17 célkitűzés egy jobb világért – 10. Egyenlőtlenségek csökkentése

A „Fenntartható Kedd(v)” elnevezésű cikksorozatban 17 héten keresztül sorba vesszük az ENSZ által kijelölt 17 fenntartható fejlődési célt, amely jobbá teheti a világot.

Ez alkalommal a 10. Egyenlőtlenségek csökkentése céllal foglalkozunk részletesebben, melynek lényege:

Csökkenteni az országokon belüli és az országok közötti egyenlőtlenségeket

Segítsd a hátrányos helyzetben lévőket!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem elkötelezett mind az oktatás, mind a kutatás-fejlesztés terén az országon belüli és az országok közötti egyenlőtlenségek csökkentése iránt.

A Műegyetem elkötelezett munkavállalói és hallgatói esélyegyenlőségének biztosítása iránt. 2021 októberében a meglévő egyetemi szabályozási kerettel, valamint a nemzeti és európai szakpolitikákkal összhangban kidolgozott Nemek Közötti Egyenlőségi Terv (BME GEP) tovább erősíti az egyetem elkötelezettségét a befogadó intézményi kultúra és a nemi alapú megkülönböztetés elleni küzdelem iránt.

Az oktatást tekintve a BME az ország minden tájáról fogad hallgatókat, és különböző lehetőségekkel támogatja a szegényebb régiókból érkezőket. Az egyetemi szabályzatok alapján felállított normarendszer szerinti rászoruló hallgatók jogosultak igénybe venni alaptámogatást a beiratkozáskor, rendszeres szociális támogatást a hallgatói éveik alatt, Bursa Hungarica Felsőoktatási és Önkormányzati ösztöndíjat, illetve szociális alapú kollégiumi elhelyezést a BME 8 db kollégiumának valamelyikében.

A Műegyetemen 1985 óta folynak idegen nyelvű graduális képzések. 2023-ban 2397 külföldi hallgató tanult a BME-n, ami teljes hallgatói létszámnak kb. 12%-a. A fejlett országok mellett a fejlődő országokból is érkeznek hallgatók a Műegyetemre tanulni. 2024. februárjában 51 ország 182 diákja vette át a diplomáját. A végzett egyetemisták közül a legtöbben Tunéziából, Azerbajdzsánból és Pakisztánból jöttek a BME-re tanulni, de a diplomát szerzők között az Amerikait Egyesült Államokból, Iránból, Namíbiából és a Zöld-foki-szigetekről érkezett hallgatók is voltak. Az itt elsajátított tudásukkal hozzájárulhatnak országuk fejlődéséhez, ezáltal pedig az egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A Műegyetemen a külföldi hallgatók tanulmányait különféle ösztöndíjprogramok segítik. Ilyen például az Erasmus, az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak, a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram, a Stipendium Hungaricum ösztöndíj: utóbbi révén kerül a legtöbb külföldi diák a Műegyetemre (2023-ban 1250 fő a 2397 fő külföldi hallgató közül). A Stipendium Hungaricum a Magyar Kormány által, 2013-ban alapított ösztöndíjprogram. Ennek keretében a résztvevő külföldi hallgatóknak nem kell tandíjat fizetniük, havi ösztöndíjat, kollégiumi elhelyezést kapnak vagy további hozzájárulást a szállásköltségekhez, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok szerinti egészségügyi szolgáltatásokat is igénybe vehetik.

A Műegyetem hazai hallgatóinak is van lehetősége külföldön tanulni, ezáltal az ott megszerzett tudást Magyarországon kamatoztatni, amely hozzájárulhat a fejlett országokhoz történő felzárkózáshoz. A 2024. januárjában megrendezett Nemzetközi Mobilitási Infónapon az EELISA Európai Egyetemi Szövetség elérhető pályázati lehetőségeiről, a CEEPUS mobilitási programról, a PES fizetett szakmai gyakornoki lehetőségről is információkat kaptak az érdeklődők. Emellett a szervezők bemutatták az Erasmus Európán belül és kívül elérhető tanulmányi ösztöndíj, szakmai gyakorlat pályázati lehetőségeit is.

A Műegyetem nagy gondot fordít arra is, hogy megismertesse a hallgatóit azokkal a cégekkel, amelyek leendő foglalkoztatóik lesznek, ezért évente két alkalommal, tavasszal és ősszel is megrendezésre kerül a Műegyetemi Állásbörze, amelyre az ország minden területéről érkeznek cégek. Ez szintén elősegítheti az országon belüli egyenlőtlenségek csökkentését, mivel nem csak Budapesten tudnak elhelyezkedni a végzett hallgatóink.

Fentieken kívül az egyenlőtlenségek csökkentése fenntarthatósági célhoz köthető a BME szinte valamennyi karának tevékenységét érintően 8 publikáció, 22 hallgatói projekt, és 27 oktatott tárgy.

Az SDG kifejezés a Sustainable Development Goals rövidítése, azaz a világ vezetői által a 2015-ös ENSZ csúcstalálkozón elfogadott 17 fenntartható fejlődési célt jelenti, amely meghatározza a fejlődés új, egyetemes irányait. A „Fenntartható Kedd(v)” elnevezésű cikksorozatban 17 héten keresztül sorba vesszük a 17 fenntartható fejlődési célt és bemutatjuk, hogy a BME saját lehetőségein belül mit tesz adott cél megvalósítása érdekében. A fejlődési célokkal a BME kampusz 3 legforgalmasabb épületének (E, K, Q) bejáratánál elhelyezett táblák segítségével játékosan is ismerkedhetnek az érdeklődők. A témában további tájékozódási lehetőséget nyújt a BME GreenHub elnevezésű Facebook csoporthoz való csatlakozás, valamint a BME központi honlapján elérhető BME a Fenntarthatóságért felületen elérhető információ

 

GD, KK (BME a Fenntarthatóságért Munkacsoport)