanki digitális pénz a CBDC valamint a zöld pénzügyek és zöld finanszírozás terén. „Közgazdászként az egész jegybanki család nevében szeretném megköszönni bizalmat. A közös projektek tapasztalataira építve azt mondom, hogy a 21. század további évei, évtizedei is szóljanak a mi együttműködésünkről” – zárta beszédét Matolcsy György az MNB elnöke.

 

A következő napirendi pont a József Nádor Emlékérem átadása volt.

József Nádor Emlékéremmel a Műegyetem azokat a személyeket tünteti ki, akiket kiemelkedő oktató-nevelő és tudományos munkájuk, egyetemünk jó hírének növelése érdekében kifejtett tevékenységük erre érdemessé tett, illetve az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben vagy más egyetemi munkaterületen nyújtott kimagasló teljesítményükkel elősegítették a BME fejlődését.

 

József Nádor Emlékéremben részesültek:

Czigány Tibor rektor előterjesztésére a Szenátus Levendovszky János professzor több évtizedes, a Műegyetemen végzett, nemzetközileg kimagasló kutatói-tudományos és oktatói munkájáért, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar, valamint az egyetem életében betöltött vezetői tevékenysége elismeréseként.

Rózsa Szabolcs, a BME Építőmérnöki Kar (BME ÉMK) dékánjaa előterjesztésére Dunai László professzor, a Műegyetemen az acélszerkezetek tervezése és fejlesztése terén végzett, több évtizedes, nemzetközileg kimagasló tudományos és oktatói munkájáért, a Kar és az Egyetem életében betöltött meghatározó vezetői tevékenysége elismeréseként.

Orbulov Imre Norbert, a BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK) dékánja előterjesztésére Huba Antal címzetes egyetemi tanár, a sok évtizedes oktatói munkájáért, amelynek során, kihasználva kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerét, elévülhetetlen érdemeket szerzett a mechatronikai mérnöki BSc és MSc szakok országos megalapításának szervezése és e szakok műegyetemi indítása terén; valamint német kapcsolatait kiaknázva a németnyelvű képzés szervezésében és oktatásában végzett munkájáért.

Szarka András, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar dékánja (BME VBK) javaslatára Poppe László professzor, a BME VBK Oláh György Doktori Iskolájának vezetője, a Szerves Kémia és Technológia Tanszék egyetemi tanára, aki 40 éve odaadó módon szolgálja a Műegyetem közösségét. Kimagasló eredményű, nemzetközileg is elismert egyetemi oktató-kutató és kutatásszervező.

Charaf Hassan, a BME Villamosmérnöki és Informatikai (BME VIK) dékánja javaslatára Pataricza András professzor, akinek közel 50 éves szakmai pályafutása a BME-hez kötődik. A kritikus informatikai rendszerek tervezése és fejlesztése terén nemzetközileg elismert tudományos eredményeket ért el, amelyeket számos K+F projekt alkalmazott. A formális módszerek hazai oktatásában és tananyagfejlesztésében úttörő szerepet vállalt. Kiemelkedő tehetséggondozó munkáját az Országos Tudományos Diákköri Tanács a legrangosabb kitüntetésével is elismerte.

A Szenátus ünnepi ülésének negyedik napirendi pontjaként Czigány Tibor rektor és Verseghi-Nagy Miklós kancellár átadták a „Sztoczek József” Emlékérem kitüntetéseket.

A „Sztoczek József” Emlékérem kitüntetést a Szenátus azzal a céllal alapította, hogy méltó elismerésben részesítse azokat az egyetemi foglalkoztatottakat, akik több éven át az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben, a fejlesztésben vagy más, az egyetemmel kapcsolatos területen nyújtott teljesítményükkel kiemelkedően szolgálták a BME érdekeit.

