Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Még több figyelem a tehetségsegítőknek és a tehetségeknek

2024. 07. 05.
TT LOGO

Hallgatók, oktatók, kutatók, középiskolás diákok. Mind a BME Tehetségsegítő Tanácsa célcsoportjai, akiket számos program és lehetőség vár a Műegyetemen.

Intenzívebb lett a kapcsolat az utóbbi években a továbbtanulás előtt álló középiskolás diákokkal és pedagógusaikkal, és egyre több lehetőség van a Műegyetemet választó hallgatók differenciált tehetséggondozására is. Az akadémiai pályában rejlő lehetőségek bemutatásával, életpálya-tervezéssel és saját kezdeményezésű mentorprogrammal is segítik az BME-s oktatói-kutatói utánpótlást, emellett az intézmény falain belül és kívül is élénkül a tehetségsegítés, és 2023-tól családbarát (munka)hellyé lépett elő a Műegyetem.

Ezek a főbb fókuszpontjai a BME 2021-ben újjáalakult Tehetségsegítő Tanácsa (TT) szervezetnek, amely július 2-án, a Központi épület Pécsi Eszter termében a Műegyetem oktatóinak és doktoranduszainak szervezett karközi rendezvényt „Tehetséggondozás felsőfokon: Műegyetemi jó gyakorlatok és további tervek” címmel.

TT workshop

A rendezvényt azzal a céllal hívta életre a BME TT, hogy a tehetséggondozás iránt érdeklődő vagy abban már aktívan is tevékenykedő oktatókkal megismertessék a szervezet eddigi eredményeit, ezen felül résztvevői javaslatokat, ötleteket és tapasztalatokat gyűjtsenek a jövőbeli programokhoz.

Bagi Kati

A tehetségsegítő kezdeményezés egésze és alprogramjainak egyik motorja Bagi Katalin, a BME Tehetségsegítő Tanácsa (TT) elnöke, a BME Építőmérnöki Kar (BME ÉMK) Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék egyetemi tanára. A résztvevők köszöntése után átfogóan ismertette a BME TT céljait, szervezeti felépítését és levezető elnökként koordinálta az eseményt.

hallgatóság

A középiskolás diákokkal és tanáraikkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozik a BME TT első munkacsoportja, amelynek eredményeiről Hornyánszky Gábor, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME VBK) tehetséggondozással kapcsolatos ügyekért felelős dékánhelyettes, a Szerves Kémia és Technológia Tanszék tanszékvezető-helyettes egyetemi docense számolt be. A pályaorientációt fókuszba helyező munkacsoport rendszeres iskolalátogatásokon és a középiskolásoknak szervezett egyetemi programokon népszerűsíti a műegyetemi oktatási palettát és a karokat, emellett saját ösztönzőrendszert működtet az intézményt választó diákok számára („BME-s lettem” ösztöndíjpályázat). Olyan pályaorientációs programokat szerveznek, ahol a középiskolások megismerhetik a mérnöki, műszaki, informatikai vagy természettudományi területeket, és az ezekben rejlő karrierlehetőségeket (a TT tagjai közül számosan részt vesznek például a Lányok Napja, HiSchool Feszt, Science Camp stb. szervezésében). Az intézmény népszerűsítése érdekében a munkacsoport szorosan együttműködik a Műegyetemi Támogatói és Baráti Körrel a BME Tech Day programsorozat szervezésében, emellett aktívan kivette részét a matematikus Alumni Klub megalapításában is (a középiskolás közönség számára rendezett legutóbbi Tech Day esemény beszámolója itt olvasható, a szerk.). A jövőben a jelenlegiek mellett még több középiskolai látogatást és kari programot terveznek, illetve szeretnék bevonni a szakkollégiumokat is egyes kezdeményezésekbe.

