Ugrás a tartalomra

eköp
Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP)

A Kormány ösztöndíjat alapít Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program néven (EKÖP), valamint ennek részeként Kooperatív Doktori Program (EKÖP-KDP) néven, amely a felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatokat foglalja magában.

rektor
Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program - Kooperatív Doktori Program (EKÖP-KDP)

A EKÖP célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában. A Program azok számára biztosít támogatást, akik doktori hallgatói státuszuk mellett felsőoktatási intézményen kívül más munkahelyen is végeznek kutatómunkát, amely elősegíti tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását. 

dkö
DOKTORANDUSZI KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM (DKÖP):

A 2023-ban indult program általános célja a fiatal kutatók pályafutásának támogatása, a program rész-célja a tudomány és az ipar között meglévő együttműködés elmélyítése és érvényesítése: a hazai Állami Ösztöndíjas (ÁÖ) doktoranduszok kutatói életpályán való elindulásának támogatása, a tudomány és az ipar között meglévő együttműködések elmélyítése, magas szintű kutatások és az innovációs teljesítményre való motiválás, az ipari hasznosítás ösztönzése, tudománynépszerűsítő, tehetséggondozói és egyéb kutatáshoz/innovációhoz kapcsolódó tevékenység vállalása.

unkp
ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM (ÚNKP)

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (Támogató) és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (Szakmai közreműködő) az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) keretében évente ösztöndíjpályázatot hirdet több témakörben. Az ÚNKP program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját. 

reaktor
OTKA PÁLYÁZATOK

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett OTKA kutatási pályázatok célja, hogy elősegítsék a magyar tudományos kiválóságok fejlődését, támogatást adjanak színvonalas kutatások folytatására. Az egyes pályázattípusokra egyéni kutatók, valamint kutatócsoportok jelentkezhetnek,  akik az elkövetkezendő 3 vagy 4, illetve 5 évre nyerhetnek támogatást tudományos munkájukhoz.