Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Három év eredményei, új szakoktól a szabadalmakig

2024. 06. 27.
Czigány Tibor

Czigány Tibor leköszönő rektor számba vette a rektori vezetés hivatali idejének legfontosabb vívmányait.

Mint a bme.hu-n megjelent, a Műegyetem Szenátusa hétfői ülésén meghallgatta Czigány Tibor leköszönő rektor beszámolóját az egyetem elmúlt három évéről, illetve a rektori vezetés – Levendovszky János, Bihari Péter és Koczkáné Csiszár Emília rektorhelyettesek, valamint Takács Bence kabinetfőnök – tevékenységének eredményeiről. A 15 oldalas beszámoló (itt olvasható) az oktatás, a kutatás-fejlesztés és innováció, a nemzetköziesítés és a szervezetépítés, valamint a kommunikáció témakörökben 50 pontban tekinti át az eredményeket, amelyek közül a legfontosabbakat az alábbiakban ismertetjük.

Czigány Tibor a bevezetőben felidézi, hogy több rendkívüli válsághelyzet nehezítette a BME működését a kérdéses időszakban, mindenekelőtt a Covid-járványhelyzet, az energiaválság és a magas infláció. Ilyen körülmények között is folyamatosan emelkedett a felvett alap- és osztatlan képzésre jelentkezők száma és átlagos felvételi pontszáma.

Felvettek létszáma és felvételi pontszámuk

Általános felvételi eljárásban alap és osztatlan képzésre felvettek létszáma (kék) és átlagos felvételi pontszáma (piros)

A képzési kínálat két angol nyelvű alapképzési szakkal, öt mesterképzési szakkal (amelyből kettő angol nyelvű és nemzetközi együttműködésben valósul meg) és tizenöt szakirányú továbbképzési szakkal bővült. Eközben a 30 százalékot meghaladó lemorzsolódási arányt sikerült 20-25 százalékosra csökkenteni. Ugyancsak jelentős változás volt az egységes felvételi rendszer megszűnése, melynek nyomán a BME teljesítmény- és minőségközpontú, az emelt szintű érettségi követelményét minden szakon megtartó komplex felvételi követelményrendszert dolgozott ki. Kialakított egy új minőségbiztosítási szervezetet is, a Szenátus pedig elfogadta a Minőségfejlesztési Programot. Ezzel össszefüggésben átfogó elemzés készült az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerében (OHV) rendelkezésre álló adatok alapján, feltárva, hogy mely oktatóknak indokolt módszertani segítséget nyújtani.

Elkészült az egyetem Nemzetköziesítési Stratégiája, nevesítve azokat a fókuszterületeket, amelyek befolyásolják a nemzetköziesítés eredményességét, elsősorban a hallgatóvonzó képességet. A BME-nek már 372 intézménnyel 915 tématerületre van Erasmus-szerződése, köztük 12 EU-n kívüli ország 16 intézményével. Az előző Erasmus+ projekt keretében az Egyetemnek nyújtott támogatási összeg az új, 2024-26-os pályázatban 2,5-szeresére nőtt. Megkétszereződött a felvett önköltséges hallgatók száma, így a teljes önköltséges létszám évi 10 százalékkal bővült, immár a teljes nemzetközi hallgatói létszám (2700 fő) mintegy negyedét teszi ki. Nyolc reguláris és két közös képzéssel bővült az angol nyelvű BSc- és MSc-képzések köre, így 3 előkészítő, 9 alap- és 22 mesterképzés, valamint 13 doktori program érhető el reguláris képzési keretek között, továbbá 11 graduális és 9 doktori kettős vagy közös diplomás képzés érhető el idegen nyelven.

Mindhárom évben Nobel-díjas tudós (Sir Konsztantyin Szergejevics Novoszelov, Karikó Katalin, Krausz Ferenc) tartott telt házas előadást a BME-n.

Karikó Katalin Czigány Tibor

Az egyetem hallgatói soha olyan jól nem szerepeltek korábban OTDK-konferencián, mint 2023-ban: a 392 dolgozat 65 százaléka díjazott lett. 

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, valamint a Természettudományi Kar munkatársai járműipari kutatási eredményeinek hasznosítására 2022-ben megalakult a BME első két spin-off cége, majd egy évre rá a harmadik. Jelentősen növekedett az egyetem által beadott szabadalmak száma: a három év alatt összesen 23 nemzeti, 17 nemzetközi szabadalmi bejelentés, továbbá 8 nemzeti és 2 EU-s védjegybejelentés született.

A Műegyetem mindkét hazai rangsorban a második helyen szerepelt, összesítésben pedig a legjobb hazai egyetemnek bizonyult.

A nemzetközi rangsorokban előrelépett, a QS-ben több mint 100 hellyel. 327 beadott EU-s pályázatból 58 nyert, az ezekhez tartozó támogatási összeg 17,7 millió euró. A Szenátus június 24-i ülésén Czigány Tibor ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy „a BME tehát átlagosan minden harmadik napon beadott egy EU-s pályázatot és minden harmadik héten el is nyert egyet.” Hozzátette: nagy siker, hogy a Műegyetem 2 ERC-pályázaton is nyert az elmúlt két évben.

Elindult a „Fenntartható BME” program, amely négy területen fogja össze a témához kapcsolódó műegyetemi polgárokat: szemléletformálás és kommunikáció, közlekedés, hulladék- és újrahasznosítás, energetikai és vízügyek.

Rektori Kabinet, Kommunikációs Igazgatóság