Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

ÜLÉSEZETT A MŰEGYETEM SZENÁTUSA

2024. 05. 28.
Image of BME K building

A május 27-i ülésen kitüntetések átadása után, mintatantervekről, szakindításról és szakfelelősök kijelöléséről döntött a BME Szenátusa, valamint a rektori beszámolóra is sor került.

A május 27-i ülésen kitüntetések átadása után, mintatantervekről, szakindításról és szakfelelősök kijelöléséről döntött a BME Szenátusa, valamint a rektori beszámolóra is sor került.
 

A Műegyetem „Esélyért” Díját idén Toldy Andreának, a BME Gépészmérnöki Kar egyetemi tanárának ítélte oda az Esélyegyenlőségi Bizottság a gyermekes családok támogatásáért, az E épületben található családbarát közösségi tér létrehozásáért, illetve a Családbarát Munkahely cím  elnyeréséért végzett munkájáért. Toldy Andrea a díjat Czigány Tibor rektortól, Verseghi-Nagy Miklós kancellártól, valamint Ollári Szilviától, az Esélyegyenlőségi Bizottság elnökétől vette át a Szenátus ülésének kezdetén.
 

A Szenátus ülésén vette át a május 11-i Ünnepi Szenátus alkalmából kapott József Nádor-díjat Pataricza András, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar egyetemi tanára, valamint a Stoczek József-díjat vett át Veres János, a Központi Tanulmányi Hivatal munkatársa. (Laudációjuk az Ünnepi Szenátusról megjelent hírben olvasható – a szerk.)

A kitüntetések átadása után, napirend előtt Czigány Tibor a legutóbbi Szenátus óta történt események és műegyetemi sikerek közül emelt ki néhányat. Beszámolt, többek között, a Nobel-díjas tudósok látogatásáról, a BME-s startup, a BridgeAId sikeréről, valamint a legfrissebb hírről, Kapu Tibor és Cserényi Gyula, két műegyetemi diplomás mérnök kiválasztásáról az űrutazásra.

Az ülés napirend szerinti részében Charaf Hassan, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja ismertette előterjesztését az Űrtechnológiai szakember szakirányú továbbképzési szak mintatantervének módosítására, amelyet a Szenátus egyhangúlag támogatott. A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánja, Varga István javaslatot nyújtott be az EHS szakmérnök és EHS szakember szakirányú továbbképzési szakok indítására, valamint Mészáros Ferenc egyetemi docens szakfelelősi kijelölésére, melyet elfogadott a testület. A Szenátus ugyancsak jóváhagyta Aszódi Attila, a BME Természettudományi Kar dékánjának előterjesztését Czifrus Szabolcs egyetemi docens szakfelelősi kijelölésére az Orvosi fizika MSc szakon, valamint a szak mintatantervének módosítására.

Az ülés „Egyebek” napirendi pontjában Verseghi-Nagy Miklós kancellár válaszolt a BME költségvetését érintő kérdésekre. A BME kancellárja hangsúlyozta, hogy a BME pénzügyi helyzete stabil.

Czigány Tibor elmondta, hogy a jelenlegi rektori vezetés elmúlt hároméves munkájának eredményeit 50 pontban, két részben, a május 27-i és a június 24-i Szenátuson ismerteti, valamint írásban is megkapják a Szenátus tagjai. 

Az eredményekről beszámolva, az oktatás területéről kiemelte, hogy a 2021. és 2024. közötti időszakban számos intézkedést hoztak annak érdekében, hogy az Egyetem képzései jobban láthatóvá váljanak, vonzóbbak legyenek a jelentkezők számára. Hozzátette, elkészült az Egyetemi Habilitációs és Doktori Bizottság ajánlása az etikus publikálásról, a Tudományos Tanács pedig elkészítette a BME első Publikációs stratégiáját, amelynek eredményeképpen a minőségi cikkek számának növekedése várható. A nemzetköziesítéssel kapcsolatban kiemelte, hogy az elmúlt három évben a BME megújította intézményi kapcsolatait a határon túli, magyar nyelvű képzést folytató egyetemekkel/intézményekkel, valamint lendületbe hozta az Erasmus-mobilitást, így a BME-nek mára 372 intézménnyel 915 tématerületre van Erasmus-szerződése. A mobilitásban résztvevők az EU partnerországai mellett 12 EU-n kívüli országban is folytathatják tanulmányaikat. Czigány Tibor több szervezeti eredményt is említett, így például azt, hogy 2023 júniusában új Etikai Kódexet fogadott el a Szenátus, valamint megújult az Etikai Bizottság mind összetételében, mind eljárásrendjében. Elkészült a BME első Nemek Közötti Egyenlőségi Terve is. A rektor a kommunikációs kezdeményezések között kiemelte a 2021-ben elindított, a munkatársakat tájékoztató Műegyetemi Hírlevelet, amelyet 4000 munkatárs kap meg havi rendszerességgel. Elmondta, hogy 2023 januárja óta megjelenik a BME Partner hírlevél is, amely mintegy 1300 gazdasági és ipari partner, valamint követségek, TéT-szakdiplomaták számára ad információt minden hónapban. Emellett mintegy 800 nemzetközi partner kap angol nyelvű hírlevelet félévente.  Megnyílt a BME Látogatóközpont a Központi épület magasföldszintjén, ahol egyetemtörténeti kiállítás tekinthető meg. Elindult az egyetemi honlapon az összegyetemi, nemzetközi léptékű sikereket szemléző BME Sikerfigyelő oldal.

 

A Szenátus 2024. május 27-i ülésének napirendje és előterjesztései itt, hangfelvétele itt érhető el.

 

A Szenátus következő, rendkívüli ülésén, június 10-én szavaz a rektori pályázatokról.

 

A rektori pályázatok itt érhetők el.

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság