Kooperatív Doktori Program 2021

 

Pályázati kiírás:

2021. június 17-én megjelentek a Kooperatív Doktori Program 2021/2022. tanév pályázati kiírások az NKFIH oldalán.

Jelen pályázati kiírás keretében egy pályázó doktori hallgató 1 darab pályázatot nyújthat be és az ösztöndíjat egyszer nyerheti el.

A KDP ösztöndíjas jogviszony időtartama: 2022. február 1-től legfeljebb 2025. augusztus 31-ig tart. A KDP ösztöndíjas jogviszony kezdete jelen kiírás keretében 2022. február 1. Más időpontban az ösztöndíjas jogviszony nem kezdhető meg.

KDP ösztöndíj a doktori hallgatói jogviszony idejére, de legalább 24 és legfeljebb 43 hónapra nyerhető el. A megpályázható KDP ösztöndíjas hónapok száma:

  • 24 hónap
  • 31 hónap
  • 36 hónap
  • 43 hónap

 

Pályázatok benyújtása:

A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani alábbi felületen: https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu/

A pályázatot 2021. július 12 – 2021. augusztus 31. 12.00 óra (CEST) között lehet benyújtani.

 A pályázat beadásához készült Ajánlásokat itt olvashatják.

A pályázati felület 2021. július 12-én megnyílt.

 

Befogadó szándéknyilatkozat kiadásának rendje:

A pályázási szándékot 2021. július 26-ig kell jelezni a Doktori Iskola adminisztrációjához küldött e-mailben.

A teljes pályázati anyagot előzetesen a Doktori Iskola ügyintézőjéhez kell benyújtani augusztus 20-ig befogadó szándéknyilatkozat kérelmezése céljából.

A Doktori Iskolák javaslata alapján a befogadó nyilatkozatokat a rektor adja ki. A pályázók az aláírt befogadó nyilatkozatot a Doktori Iskola ügyintézőjétől elektronikus formában fogják megkapni legkésőbb augusztus 30-ig.

 

További információk:

Kérdés esetén a pályázók az illetékes Doktori Iskola ügyintézőhöz fordulhatnak.

 

Kar

Doktori Iskola

Név

E-mailcím

ÉMK

Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola

Dr. Kövesdi Balázs Géza

kovesdi.balazs@emk.bme.hu

GPK

Pattantyús Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Dr. Hős Csaba

cshos@hds.bme.hu

ÉPK

Csonka Pál Doktori Iskola

Fehér Krisztina

fkristin66@gmail.com

ÉPK

Építőművészeti Doktori Iskola

Karner Anikó

karner.aniko@epk.bme.hu

VBK

Oláh György Doktori Iskola (Kémiai és Vegyészmérnöki tudományok)

Zsadányi Gabriella

zsadanyi.gabriella@vbk.bme.hu

VIK

Informatikai Tudományok Doktori Iskola

Dr. Horváth Gábor

horvath.gabor@vik.bme.hu

VIK

Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola

Dr. Horváth Gábor

horvath.gabor@vik.bme.hu

KJK

Kandó Kálmán Doktori Iskola

 Mózer Krisztina

 mozer.krisztina@kjk.bme.hu

TTK

Fizika Tudományok Doktori Iskola

Vida Mária

vidamari@ttdh.bme.hu

TTK Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola Matolcsi Máté matemato@gmail.com

TTK

Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív tudományok)

Lukács Ágnes

alukacs@cogsci.bme.hu

GTK Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Marusa Kata marusa.kata@gtk.bme.hu