Félévnyitó vezetői munkaértekezletet tartott a Műegyetem rektora

Czigány Tibor az elmúlt év eredményeit és a következő félév terveit és feladatait ismertette előadásában a BME vezető munkatársaival.

A 2021/2022-es tanév első félévét a szeptember 3-i vezetői tanévnyitóval kezdte a Műegyetem, amelyre a jövőben minden szemeszter elején sor kerül. A 2022. február 7-én, a BME Q épületének nagyelőadójában megtartott közös félévnyitó munkaértekezletre ismét a karok, a tanszékek, a Kancellária és egyéb szervezeti egységek mintegy százötven vezetője kapott meghívót. Czigány Tibor rektor prezentációjában a tanév során oktatás, kutatásfejlesztés és nemzetközi kapcsolatok területén elért műegyetemi eredményeket és a további célkitűzéseket ismertette. A prezentáció befejezését követően a jelenlévő vezetők számos feltett kérdésükre kaptak választ.

Az oktatásról szólva Czigány Tibor többek között hangsúlyozta, hogy a HVG 2022-es rangsorában a BME intézményi szinten megőrizte második helyét. A Műegyetem nyolc kara közül hat van az ország első húsz kara között a HVG által értékelt 153-ból. A kutatásfejlesztési területről kiemelte a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ műegyetemi Horizon Europe pályázatokat ösztönző tevékenységét, valamint a kutatásfejlesztési nagypályázatok terén ­– különösen a Tématerületi Kiválósági Programban, az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázatban, valamint a Kompetencia Központ pályázat folytatásában – elért eredményeket. A rektor külön kiemelte a Kooperatív Doktori Program műegyetemi pályázói sikereit. Elmondta, hogy a BME 2022-ben középiskolásoknak is hirdet Tudományos Diákköri (TDK) szekciót, így a legtehetségesebb jelentkezők a felvételi előtt megismerhetik a BME oktatóit. Kiemelte, hogy a Műegyetem Szenátusa 2021 decemberében elfogadta a BME nemek közötti egyenlőséget biztosító stratégiáját (Gender Equality Plan) és folyamatban van az intézményi klímavédelmi stratégia összeállítása is. Hozzátette, hogy 2022 júniusában ismét a BME Innovációs Napon – és új programelemként egy kompetenciavásár keretében – mutatkoznak be a Műegyetem fejlesztései és kutatási eredményei. A nemzetközi terület eredményei között említette a kapcsolat erősítését a magyarul oktató határon túli intézményekkel, valamint az Erasmus hallgatói, oktatói és nem-oktatói mobilitás ösztönzését. A BME nemzetközi felsőoktatási kongresszus – a  European University Association konferencia – házigazdája lesz 2022 áprilisában. 2022 májusában pedig a Műegyetem szervezi meg az EELISA nemzetközi egyetemi szövetség partnereinek találkozóját. Tavasszal folytatódik a 240. évfordulós eseménysorozat, többek között a Műegyetemi Szimfonikusok és a Műegyetemi Kórus májusi ünnepi koncertjével. A programsorozat részeként megnyílik a Műegyetemi Látogatóközpont kiállítótere, amelynek kivitelezése már most zajlik a Kancellária, valamint az Építészmérnöki Kar együttműködésében.

Czigány Tibor előadásában bemutatta azt is, hogy a BME tevékenységei szorosan kapcsolódnak az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) magyarországi iparfejlesztési és felsőoktatási stratégiájához, valamint az egyetem Intézményfejlesztési Terve is összhangban van ezekkel. A rektor a Műegyetem előtt álló feladatok között említette a hosszabb távú intézményi jövőkép közös megfogalmazását és az ehhez kapcsolódó stratégiaalkotást. Mint mondta, ebből a célból munkacsoportok alakultak (vízió, rangsor, indikátorok, fenntarthatóság, infrastruktúra), amelyek egy területre vonatkozóan az egyetem és a kapcsolódó környezet helyzetképét és a javasolt stratégiai irányokat foglalják össze. Czigány Tibor kitért a megújult hazai felsőoktatási ökoszisztémára is, amelynek működése a Műegyetem számára is szolgálhat tapasztalatokkal.

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Csoport

Fotó: Geberle B.