Ugrás a tartalomra

Közalkalmazotti Tanács

Általános szenátusi tagválasztás 2024

A Közalkalmazotti Tanács mellett működő Választási Bizottság megállapította a nem oktató-kutató-tanár egyetemi polgárok körében tartott általános szenátusi tagválasztás eredményét, amelyet a Választási Bizottság határozata tartalmaz.

A Közalkalmazotti Tanács mellett működő Választási Bizottság megállapította a szenátusi tagjelöltek végleges listáját, amelyet ez a dokumentum tartalmaz.

A BME 2020. évben választott Szenátusának mandátuma 2024. szeptember 28. napján lejár, így a BME Rektora kitűzte a szenátusi tagok általános választását. A nem oktató-kutató-tanár munkakörben foglalkoztatott egyetemi polgárok egy szenátusi tagot választanak, amely választási folyamatot a Közalkalmazotti Tanács mellett működő Választási Bizottság bonyolítja le.

A Szenátus Ügyrendje a Választási Bizottságot felhatalmazta a választás ezen része eljárásai szabályainak megalkotására. A Választási Bizottság a felhatalmazás alapján elfogadta a nem oktató-kutató-tanár egyetemi polgárok szenátusi tagválasztásának szabályairól szóló 1/2024. számú határozatát.

Közalkalmazotti Tanács választás 2023

A Közalkalmazotti Tanács mellett működő Választási Bizottság határozatai:

A Választási Bizottság 2023. szeptember 20-i ülésén hozott határozatával megállapította a választás eredményét. A határozattal szemben a közzétételt követő öt napon belül az aktív választójoggal rendelkező közalkalmazott kifogással élhet.

A határozat közzétételének időpontja: 2023. szeptember 21.

A Választási Bizottság 2023. szeptember 11-i ülésén hozott határozatával

 • megállapította a jelöltek listáját, akiknek a névsorát a szavazólap tartalmazza; és
 • a választást 2023. szeptember 18-19. napjára kitűzte.

A Választási Bizottság egyidejűleg megállapította (átfogó) szervezeti egységenként a választásra jogosultak névjegyzékét a következők szerint:

A szavazásra, a szavaztok leadására kijelölt helyszíneket az (átfogó) szervezeti egység állapítja meg és az érintett közalkalmazottakat a helyben szokásos módon értesíti.

A választás során a szavazatszedő helyeken az alábbi

 • jegyzőkönyvet és
 • ellenőrző lapot

kell használni.

Tisztelt Munkatársunk!

A BME 2018-ban megválasztott Közalkalmazotti Tanácsának mandátuma 2023-ban lejárt, így idén új Közalkalmazotti Tanácsot kell választani.

A Közalkalmazotti Tanács mellett működő Választási Bizottság a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 240. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva 2023. július 3-i ülésén elfogadta a Közalkalmazotti Tanács tagjainak választásáról szóló szabályzatot, valamint ahhoz kapcsolódó eljárási cselekmények ütemezését, továbbá az Mt. rendelkezési alapján megállapította az aktív (választó) és passzív (választható) választójoggal rendelkező közalkalmazottak névjegyzékét.

A választás első szakasza a jelöltállítás, ami az Mt. rendelkezései szerint ajánlások gyűjtésével vagy a szakszervezet útján történő jelöltállítással történhet. A Közalkalmazotti Tanács tagjának az ajánlható, aki passzív választójoggal rendelkezik és az adhat ajánlást, aki aktív választójoggal rendelkezik. Tagjelölt az lehet, aki legalább 50 (ötven) érvényes ajánlással rendelkezik vagy a szakszervezet jelöltként ajánlja. Az ajánlások gyűjtése szempontjából az egész egyetem egyetlen választási körzetnek számít, így szervezeti egységre vonatkozó megkötés nélkül bárki ajánlhat tagjelöltet (azaz pl. az OMIKK-ban foglalkoztatott közalkalmazott ajánlhat olyan jelöltet, aki a VBK-n foglalkoztatott).

Ajánlásokat kizárólag a mellékelt ajánlóíven lehet gyűjteni, de azt az indulni szándékozó jelölt nevében bárki gyűjtheti.

A Közalkalmazotti Tanács tagjai választásának érvényes és eredményes lebonyolítása közös érdekünk, ezért kérem, hogy

az átfogó szervezeti egységben helyben szokásos módon tájékoztassa a közalkalmazottakat a választásról, a választás szabályairól, a jelöltállítás folyamatáról, az aktív és passzív választók névjegyzékéről;

az átfogó szervezeti egység titkárságán (karok esetében a dékáni hivatalban) igény esetén biztosítsanak lehetőséget ajánlóív felvételére;

az átfogó szervezeti egységben helyben szokásos módon tájékoztassa a közalkalmazottakat arról, hogy az összegyűjtött ajánlásokat az átfogó szervezeti egység Választási Bizottsági tagjánál lehet benyújtani, akik a következők:

OMIKKZsiga Sándor
FIEKFlachner Bernadettet
Kancellária Huszti Zoltán
Rektori KabinetIzbéki Gabriella
TTKKelemen Sarolta
VIKMinkó Dávid
ÉPKBányász Péter
ÉMKKónya Éva
GTKCseh Katalin
GPKSzabó Tibor
KJKMikus Eszter
VBK Tőrincsi Mercédesz

Közalkalmazotti Tanács választás 2018

A választás érvényes és eredményes lett!

A Közalkalmazotti Tanács tagjai:

 • Elnök:  Dr. Hős Csaba
 • Elnökhelyettes:  Veress János
Tagok:
névszervezeti egységegyetemi mellék
Gazdag-Takács MártaGTK2132
Dr. Herczeg LeventeGPK2407
Dr. Hős CsabaGPK2216
Kollár AnikóÉMK1251
Kunsági LászlóKTH2461
Dr. Lógó JánosÉMK1325
Dr. Molnár Zoltán GáborTTK5661
Mózer KrisztinaKJK3618
Dr. Papp ZsoltTTK4181
Szalma ÉvaGTK3759
Szandi LajosVIK2169
Veress JánosKTH3452
Vertetics ZoltánVBK1424

Közalkalmazotti Tanácson belüli funkciók, feladatok, szerepkörök:

 • Dr. Hős Csaba - elnök - Rektori Tanács ülésén szavazati jogú tag, Szenátusi Ülésen tanácskozási jogú tag

 • Veress János - elnökhelyettes

 • Dr. Molnár Zoltán Gábor - Oktatási Bizottság delegált

 • Dr. Hős Csaba - Tudományos Bizottság delegált

 • Dr. Herczeg Levente - Gazdasági Bizottság delegált

 • Vertetics Zoltán - Esélyegyenlőségi Bizottság delegált

 • Szandi Lajos - honlapfelelős, levelező lista admin, 

 • KT ülésekre állandóan meghívott:
  Dr. Pacher Pál - korábbi KT elnök

 • Póttagok a KT választáson kapott szavazatok csökkenő sorrendjében:
  Szűcs Gábor