Kooperatív Doktori Program 2020

 

Pályázati kiírás

2020. július 22-én megjelentek a Kooperatív Doktori Program 2020/2021. tanév pályázati kiírások az NKFIH oldalán.

Jelen pályázati kiírás keretében egy pályázó doktori hallgató 1 darab pályázatot nyújthat be és az ösztöndíjat egyszer nyerheti el.

A KDP ösztöndíjas jogviszony időtartama legfeljebb: 2020. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig tart. A KDP ösztöndíj a doktori hallgatói jogviszony idejére, de legfeljebb négy évre nyerhető el.

A megpályázható KDP ösztöndíjas hónapok száma:

 • 12 hónap
 • 17 hónap
 • 24 hónap
 • 29 hónap
 • 36 hónap
 • 41hónap
 • 48 hónap

 

Pályázatok benyújtása

A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani alábbi felületen: https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu/

A pályázatot 2020. augusztus 1. – 2020. szeptember 15. 24.00 óra (CEST) között lehet benyújtani.

 

Befogadó szándéknyilatkozat kiadásának rendje

A pályázatokat előzetesen a Doktori Iskola ügyintézőjéhez kell benyújtani befogadó szándéknyilatkozat kérelmezése céljából.

Benyújtandó dokumentumok:

 • kitöltött pályázati adatlap (xls)
 • kutatási terv a teljes időszakra
 • kutatási terv az első 12 hónapra (egy évnél hosszabb ösztöndíjak esetében)
 • pályázó szakmai életrajza
 • témavezető nyilatkozata
 • témavezető szakmai önéletrajza
 • vállalati szakértő nyilatkozata
 • vállalati szakértő szakmai önéletrajza

A Doktori Iskolák javaslata alapján a befogadó nyilatkozatokat a rektor adja ki. A pályázók az aláírt befogadó nyilatkozatot a Doktori Iskola ügyintézőjétől elektronikus formában fogják megkapni legkésőbb szeptember 12-ig.

 

További információk

Kérdés esetén a pályázók az illetékes Doktori Iskola ügyintézőhöz fordulhatnak.

 

BME KARI KDP KAPCSOLATTARTÓK

Kar

Név

E-mailcím

Beosztás

ÉMK

Dr. Krámer Tamás

kramer.tamas@epito.bme.hu

tudományos dékánhelyettes

GPK

Dr. Hős Csaba

cshos@hds.bme.hu

tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

KJK

Bónáné Mózer Krisztina

mozer.krisztina@kjk.bme.hu

hivatalvezető

TTK

Vida Mária

vidamari@ttdh.bme.hu

főtanácsos

VBK

Dr. Hornyánszky Gábor

hornyanszky.gabor@vbk.bme.hu

dékánhelyettes tehetséggondozás

VIK

Dr. Horváth Gábor

horvath.gabor@vik.bme.hu

tudományos dékánhelyettes

A veszélyhelyzet ideje alatt a személyes ügyfélfogadás szünetel!