CELSA Kutatási Támogatás

 

A CELSA program

A Central Europe Leuven Strategic Alliance (Közép-Európai Leuveni Stratégiai Együttműködés, CELSA) Board Meeting 2016-ban létrehozta a CELSA Research Fund virtuális közös kutatás-finanszírozási alapot. Ennek keretében a KU Leuven és a BME, valamint további 7 európai egyetem (Charles University, Czech Technical University in Prague, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Katholieke Universiteit Leuven, Semmelweis Egyetem, University of Ljubljana, University of Tartu) együttműködést írt alá.

A program célja, hogy elősegítse a partneregyetemek részvételét közös kutatásokban, amely a kutatócsoportok együttműködése révén sikeres K+F+I területek minőségi továbbfejlesztésére biztosít lehetőséget. A cél, hogy a nyertes kutatócsoportok a projekt végére olyan szintre jussanak, hogy nyerési eséllyel induljanak jövőbeni H2020, vagy annak helyébe lépő, illetve más rangos európai pályázatokon.

A 2017 januárjában indult program 3 éven át tart. Évente egy közös felhívást írnak ki, amelyen várhatóan 10-11 CELSA kutatási pályázat nyer támogatást.

 

A pályázat nyertesei

2017. évi felhívás (first call): Poppe László egyetemi tanár (VBK Szerves Kémia és Technológia Tanszék), Antal Péter egyetemi docens (VIK Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék)

2018. évi felhívás (second call): Nyulászi László egyetemi tanár (VBK Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék), Vicsi Klára tudományos tanácsadó (VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszék)

2019. évi felhívás (third call): Marosi György egyetemi tanár (VBK Szerves Kémia és Technológia Tanszék), Oláh Julianna egyetemi adjunktus (VBK Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék)

 

Pályázati dokumentumok

CELSA 2017

CELSA 2018

CELSA 2019

CELSA 2020

 

BME CELSA koordinátor

Dr. Csákány Anikó igazgató, Rektori Kabinet Tudományos és Innovációs Igazgatóság (aniko.csakany@mail.bme.hu, 463-1836)

 

A programmal kapcsolatos híreink

2017.02.15.: Komoly várakozások előzik meg hét európai egyetem új együttműködését

2018. 01. 31.: Intenzívebb lehet a nemzetközi kutatási pályázatokban való részvételünk