 

„Sztoczek József” Emlékéremben részesültek:

Barnáné Biró Zsuzsanna, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikus Eszközök Tanszékének gazdasági ügyintézője, aki 1997 óta több tucat EU-s projekt pénzügyi menedzsmentjét végezte a tanszéken, sokszor úttörő szerepet vállalva e terület jó gyakorlatainak az alakításában.

Faludi Gábor, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékének adjunktusa, aki oktatási, kutatási és munkaegészségügyi feladatai mellett tanszéke gazdasági ügyeinek intézésével, sokszor az egész Kar pénzügyi problémáinak átlátásával segíti a kari munkát.

Kánya Ágnes, a Humánerőforrás Igazgatóság HR munkatársa, aki közel 17 éve foglalkozik a humánpolitikai szakterület egy nagyon fontos és speciális ismereteket igénylő szegmensével, a nyugdíjasokat érintő ügyintézéssel.

Marosi János, a Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság rendszertámogató munkatársa, több mint 12 éve támogatja a gazdasági területet kiemelkedő informatikai tudásával. Nevéhez kötődik a teljes egyetemet lefedő gazdálkodási riportok rendszerének kialakítása.

Olajosné Neumann Ildikó, az Építőmérnöki Kar Kari Szolgáltató Központjának beszerzési ügyintézője, aki gazdasági ügyintézői feladatát, szakmai tudásának legjavát nyújtva végzi; munkáját nagy segítőkészséggel látja el, amelyre a munkatársak mindig számíthatnak.

Török Adrienn, a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának ügyvivő szakértője, a Kar idegennyelvű képzéseinek területén, valamint a Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola adminisztrációs feladataival kapcsolatosan végzett lelkiismeretes és kiemelkedő munkája elismeréseként.

Veress János, a Központi Tanulmányi Hivatal tanulmányi tanácsadója, akinek egyetemi pályafutása közel 4 étvizedre nyúlik vissza, megszervezte az Egyetemi jegyzetkiadást, nevéhez fűződik a TIRISZ kártyarendszer kialakítása is.

A Szenátus ünnepi ülésének ötödik napirendi pontjaként „A Műegyetem kiváló oktatója” kitüntetést 10 egyetemi oktató vehette át Czigány Tibort rektortól és Radácsi Kristóftól az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnökétől.

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára „A Műegyetem kiváló oktatója” kitüntetésben azok az intézményi oktatók részesülhetnek, akiket az összes, általuk oktatott kurzuson együttvéve legalább 100 hallgató véleményezett, és a kialakult sorrendben az első öt helyen szerepeltek. Ez alkalommal az elmúlt két szemeszter kiváló oktatói vehették át a kitüntetést.

A kitüntetéseket Czigány Tibor rektor Radácsi Kristóffal, az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) elnökével együtt nyújtotta át.

 2024-ben az „A Műegyetem kiváló oktatója” elismerésben részesült:

Berezvai Szabolcs, a Gépészmérnöki Kar Műszaki Mechanikai Tanszék adjunktusa

Budai Csaba, a Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék adjunktusa

Csonka Bence, a Természettudományi Kar Algebra és Geometria Tanszék doktorandusza

Hórvölgyi Zoltán Dezső, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék egyetemi tanára

Rabb Péter, az Építészmérnöki Kar Építészettörténeti és Műemléki Tanszék adjunktusa

Sándor Csaba, a Természettudományi Kar Sztochasztika Tanszék egyetemi docense

Szücs Botond, a Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék adjunktusa

Takács Balázs, a Természettudományi Kar Analízis és Operációkutatás Tanszék adjunktusa

Urbin Ágnes, a Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék adjunktusa

Wiener Gábor, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Számítástudományi és Információelméleti Tanszék egyetemi docense

A Szenátus ünnepi ülésének hatodik napirendi pontja keretében került sor az idén alapított „BME Hajós Alfréd”-díj átadására.