Az előadás anyaga itt érhető el.

kérdezők

A második munkacsoport a Műegyetemre érkező hallgatók felkészültségének, képességeinek mérésével és ennek alapján való differenciált tehetséggondozásával foglalkozik. Az eredményeket Szilágyi Brigitta, a BME Természettudományi Kar (BME TTK) Matematika Intézet Algebra és Geometria Tanszék egyetemi docense ismertette. A munkacsoport a 2018 és 2023 közötti időszakra vonatkozóan górcső alá vette a komplex bemeneti tesztek eredményeit, az oktatási rendszerben a pandémia okozta változásokat, valamint az általános és online tanulási szokásokat és mintákat. Nyomonköveti a BME GTK és az ELTE együttműködésében folyó intervenciós kutatásokat, amelyek célja a hallgatói lemorzsolódás csökkentésére alkalmas módszereket találni. A munkacsoport 2024 szeptemberétől néhány újabb érdeklődő műegyetemi karon szeretné megvalósítani ezt a kísérleti programot.

Az előadás anyaga itt érhető el.

hallgatóság

A műegyetemi kutatói-oktató utánpótlást célozza meg a harmadik munkacsoport, amelynek tevékenységét Bagi Katalin ismertette. A munkacsoport igyekszik minél jobb feltételeket biztosítani arra, hogy már hallgatói korban bevonhassák a tanszékek a tehetséges egyetemistákat az oktatássegítésbe.  Céljuk megtalálni, felkészíteni és ösztönözni a tudományos kutatómunka iránt érdeklődő fiatalokat, emellett a kiváló hallgatók mentális közérzetére vonatkozó vizsgálatokat végeznek és segítő kezdeményezéseket szerveznek számukra. 

Az előadás anyaga itt érhető el.

Bagi Kati

Berezvai Szabolcs, a BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK) Műszaki Mechanikai Tanszék adjunktusa a negyedik munkacsoport nevében prezentálta a tehetségsegítést BME-n belül és kívül megjelenítő  tevékenységeket. Többek között ez a csoport koordinálta a TT arculatváltását és megújult honlapjának kialakítását is. A munkacsoport aktívan keresi a lehetőségeket a tehetséges hallgatók bemutatására és szerepeltetésére (például mini interjúk, videók elkészítése.), a megjelenésekben pedig aktívan együttműködik a BME Kommunikációs Igazgatósággal. Az eseményen Molnár Bálint kommunikációs igazgató röviden ismertette azt a műegyetemi hallgatók kutatásait bemutató tudományos ismeretterjesztő és pályaorientációs projekttervet, amellyel a Tehetségsegítő Tanács és a Kommunikációs Igazgatóság együttműködve pályázott a Mecenatúra felhíváson elnyerhető támogatásra.

Az előadás anyaga itt érhető el.

Rózsa Szabolcs

A fiatal műegyetemi kollégáknak támogató közeget nyújtó családbarát (munka)hely kialakítását és a témával kapcsolatos kezdeményezéseket gondozza az ötödik munkacsoport, amelyet Toldy Andrea, a BME GPK Polimertechnika Tanszék egyetemi tanára mutatott be. A BME TT olyan programokat hívott életre, mint a gyermekgondozási távolléten lévő vagy onnan visszatérő fiataloknak kiírt „Vissza a Tudományba!” című mentorprogram, amelynek célja a magas színvonalú publikációk készítésére való ösztönzés (a programban támogatást nyert kutatókról itt olvasható a bme.hu cikke, a szerk.). A munkacsoport szervezésében kezdő és haladó életpályatervezési kurzusok és workshopok valósultak meg. A TT korábbi fókuszcsoportos és felmérési eredményeit felhasználva, a GEP munkacsoporttal és az Esélyegyenlőségi Csoporttal való együttműködésben létrejött a Műegyetemen a Családbarát Közösségi Tér, új programelemek a BME gyereknap és a női vezetőképességi tréning (a Családbarát Közösségi Térről itt találhatók információk). A családbarát törekvések elismeréseként a Műegyetem 2023-ban elnyerte a Családokért Díjat és a Családbarát Munkahely Díjat is.

Az előadás anyaga itt érhető el.

A rendezvényt a résztvevőkkel közös eszmecsere zárta, ahol a BME Tehetségsegítő Tanácsának tagjai örömmel fogadták a javaslatokat, ötleteket, amelyek az egyes munkacsoportok tevékenységét még inkább kiteljesíthetik.

 

A program a "Komplex tehetségsegítés és tehetséggondozás a Műegyetemen" (NTP-HTTSZ-23-A-0004) című pályázat keretében valósult meg.

 

TZS

Fotók: Geberle B.