Új Nemzeti Kiválóság Program

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíjpályázatot hirdetett az Emberi Erőforrások Minisztériuma a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlásra és a pályán tartás támogatására. Az ÚNKP ösztöndíjpályázatai olyan, a magyarországi felsőoktatási intézmények alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgatóit, valamint doktorjelöltjeit és 40 év alatti oktatóit, kutatóit támogatják, akik kimagasló kutatási és alkotói tevékenységet végeznek, abban kiváló teljesítményt nyújtanak. A program célja, hogy minden tudomány és művészeti területen támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán történő elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló, fiatal kutatók és alkotók munkáját.

Pályázati kiírás

A pályázati kiírás itt található meg.

Az ÚNKP keretében a pályázatok benyújtását, befogadását szabályozó rektori-kancellári utasítás készült. E dokumentum rögzíti azokat a pályázati feltételeket, amelyek a Támogató által megadott pályázati dokumentációban szereplő szabályozás általános vagy többféle módon értelmezhető pontjait intézményi szinten egyértelművé teszik.

Az utasítás pdf formátumban innen letölthető. Az utasítás 2. számú melléklete a Pályázat Egyezőségi Nyilatkozat (docx formátumban innen letölthető). A pályázók számára a pályázati dokumentáció összeállítását segítő ellenőrző listát állítottunk össze (xlsx formátumban innen letölthető). Továbbá rektori-kancellári utasítás készült a pályázatok rangsorolásával kapcsolatos feladatokról (innen letölthető).

Az ösztöndíjszerződések megkötésével, az ösztöndíjak kifizetésével, jogviszony-ellenőrzésekkel, a szakmai teljesítmények nyomonkövetésével, igazolásával kapcsolatos szabályokat az alábbi rektori-kancellári utasításban rögzítettük.

Kitöltendő adatlapok

Az EMMI frissítette a Kutatási terv (docx formátumban innen letölthető) és A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata (docx formátumban innen letölthető) adatlapokat.

A minisztérium továbbá kéri,  hogy a pályázás során a pályázók a frissített adatlapokat használják. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az EMMI weboldalán ezt a két adatlapot nem frissítették, így mindenképpen innen szíveskedjenek letölteni azokat!

Nyertes pályázatok

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyertes pályázóinak listája ITT található meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázók névsora változhat, amennyiben az Ösztöndíj Működési Szabályzatban foglalt kötelezettségeinek a pályázó nem tesz eleget (többek között a kötelező dokumentumokat nem nyújtja be, ösztöndíjhoz kapcsolódó jogviszonya nem jön létre, azt nem igazolja a BME felé szeptember 20-ig, nem írja alá az ösztöndíjszerződést). A nyerteseknek gratulálunk, kutatási tevékenységükhöz sok sikert kívánunk!

A nyertes pályázók által kitöltendő dokumentumok:

- ösztöndíj elfogadó nyilatkozat minta
- fogadó felsőoktatási intézmény befogadó nyilatkozat minta

BME intézményi kapcsolattartók:

Kar Név Beosztás Épület, emelet Telefon E-mail cím
Építőmérnöki Kar Dr. Krámer Tamás tudományos dékánhelyettes

K ép. 1. em. 28.

+36 (1) 463-3531 kramer@vit.bme.hu
Gépészmérnöki Kar Dr. Kovács Ádám tudományos dékánhelyettes K ép. 1. em. 24. +36 (1) 463-1367 adamo@mm.bme.hu
Építészmérnöki Kar Dr. Sipos András tudományos dékánhelyettes K ép. 1. em. 23. +36 (1) 463-3521 tdh@epitesz.bme.hu
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dr. Bodzay Brigitta irodavezető K ép. 1. em. 22. +36 (1) 463-3673 vbk_kfi@mail.bme.hu
Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dr. Levendovszky János tudományos dékánhelyettes

Q ép. B
mfsz. 17.

+36 (1) 463-2151 levendov@hit.bme.hu
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Dr. Mészáros Ferenc hivatalvezető

K ép. 1. em. 27.

+36 (1) 463-3618

fmeszaros@
mail.bme.hu
Természettudományi Kar Adamis-Szél Viktória hivatalvezető K ép. 1. em. 18. +36 (1) 463-3758 adamisviki@ttdh.bme.hu
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Verebics Ilka ügyvivő szakértő Q ép. A mfsz.16. +36 (1) 463-3749 verebicsi@gtdh.bme.hu