A BME Hajós Alfréd- díjat az év legjobb hallgató sportolója kaphatja meg, aki a BME hallgatójaként az elmúlt egy évben kimagasló sporteredményt ért el, élsportolóként jó példát mutatott az egészség és testkultúra fejlesztésében, valamint a sportolói karrier és a tanulmányok eredményes összeegyeztetésében, és eredményeivel hozzájárult az Egyetem hazai és nemzetközi hírnevének erősítéséhez.

A díj első kitüntetettjének, Varga Ádámnak, a BME Természettudományi Kar olimpiai ezüstérmes hallgatójának az egyetem Rektora és Kancellárja adta át az elismerést.

A következő, hetedik napirendi pont a Habilitációs oklevelek átadása volt.

Nyulászi László, az Egyetemi Habilitációs Bizottság és a Doktori Tanács elnöke ismertette a Habilitációs Bizottság döntését, melynek értelmében építőmérnöki tudományokban 1 fő részére, gépészeti tudományokban 2 fő részére, építészmérnöki tudományokban 1 fő részére, építőművészetben 1 fő részére, kémiai tudományokban 1 fő részére, közlekedés- és járműtudományokban 3 fő részére ítélt habilitációt a Bizottság.

Bécsi Tamás – Automatizált gépjárművek mesterséges intelligencia alapú mozgástervezéséért –  távollétében

Esztergár-Kiss Domokos – Fenntartható mobilitási modellek kidolgozásáért

Kövesdi Balázs Géza ­– Acélhidak innovatív méretezési módszereinek kidolgozásáért – távollétében

Kupai József Attila ­– Fenntartható organokatalitikus reakciók vizsgálatáért – távollétében

Kristóf Gergely – Városi felszín fölötti légköri áramlások numerikus modellezéséért

Répás Ferenc – Az építészeti formálás és vizualizáció területén végzett munkásságáért és alkotó tevékenységéért

Sipos András Árpád – Mechanikai és természeti formák morfológiai elemzéséért

Tettamanti Tamás – Az automatizált közúti közlekedés modellezése területen elért eredményeiért  – távollétében

Ván Péter – Nemegyensúlyi termomechanika területen elért eredményeiért

A Szenátus ünnepi ülésének nyolcadik, és egyben utolsó napirendi pontja keretében a doktorok avatására került sor.

A karok dékánjainak előterjesztésére a Műegyetem Doktori Tanácsa doktori (PhD) és mester (DLA) fokozatot ítélt oda a doktori iskolák tanácsainak javaslata alapján. A BME ÉMK építőmérnöki tudományokban 19, földtudományokban 1, a BME GPK gépészeti tudományokban 26, a BME ÉPK építészmérnöki tudományokban 1,  építőművészetben 6, a BME VBK bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományokban 19, kémiai tudományokban 4, a BME VIK informatikai tudományokban 15, villamosmérnöki tudományokban 13, a BME KJK közlekedés- és járműtudományokban 13, míg a BME TTK fizikai tudományokban 12, matematika és számítástudományokban 1, pszichológiai tudományokban 7, és a BME GTK gazdálkodás- és szervezéstudományokban 4 fő részére tett doktori fokozat odaítélésére javaslatot.

Az oklevelüket átvevők nevében Szabó Bálint okleveles műszaki menedzser szólt a jelenlévőkhöz. „Doktorrá avatásunkért kérem, fogadják köszönetünket. Ígérjük, fogadalmunkhoz híven arra fogunk törekedni a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a magunk javára, hogy becsülettel teljesítsük kötelességünket, szolgáljuk a tudományt és hazánkat, Magyarországot.”

(A felavatott doktorok listája az alábbi linken olvasható – szerk.)

A testületi ülés befejezéseként a Szózat hangzott fel, majd az Elnökség a jogarnok vezetésével a „Vivat academia, vivant professores!” dallamára vonult ki az aulából.

 

A rendezvényen készült fotók a foto.bme.hu oldalon tekinthetők meg.

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság

Fotók: Geberle B.